[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

jffnms 0.8.3dfsg.1-5.1: Please update debconf PO translation for the package jffnmsHi,

A l10n NMU will happen on jffnms pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Thursday, April 17, 2008.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: jffnms 0.8.3dfsg.1-2.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jffnms@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-21 18:53+1100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-27 11:09+0100\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "jffnms user already exists"
msgstr "Uživatel jffnms již existuje"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"The preinstall script for JFFNMS tried to create a JFFNMS user but there was "
"already a user of that name so it has aborted installation. Please read /"
"usr/share/doc/jffnms/README.Debian for more information."
msgstr ""
"Předinstalační skript JFFNMS zkusil vytvořit uživatele JFFNMS, ale uživatel "
"tohoto jména již existuje, takže ruším instalaci. Pro více informací si "
"prosím přečtěte /usr/share/doc/jffnms/README.Debian."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "jffnms group already exists"
msgstr "Skupina jffnms již existuje"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The preinstall script for JFFNMS tried to create a JFFNMS group but there "
"was already a group of that name so it has aborted installation. Please "
"read /usr/share/doc/jffnms/README.Debian for more information."
msgstr ""
"Předinstalační skript JFFNMS zkusil vytvořit skupinu JFFNMS, ale skupina "
"tohoto jména již existuje, takže ruším instalaci. Pro více informací si "
"prosím přečtěte usr/share/doc/jffnms/README.Debian."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Days until log files are compressed:"
msgstr "Počet dní do komprese souborů s logem:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "How many days do you want to keep of uncompressed JFFNMS log files? The "
#| "recommended and default value is 2 days. Setting this value to lower "
#| "than 2 may cause problems. It also doesn't make sense to make this number "
#| "bigger than the number of days until log files deleted."
msgid ""
"Enter how many days do you want to keep of uncompressed JFFNMS log files. "
"The recommended and default value is 2 days. Setting this value to lower "
"than 2 may cause problems. It also doesn't make sense to make this number "
"bigger than the number of days until log files deleted."
msgstr ""
"Kolik dní si přejete uchovávat soubory s logem JFFNMS nezabalené? Doporučená "
"výchozí hodnota je 2 dny. Nastavení této hodnoty na nižší než 2 může "
"způsobit problémy. Také příliš nedává smysl nastavit tuto hodnotu na vyšší "
"číslo, než je počet dnů kdy budou logy smazány."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Days until log files are deleted:"
msgstr "Počet dní do smazání souborů s logem:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "How many days of log files, compressed or not, do you want to keep? The "
#| "default is 7 days of logs. It doesn't make any sense to set this lower "
#| "than the number of days of uncompressed files, as the cron job will "
#| "compress the files and then delete them in the same run."
msgid ""
"Enter how many days of log files, compressed or not, do you want to keep. "
"The default is 7 days of logs. It doesn't make any sense to set this lower "
"than the number of days of uncompressed files, as the cron job will compress "
"the files and then delete them in the same run."
msgstr ""
"Kolik dní se mají uchovávat soubory s logy (ať už komprimované nebo ne)? "
"Výchozí hodnota je 7 dní. Také příliš nedává smysl nastavit tuto hodnotu na "
"méně než je počet dnů nekomprimovaných souborů, protože cron je zkomprimuje "
"a následně v tom samém běhu smaže."

#~ msgid "2"
#~ msgstr "2"

#~ msgid "7"
#~ msgstr "7"

#~ msgid "Apache, Apache-SSL, Both, None"
#~ msgstr "Apache, Apache-SSL, Oba, Žádný"

#~ msgid "Automatically configure apache for JFFNMS?"
#~ msgstr "Nastavit apache pro použití JFFNMS automaticky?"

#~ msgid ""
#~ "JFFNMS requires a few things to be set up in your web server "
#~ "configuration in order for the front end to function properly."
#~ msgstr ""
#~ "Aby webové rozhraní JFFNMS fugnovalo správně, je nutné nastavit několik "
#~ "věcí v konfiguraci webového serveru."

#~ msgid ""
#~ "The Debian packaged version can usually automatically configure apache by "
#~ "editing /etc/APACHE-SERVER/httpd.conf. Would you like me to do this? Say "
#~ "no if you aren't running apache or you would prefer to set up the web "
#~ "server yourself. If you say yes here, all configuration changes will also "
#~ "be removed when the packages is purged. Do not edit the configuration by "
#~ "hand, but instead make a copy of it, and remove the trailing header and "
#~ "footer, as everything between them will be automatically updated on "
#~ "package updates."
#~ msgstr ""
#~ "Verze zabalená v Debianu může obvykle nastavit apache automaticky "
#~ "úpravou /etc/APACHE-SERVER/httpd.conf. Přejete si to provést? Odpovězte "
#~ "ne, pokud nepoužíváte apache, nebo upřednostňujete nastavení webového "
#~ "serveru ručně. Pokud odpovíte kladně, pak budou všechny změny konfigurace "
#~ "také smazány při odstranění balíčku. Neupravujte konfigurační soubor "
#~ "ručně, ale vytvořte jeho kopii a odstraňte horní a dolní záhlaví textu, "
#~ "protože vše mezi budeautomaticky aktualizováno při aktualizacích balíčku."

#~ msgid ""
#~ "Since there is no special Apache2-SSL, 'both' means Apache and Apache-SSL."
#~ msgstr ""
#~ "Protože tu není speciální možnost Apache2-SSL, 'oba' znamená Apache a "
#~ "Apache-SSL."

#~ msgid "Upgrade the JFFNMS Database Automatically?"
#~ msgstr "Aktualizovat databázi JFFNMS automaticky?"

#~ msgid ""
#~ "dpkg can automatically upgrade the JFFNMS database for you. If you have "
#~ "not touched the system tables, such as adding new pollers or backends, "
#~ "then it should be ok."
#~ msgstr ""
#~ "dpkg může automaticky aktualizovat databázi JFFNMS za vás. Pokud jste "
#~ "neupravovali systémové tabulky, jako je přidávání nových pollerů nebo "
#~ "backendů, pak by vše mělo být v pořádku."

#~ msgid ""
#~ "If you choose not to have the database automatically get updated, you "
#~ "will need to do it yourself. Check the files at /usr/share/jffnms/sql/"
#~ "upgrade to see what needs to be changed."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud si nepřejete mít databázi automaticky aktualizovanou, pak to budete "
#~ "muset provádět ručně. Projděte si soubory v /usr/share/jffnms/sql/"
#~ "upgrade, abyste věděli co vše je třeba změnit."

#~ msgid "Cannot upgrade database"
#~ msgstr "Nemohu aktualizovat databázi"

#~ msgid ""
#~ " I am unable to automatically upgrade the database because you are\n"
#~ "upgrading\n"
#~ " from a version of JFFNMS that I do not understand."
#~ msgstr ""
#~ " Nemohu provést automatickou aktualizaci databáze, protože\n"
#~ " aktualizujete z takové verze JFFNMS, které nerozumím."

#~ msgid "Create JFFNMS database"
#~ msgstr "Vytvořit databázi JFFNMS"

#~ msgid ""
#~ "The installation scripts can automatically create and populate the "
#~ "database that JFFNMS uses."
#~ msgstr ""
#~ "Instalační skript může automaticky vytvořit a naplnit databázi, kterou "
#~ "JFFNMS používá."

#~ msgid "Type of Database for JFFNMS"
#~ msgstr "Druh databáze JFFNMS"

#~ msgid ""
#~ " JFFNMS can work with either MySQL or Postgresql. It has been tested "
#~ "more\n"
#~ " with MySQL. Please choose which one you want to use."
#~ msgstr ""
#~ " JFFNMS může pracovat buď s MySQL nebo Postgresql. Více byl testován s\n"
#~ " MySQL. Zvolte prosím, kterou databázi použít."

#~ msgid "Database server hostname"
#~ msgstr "Jméno počítače s databázovým serverem"

#~ msgid " Please enter the hostname of the database server host."
#~ msgstr "Zadejte prosím hostitelský název počítače databázového serveru."

#~ msgid "Name of the JFFNMS Database"
#~ msgstr "Jméno databáze JFFNMS"

#, fuzzy
#~ msgid "This is the name of the database that will be created for JFFNMS."
#~ msgstr "Toto je jméno databáze vytvořené pro JFFNMS."

#~ msgid "Database Administrator username"
#~ msgstr "Uživatelské jméno administrátora databáze"

#~ msgid ""
#~ " Please enter the username of the database administrator. This user "
#~ "needs\n"
#~ " to have permissions to create and drop other database users and "
#~ "databases."
#~ msgstr ""
#~ " Zadejte prosím uživatelské jméno administrátora databáze. Tento "
#~ "uživatel\n"
#~ " potřebuje mít oprávnění k vytváření a mazání dalších databázových "
#~ "uživatelů a databází."

#~ msgid "Database Administrator password"
#~ msgstr "Heslo administrátora databáze"

#~ msgid ""
#~ " Please enter the password of the database administator. This is for "
#~ "the\n"
#~ " administator user that you previously gave the username for."
#~ msgstr ""
#~ " Zadejte prosím heslo administrátora databáze. Toto heslo je pro\n"
#~ " administrátora, jehož uživatelské jméno jste zadali před chvílí."

#~ msgid "Database owner username"
#~ msgstr "Uživatelské jméno vlastníka databáze"

#~ msgid " Please enter the username of the JFFNMS database owner."
#~ msgstr " Zadejte prosím uživatelské jméno vlastníka databáze JFFNMS."

#~ msgid "Database owner password"
#~ msgstr "Heslo vlastníka databáze"

#~ msgid " Please enter the password of the JFFNMS database owner."
#~ msgstr "Zadejte prosím heslo vlastníka databáze JFFNMS."

#~ msgid "Database creation failed"
#~ msgstr "Vytvoření databáze selhalo"

#~ msgid " I was unable to create the JFFNMS database."
#~ msgstr " Nebyl jsem schopen vytvořit databázi JFFNMS."

Reply to: