[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

gcl 2.6.7-36: Please update debconf PO translation for the package gclHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
gcl. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Sunday, January 06, 2008.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gcl@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-23 08:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-24 17:53+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../in.gcl.templates:2001
#, fuzzy
msgid "Use the work-in-progress ANSI build by default?"
msgstr "Používat implicitně ansi verzi (stále ve vývoji)"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../in.gcl.templates:2001
msgid ""
"GCL is in the process of providing an ANSI compliant image in addition to "
"its traditional CLtL1 image still in production use."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../in.gcl.templates:2001
msgid ""
"Please see the README.Debian file for a brief description of these terms. "
"Choosing this option will determine which image will be used by default when "
"executing 'gcl@EXT@'."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../in.gcl.templates:2001
msgid ""
"This setting may be overridden by setting the GCL_ANSI environment variable "
"to any non-empty string for the ANSI build, and to the empty string for the "
"CLtL1 build, e.g. GCL_ANSI=t gcl@EXT@. The currently enforced build flavor "
"will be reported in the initial startup banner."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../in.gcl.templates:3001
#, fuzzy
msgid "Use the profiling build by default?"
msgstr "Používat implicitně profilování"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../in.gcl.templates:3001
msgid "GCL has optional support for profiling via gprof."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../in.gcl.templates:3001
msgid ""
"Please see the documentation for si::gprof-start and si::gprof-quit for "
"details. As this build is slower than builds without gprof support, it is "
"not recommended for final production use."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../in.gcl.templates:3001
msgid ""
"Set the GCL_PROF environment variable to the empty string for more optimized "
"builds, or any non-empty string for profiling support; e.g. GCL_PROF=t "
"gcl@EXT@. If profiling is enabled, this will be reported in the initial "
"startup banner."
msgstr ""

#~ msgid ""
#~ "GCL is in the process of providing an ANSI compliant image in addition to "
#~ "its traditional CLtL1 image still in production use. Please see the "
#~ "README.Debian file for a brief description of these terms. Setting this "
#~ "variable will determine which image you will use by default on executing "
#~ "'gcl@EXT@'. You can locally override this choice by setting the GCL_ANSI "
#~ "environment variable to any non-empty string for the ANSI build, and to "
#~ "the empty string for the CLtL1 build, e.g. GCL_ANSI=t gcl@EXT@. The "
#~ "flavor of the build in force will be reported in the initial startup "
#~ "banner."
#~ msgstr ""
#~ "GCL se nachází ve fázi, kdy kromě tradičního obrazu CLtL1 (který se ještě "
#~ "používá) poskytuje i obraz kompatibilní s ANSI. Pro stručný popis těchto "
#~ "termínů si prosím přečtěte soubor README.Debian. To, která verze se "
#~ "spustí po zadání 'gcl@EXT@', je určeno proměnnou prostředí. Lokálně "
#~ "můžete mezi verzemi přepínat nastavením proměnné prostředí GCL_ANSI na "
#~ "neprázdný řetězec (použije ANSI verzi) nebo na prázdnou hodnotu (použije "
#~ "CLtL1 verzi). Například GCL_ANSI=t gcl@EXT@. Aktuálně použitá verze se "
#~ "zobrazí na úvodní obrazovce."

#~ msgid ""
#~ "GCL now has optional support for profiling via gprof. Please see the "
#~ "documentation for si::gprof-start and si::gprof-quit for details. As this "
#~ "build is slower than builds without gprof support, it is not recommended "
#~ "for final production use. You can locally override the default choice "
#~ "made here by setting the GCL_PROF environment variable to any non-empty "
#~ "string for profiling support, and to the empty string for the more "
#~ "optimized builds, e.g. GCL_PROF=t gcl@EXT@. If profiling is enabled, "
#~ "this will be reported in the initial startup banner."
#~ msgstr ""
#~ "GCL nyní podporuje profilování přes gprof. Podrobnosti naleznete v "
#~ "dokumentaci si::gprof-start a si::gprof-quit. Tato verze je pomalejší než "
#~ "verze bez podpory gprof, tudíž ji nedoporučujeme pro koncové produkční "
#~ "nasazení. Lokálně můžete toto nastavení přepsat nastavením proměnné "
#~ "prostředí GCL_PROF na neprázdný řetězec (zapne profilování) nebo na "
#~ "prázdnou hodnotu (povolí lepší optimalizace). Například GCL_PROF=t "
#~ "gcl@EXT@. Pokud je profilování zapnuto, dozvíte se o tom z úvodní "
#~ "obrazovky."

#~ msgid ""
#~ "GCL is one of the oldest free common lisp systems still in use. Several "
#~ "production systems have used it for over a decade. The common lisp "
#~ "standard in effect when GCL was first released is known as \"Common Lisp, "
#~ "the Language\" (CLtL1) after a book by Steele of the same name providing "
#~ "this specification. Subsequently, a much expanded standard was adopted "
#~ "by the American National Standards Institute (ANSI), which is still "
#~ "considered the definitive common lisp language specification to this "
#~ "day. GCL is in the process of providing an ANSI compliant image in "
#~ "addition to its traditional CLtL1 image still in production use. Setting "
#~ "this variable will determine which image you will use by default on "
#~ "executing 'gcl'. You can locally override this choice by setting the "
#~ "GCL_ANSI environment variable to any non-empty string for the ANSI build, "
#~ "and to the empty string for the CLtL1 build, e.g. GCL_ANSI=t gcl. You "
#~ "may be interested in reviewing the ANSI test results sketching the level "
#~ "of compliance achieved thus far in /usr/share/doc/gcl/test_results.gz. "
#~ "The flavor of the build in force will be reported in the initial startup "
#~ "banner."
#~ msgstr ""
#~ "GCL je jedním z nejstarších svobodných systémů common lispu, který se "
#~ "dosud používá. Několik produkčních systémů jej používá déle než dekádu. "
#~ "Při prvním vydání GCL byl v platnosti standard common lispu známý jako "
#~ "\"Common Lisp, the Language\" (CLtL1) pojmenovaný podle Steelovy knihy "
#~ "stejného jména, která tento standard definovala. Americkým národním "
#~ "institutem pro standardizaci (ANSI) pak byl přijat podstatně rozšířený "
#~ "standard, který se do dnešní doby považuje za konečnou specifikaci common "
#~ "lispu. Kromě tradičního CLtL1 se GCL snaží nabídnout i verzi odpovídající "
#~ "ANSI standardu. Nastavením této proměnné určíte, jakým způsobem se má "
#~ "binárka 'gcl' chovat. Lokálně můžete toto nastavení přepsat nastavením "
#~ "proměnné prostředí GCL_ANSI na neprázdný řetězec (zapne ANSI chování) "
#~ "nebo na prázdnou hodnotu (zapne CLtL1 chování). Například GCL_ANSI-t gcl. "
#~ "Aktuálně vybraný standard bude zobrazen v úvodní obrazovce prostředí. "
#~ "Zajímavé může být porovnání dosud dosažené shody s ANSI standardem v "
#~ "souboru /usr/share/doc/gcl/test_results.gz."

Reply to: