[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

shorewall-common 4.0.6-2: Please update debconf PO translation for the package shorewall-commonHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
shorewall-common. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Sunday, January 06, 2008.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: shorewall\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: shorewall-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-23 08:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-13 11:41+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../shorewall-common.templates:2001
msgid "No automatic restart for Shorewall"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../shorewall-common.templates:2001
msgid ""
"Shorewall will not be restarted automatically after being upgraded, to "
"prevent changes in configuration files causing network outages."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../shorewall-common.templates:2001
msgid ""
"You should check Shorewall's configuration files and restart it with 'invoke-"
"rc.d shorewall restart'."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../shorewall-common.templates:3001
msgid "Restart Shorewall?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../shorewall-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This is a major release of Shorewall that introduces some changes in the "
#| "configuration files. The major changes are listed below."
msgid ""
"This release of Shorewall introduces some changes in the configuration files "
"- see /usr/share/doc/shorewall-common/releasenotes.txt.gz."
msgstr ""
"Toto je důležitá verze Shorewallu, která přináší některé změny v "
"konfiguračních souborech. Hlavní změny jsou vypsány níže."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../shorewall-common.templates:3001
msgid ""
"To avoid the risk of failures and network outages these files should be "
"checked carefully before the firewall is restarted."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../shorewall-common.templates:3001
#, fuzzy
msgid "Please choose whether you want to restart Shorewall immediately."
msgstr "Zkontrolovali jste své nastavení a chcete nyní Shorewall restartovat?"

#~ msgid "Shorewall won't be restarted automatically"
#~ msgstr "Shorewall nebude restartován automaticky"

#~ msgid ""
#~ "This will prevent network blackout due to changes in configuration files."
#~ msgstr ""
#~ "Tímto zabráníte výpadku sítě kvůli změnám v konfiguračních souborech."

#~ msgid "Check your configuration and then restart Shorewall issuing:"
#~ msgstr "Zkontrolujte své nastavení a poté restartujte Shorewall příkazem:"

#~ msgid "    invoke-rc.d shorewall restart"
#~ msgstr "    invoke-rc.d shorewall restart"

#~ msgid "or"
#~ msgstr "nebo"

#~ msgid "    /etc/init.d/shorewall restart"
#~ msgstr "    /etc/init.d/shorewall restart"

#~ msgid ""
#~ "This is a major release of Shorewall that introduces some changes in the "
#~ "configuration files. You have to check carefully your configuration "
#~ "before restarting your firewall to avoid failures and network blackout. "
#~ "The changes are listed in /usr/share/doc/shorewall/releasenotes.txt.gz."
#~ msgstr ""
#~ "Toto je významná verze Shorewallu, která přináší některé změny do "
#~ "konfiguračních souborů. Před restartováním firewallu musíte pečlivě "
#~ "zkontrolovat své nastavení, abyste zabránili chybám a výpadkům sítě. "
#~ "Změny jsou popsány v /usr/share/doc/shorewall/releasenotes.txt.gz."

#~ msgid ""
#~ "Did you check your configuration and do you want to restart Shorewall "
#~ "right now?"
#~ msgstr ""
#~ "Zkontrolovali jste své nastavení a chcete nyní Shorewall restartovat?"

#~ msgid ""
#~ "You _must_ review your firewall configuration in order to get Shorewall "
#~ "to work properly."
#~ msgstr ""
#~ "Aby Shorewall pracoval správně, _musíte_ zkontrolovat nastavení firewallu."

#~ msgid ""
#~ "* The MERGE_HOSTS variable in shorewall.conf is no longer\n"
#~ " supported. Shorewall 1.4 behavior is the same as 1.3 with\n"
#~ " MERGE_HOSTS=Yes."
#~ msgstr ""
#~ "* Proměnná MERGE_HOSTS v shorewall.conf již není podporována.\n"
#~ " Chování Shorewallu 1.4 je shodné jako ve verzi 1.3\n"
#~ " s nastavením MERGE_HOSTS=Yes."

#~ msgid ""
#~ "* Interface names of the form <device>:<integer> in\n"
#~ " /etc/shorewall/interfaces now generate an error."
#~ msgstr ""
#~ "* Názvy rozhraní ve formě <zařízení>:<celé_číslo>\n"
#~ " v /etc/shorewall/interfaces nyní vytvoří chybu."

#~ msgid ""
#~ "* OLD_PING_HANDLING=Yes will generate an error at startup as will\n"
#~ " specification of the 'noping' or 'filterping' interface options."
#~ msgstr ""
#~ "* OLD_PING_HANDLING=Yes způsobí při startu chybu stejně jako\n"
#~ " použití parametrů rozhraní 'noping' a 'filterping'."

#~ msgid ""
#~ "* In addition to behaving like OLD_PING_HANDLING=No, Shorewall 1.4 no\n"
#~ " longer unconditionally accepts outbound ICMP packets. So if you want\n"
#~ " to 'ping' from the firewall, you will need the appropriate rule or\n"
#~ " policy."
#~ msgstr ""
#~ "* Kromě toho, že se verze 1.4 chová jako OLD_PING_HANDLING=No,\n"
#~ " také již nepovoluje odchozí ICMP pakety. Chcete-li tedy z\n"
#~ " firewallu 'pingat', potřebujete příslušné pravidlo nebo\n"
#~ " vhodnou politiku."

#~ msgid ""
#~ "* The 'routestopped' option in the /etc/shorewall/interfaces and\n"
#~ " /etc/shorewall/hosts files is no longer supported and will generate\n"
#~ " an error at startup if specified."
#~ msgstr ""
#~ "* Volba 'routestopped' v souborech /etc/shorewall/interfaces\n"
#~ " a /etc/shorewall/hosts již není podporována a při startu\n"
#~ " by oznámila chybu."

#~ msgid ""
#~ "* The Shorewall 1.2 syntax for DNAT and REDIRECT rules is no longer\n"
#~ " accepted."
#~ msgstr ""
#~ "* Syntaxe pravidel DNAT a REDIRECT ze Shorewallu 1.2\n"
#~ " již není podporována."

#~ msgid ""
#~ "* The ALLOWRELATED variable in shorewall.conf is no longer\n"
#~ " supported. Shorewall 1.4 behavior is the same as 1.3 with\n"
#~ " ALLOWRELATED=Yes."
#~ msgstr ""
#~ "* Proměnná ALLOWRELATED v shorewall.conf již není podporována.\n"
#~ " Chování Shorewallu 1.4 je shodné jako ve verzi 1.3\n"
#~ " s nastavením ALLOWRELATED=Yes."

#~ msgid "* The 'multi' interface option is no longer supported."
#~ msgstr "* Parametr rozhraní 'multi' již není podporován."

#~ msgid ""
#~ "* The SHARED_DIR variable has been removed from shorewall.conf. This\n"
#~ " variable was for use by package maintainers and was not documented\n"
#~ " for general use."
#~ msgstr ""
#~ "* Proměnná SHARED_DIR byla z shorewall.conf odstraněna.\n"
#~ " Tato proměnná sloužila pro správce balíčků a nikdy nebyla\n"
#~ " zdokumentována pro běžné použití."

#~ msgid ""
#~ "This is a major release of Shorewall that introduces some changes in the "
#~ "configuration files. You have to check carefully your configuration "
#~ "before restarting your firewall to avoid failures and network blackout. "
#~ "The changes are listed below (or in /usr/share/doc/shorewall/upgrade_14-"
#~ "20.txt.gz):"
#~ msgstr ""
#~ "Toto je významná verze Shorewallu, která přináší některé změny do "
#~ "konfiguračních souborů. Před restartováním firewallu musíte pečlivě "
#~ "zkontrolovat své nastavení, abyste zabránili chybám a výpadkům sítě. "
#~ "Změny jsou popsány níže (nebo v /usr/share/doc/shorewall/upgrade_14-20."
#~ "txt.gz):"

#~ msgid ""
#~ "* The 'dropunclean' and 'logunclean' interface options are no longer\n"
#~ " supported. If either option is specified in /etc/shorewall/interfaces, "
#~ "an\n"
#~ " threatening message will be generated."
#~ msgstr ""
#~ "* Parametry rozhraní 'dropunclean' a 'logunclean' již nejsou\n"
#~ " podporovány. Vyskytuje-li se některý z nich v souboru\n"
#~ " /etc/shorewall/interfaces, zobrazí se chybová hláška."

#~ msgid ""
#~ "* The NAT_BEFORE_RULES option has been removed from shorewall.conf. The\n"
#~ " behavior of Shorewall is as if NAT_BEFORE_RULES=No had been specified. "
#~ "In\n"
#~ " other words, DNAT rules now always take precidence over one-to-one NAT\n"
#~ " specifications."
#~ msgstr ""
#~ "* Volba NAT_BEFORE_RULES byla ze shorewall.conf odstraněna.\n"
#~ " Shorewall se chová, jako bylo zadáno NAT_BEFORE_RULES=No.\n"
#~ " Jinými slovy mají DNAT pravidla přednost před NAT překlady\n"
#~ " typu jeden-na-jednoho."

#~ msgid ""
#~ "* The default value for the ALL INTERFACES column in /etc/shorewall/nat "
#~ "has\n"
#~ " changed. In Shorewall 1.*, if the column was left empty, a value of "
#~ "\"Yes\"\n"
#~ " was assumed. This has been changed so that a value of \"No\" is now "
#~ "assumed."
#~ msgstr ""
#~ "* Výchozí hodnota sloupce ALL INTERFACES v /etc/shorewall/nat\n"
#~ " se změnila. Pokud byl ve Shorewallu 1.*, sloupec prázdný,\n"
#~ " předpokládala se hodnota \"Yes\". Nyní je výchozí hodnota \"No\"."

#~ msgid "* The following files don't exist in Shorewall 2.0:"
#~ msgstr "* Následující soubory ve Shorewallu 2.0 neexistují:"

#~ msgid ""
#~ "  /etc/shorewall/common.def\n"
#~ "  /etc/shorewall/common\n"
#~ "  /etc/shorewall/icmpdef\n"
#~ "  /etc/shorewall/action.template (Moved to /usr/share/shorewall)\n"
#~ "  /etc/shorewall/rfc1918 (Moved to /usr/share/shorewall)."
#~ msgstr ""
#~ "  /etc/shorewall/common.def\n"
#~ "  /etc/shorewall/common\n"
#~ "  /etc/shorewall/icmpdef\n"
#~ "  /etc/shorewall/action.template (Přesunut do /usr/share/shorewall)\n"
#~ "  /etc/shorewall/rfc1918 (Přesunut do /usr/share/shorewall)."

#~ msgid ""
#~ "* The /etc/shorewall/action file now allows an action to be designated as "
#~ "the\n"
#~ " \"common\" action for a particular policy type by following the action "
#~ "name\n"
#~ " with \":\" and the policy (DROP, REJECT or ACCEPT)."
#~ msgstr ""
#~ "* Soubor /etc/shorewall/action nyní umožňuje zadat akci jako\n"
#~ " \"obecnou\" akci pro konkrétní typ politiky tím, že za název\n"
#~ " akce přidáte \":\" a politiku (DROP, REJECT nebo ACCEPT)."

#~ msgid ""
#~ "* The /etc/shorewall directory no longer contains a 'users' file or a\n"
#~ " 'usersets' file. Similar functionality is now available using user-"
#~ "defined\n"
#~ " actions."
#~ msgstr ""
#~ "* Adresář /etc/shorewall již neobsahuje soubory 'users' nebo\n"
#~ " 'usersets'. Podobná funkčnost je nyní zajištěna pomocí\n"
#~ " uživatelsky definovaných akcí."

#~ msgid ""
#~ "* It is no longer possible to specify rate limiting in the ACTION column "
#~ "of\n"
#~ " /etc/shorewall/rules -- you must use the RATE LIMIT column."
#~ msgstr ""
#~ "* Již není možné zadat omezování rychlosti ve sloupci ACTION\n"
#~ " souboru /etc/shorewall/rules -- musíte použít sloupec RATE LIMIT."

#~ msgid ""
#~ "* Depending on which method you use to upgrade, if you have your own "
#~ "version\n"
#~ " of /etc/shorewall/rfc1918, you may have to take special action to "
#~ "restore it\n"
#~ " after the upgrade. Look for /etc/shorewall/rfc1918*, locate the proper "
#~ "file\n"
#~ " and rename it back to /etc/shorewall/rfc1918. The contents of that file "
#~ "will\n"
#~ " supersede the contents of /usr/share/shorewall/rfc1918."
#~ msgstr ""
#~ "* Pokud máte vlastní verzi souboru /etc/shorewall/rfc1918, tak\n"
#~ " v závislosti na způsobu aktualizace jej možná budete muset\n"
#~ " po aktualizaci obnovit. Hledejte /etc/shorewall/rfc1918*\n"
#~ " a správný soubor přejmenujte zpět na /etc/shorewall/rfc1918.\n"
#~ " Tento soubor má přednost před /usr/share/shorewall/rfc1918."

#~ msgid "Possible out-of-date rfc1918 configuration file"
#~ msgstr "Možný zastaralý konfigurační soubor rfc1918"

#~ msgid ""
#~ "The file rfc1918 has been found in your shorewall configuration "
#~ "directory. It probably comes from an upgrade from a previous version. "
#~ "Note that the file has now been replaced by rfc1918 and bogons, the "
#~ "former is only used to list private network addresses and the latter is "
#~ "used to list unassigned addresses and must be kept up-to-date; previously "
#~ "rfc1918 was used for both kind of addresses. It is strongly recommended "
#~ "to remove the file from the configuration directory and let shorewall to "
#~ "use its default one (located at /usr/share/shorewall/)."
#~ msgstr ""
#~ "V konfiguračním adresáři shorewallu byl nalezen soubor rfc1918 a "
#~ "pravděpodobně pochází z dřívější verze shorewallu. Tento soubor byl "
#~ "nahrazen soubory rfc1918 a bogons. První z nich obsahuje seznamy "
#~ "privátních sítí, druhý obsahuje seznam nepřiřazených adres a musí se "
#~ "udržovat aktuální. Původní rfc1918 obsahoval oba typy adres. Důrazně "
#~ "doporučujeme odstranit soubor z konfiguračního adresáře a nechat "
#~ "shorewall, aby použil svůj výchozí z /usr/share/shorewall/."

#~ msgid ""
#~ "Shorewall could write tons of log messages all over the console making it "
#~ "unusable"
#~ msgstr ""
#~ "Shorewall může zahltit konzolu spoustou logovacích hlášek, což by téměř "
#~ "znemožnilo její používání."

#~ msgid ""
#~ "Shorewall logs packets using level \"info\". With the default klogd "
#~ "configuration this kind of logs are also written on the console and, when "
#~ "the frequency of logging is high the console becomes unusable. It is "
#~ "highly recommended to configure klogd in order to prevent that messages "
#~ "of level \"info\" are logged on the console. To do that you can set KLOGD="
#~ "\"-c 5\" in /etc/init.d/klogd."
#~ msgstr ""
#~ "Shorewall loguje pakety pomocí úrovně \"info\", což ve výchozím nastavení "
#~ "klogd znamená, že se tyto hlášky budou vypisovat i na konzoli. To může "
#~ "při větším počtu hlášek téměř znemožnit její rozumné používání. "
#~ "Doporučujeme nastavit klogd tak, aby hlášky s úrovní \"info\" na konzolu "
#~ "nezasílal. Docílíte toho tak, že v souboru /etc/init.d/klogd nastavíte "
#~ "proměnnou KLOGD=\"-c 5\"."

Reply to: