[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

icecast-server 1:1.3.12-16.1: Please update debconf PO translation for the package icecast-serverHi,

A l10n NMU will happen on icecast-server pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Thursday, April 17, 2008.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: icecast-server\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: icecast-server@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-01 02:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-17 10:27+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "General notes about icecast-server"
msgstr "Obecné poznámky o icecast-serveru"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"* There have been several security bugs found in Icecast. You are being\n"
" upgraded to latest stable version.\n"
"* Since Icecast 1.3.11, the file /etc/default/icecast is no longer\n"
" needed. You will need to upgrade /etc/icecast/icecast.conf to reflect\n"
" your settings."
msgstr ""
"* V Icecastu bylo nalezeno několik bezpečnostních chyb. Nyní jste\n"
" převáděni na poslední stabilní verzi.\n"
"* Od Icecastu 1.3.11 již není potřeba souboru /etc/default/icecast.\n"
" Budete muset upravit /etc/icecast/icecast.conf tak, aby odpovídal\n"
" vašim nastavením."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "A new user will be added"
msgstr "Bude přidán nový uživatel"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "I will now create a new user for you, called icecast. This user has no "
#| "rights, no shell, and should not be able to perform any other operation "
#| "than to run Icecast."
msgid ""
"The icecast user will now be created. This user has no rights, no shell, "
"and should not be able to perform any other operation than to run Icecast."
msgstr ""
"Nyní vytvořím nového uživatele nazvaného icecast. Tento uživatel nemá žádná "
"práva, žádný shell a neměl by být schopen jiné akce než spustit Icecast."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Adduser command failed"
msgstr "Příkaz adduser selhal"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "I'm sorry but the adduser command failed while configuring the package. "
#| "In order to run icecast, you must create a user \"icecast\", preferably "
#| "with no valid shell (/bin/false will do the trick) and a homedir set to /"
#| "usr/share/icecast/static. The user will be in the icecast group and no "
#| "other. Please NEVER run icecast with root privileges. You've been warned."
msgid ""
"The adduser command failed while configuring the package. In order to run "
"icecast, you must create a user \"icecast\", preferably with no valid shell "
"(/bin/false will do the trick) and a homedir set to /usr/share/icecast/"
"static. The user will be in the icecast group and no other. For security "
"reasons, make sure that icecast is never run with root privileges."
msgstr ""
"Je mi líto, ale příkaz adduser selhal. Abyste mohli používat icecast, musíte "
"vytvořit uživatele nazvaného \"icecast\", ideálně bez platného shellu "
"(např. /bin/false) a s domovským adresářem nastaveným na /usr/share/icecast/"
"static. Uživatel bute patřit pouze do skupiny icecast. NIKDY nespouštějte "
"icecast s rootovskými oprávněními. Varovali jsme vás."

#~ msgid "Note about Icecast passwords"
#~ msgstr "Poznámka o heslech v Icecastu"

#~ msgid ""
#~ "Icecast has been compiled with encrypted passwords support. Plain text "
#~ "password consequently won't work. Please read the README.Debian file to "
#~ "learn how to generate encrypted passwords"
#~ msgstr ""
#~ "Icecast byl zkompilován s podporou zašifrovaných hesel. Tím pádem nebudou "
#~ "nešifrovaná hesla fungovat. Návod, jak vytvořit šifrovaná hesla, "
#~ "naleznete v souboru README.Debian."

Reply to: