[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

proftpd-dfsg 1.3.1-3: Please update debconf PO translation for the package proftpd-dfsgHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
proftpd-dfsg. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Wednesday, December 26, 2007.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: proftpd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Source: proftpd-dfsg@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-12 11:52+0530\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-27 13:22+0100\n"
"Last-Translator: Jan Outrata <outrataj@upcase.inf.upol.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../proftpd.templates:2001
msgid "from inetd"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../proftpd.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "inetd, standalone"
msgid "standalone"
msgstr "inetd, samostatně"

#. Type: select
#. Description
#: ../proftpd.templates:2002
msgid "Run proftpd:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../proftpd.templates:2002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "ProFTPd can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
#| "server. Each choice has its own benefits. If you have only a few ftp "
#| "connections per day, it is probably better to run proftp from inetd in "
#| "order to save resources."
msgid ""
"ProFTPd can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
"per day, it is probably better to run ProFTPd from inetd in order to save "
"resources."
msgstr ""
"ProFTPd může běžet buď jako služba z inetd, nebo jako samostatný server. Obě "
"možnosti mají svoje výhody. Pokud máte jen pár ftp spojení za den, je lepší "
"spouštět proftpd z inetd, aby šetřil zdroje."

#. Type: select
#. Description
#: ../proftpd.templates:2002
msgid ""
"On the other hand, with higher traffic, ProFTPd should run as a standalone "
"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#. Not reviewed: obsolete
#: ../proftpd.templates:3001
msgid "Warning on syntax changes in ProFTPd configuration."
msgstr "Upozornění na změny syntaxe v konfiguraci ProFTPd."

#. Type: note
#. Description
#. Not reviewed: obsolete
#: ../proftpd.templates:3001
msgid ""
"You are upgrading from a pre-1.3.0 version. Probably you will need to revise "
"your previous configuration to be compliant with current directives. Please, "
"consult documentation and how-tos available in proftpd-doc and change /etc/"
"proftpd/proftpd.conf as needed."
msgstr ""
"Aktualizujete z verze před 1.3.0. Pravděpodobně budete muset aktualizovat "
"své předchozí nastavení, aby bylo v souladu s nynějšími direktivami. "
"Konzultujte dokumentaci dostupnou v proftpd-doc a podle potřeby upravte /etc/"
"proftpd/proftpd.conf."

#. Type: note
#. Description
#. Not reviewed: obsolete
#: ../proftpd.templates:3001
msgid ""
"Unfortunately, it is nearly impossible currently to convert your setup "
"automatically, but for some basic issues. You will have to do it yourself. "
"ProFTPd could also be unable to use the resulting configuration, and it "
"would not restart after upgrading."
msgstr ""
"Naneštěstí je téměř nemožné převést vaše nastavení, až na nějaké základní "
"věci, automaticky. Budete to muset udělat sami. ProFTPd také nemusí být "
"schopný použít výslednou konfiguraci a po aktualizaci by se znovu nespustil."

#. Type: note
#. Description
#. Not reviewed: obsolete
#: ../proftpd.templates:3001
msgid ""
"Note also that starting from 1.3.0 version, dynamic modules are used and "
"configuration should be splitted, keeping modules loading instructions "
"within the new /etc/proftpd/modules.conf configuration file for future "
"hacks. That file should be included by the main configuration file."
msgstr ""
"Od verze 1.3.0 se používají dynamické moduly a nastavení by mělo být "
"rozděleno. Instrukce pro zavedení modulů by se měly nacházet v novém "
"konfiguračním souboru /etc/proftpd/modules.conf. Tento soubor by měl být "
"zahrnut v hlavním konfiguračním souboru."

#~ msgid "Run proftpd from inetd or standalone?"
#~ msgstr "Spouštět proftpd z inetd nebo samostatně?"

#~ msgid ""
#~ "On the other hand, if your ftp site is visited frequently, you should "
#~ "rather run proftp as a standalone server (because with inetd, each time a "
#~ "connection is opened, a new process is spawned)."
#~ msgstr ""
#~ "Na druhou stranu, pokud je váš ftp server navštěvován často, není inetd "
#~ "dobrá volba, protože pokaždé, když je otevřeno spojení, je spuštěn nový "
#~ "proces."

Reply to: