[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

apt-listchanges 2.76: Please update debconf PO translation for the package apt-listchangesHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
apt-listchanges. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Wednesday, December 26, 2007.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt-listchanges\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Source: apt-listchanges@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-12 11:31+0530\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-21 19:37+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "pager"
msgstr "pager"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "browser"
msgstr "browser"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "xterm-pager"
msgstr "xterm-pager"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "xterm-browser"
msgstr "xterm-browser"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "gtk"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "text"
msgstr "text"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "mail"
msgstr "pošta"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "none"
msgstr "žádný"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "Method for changes display:"
msgstr "Způsob zobrazení změn:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "apt-listchanges can display package changes in a number of different ways."
msgid ""
"Package changes may be displayed by apt-listchanges in a number of different "
"ways."
msgstr ""
"apt-listchanges může zobrazovat změny v balících mnoha různými způsoby."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " pager     : use your preferred pager to display changes one page at\n"
#| "         a time;\n"
#| " browser    : display HTML-formatted changes using a web browser;\n"
#| " xterm-pager  : like pager, but in an xterm in the background;\n"
#| " xterm-browser : like browser, but in an xterm in the background;\n"
#| " text     : print changes to your terminal (without pausing);\n"
#| " mail     : only send changes via mail;\n"
#| " none     : do not run automatically from apt."
msgid ""
" pager    : display changes one page at a time;\n"
" browser   : display HTML-formatted changes using a web browser;\n"
" xterm-pager : like pager, but in an xterm in the background;\n"
" xterm-browser: like browser, but in an xterm in the background;\n"
" gtk     : display changes in a GTK window;\n"
" text     : print changes to the terminal (without pausing);\n"
" mail     : only send changes via mail;\n"
" none     : do not run automatically from APT."
msgstr ""
" pager     : zobrazí změny pomocí vašeho oblíbeného pageru;\n"
" browser    : zobrazí HTML-formátované změny pomocí webového\n"
"         prohlížeče;\n"
" xterm-pager  : jako pager, ale v xtermu na pozadí;\n"
" xterm-browser : jako browser, ale v xtermu na pozadí;\n"
" text     : vypíše změny na terminál (bez pauzy);\n"
" pošta     : pouze zašle změny poštou;\n"
" žádný     : nespouští se z aptu automaticky."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"This setting can be overridden at execution time. All frontends but 'none' "
"can also mail a copy."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "E-mail Address(es) which will receive changes:"
msgid "E-mail address(es) which will receive changes:"
msgstr "Emailová adresa (adresy), kam zasílat změny:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "apt-listchanges can email a copy of displayed changes. Please enter the "
#| "email address the changes should be sent to."
msgid ""
"Optionally, apt-listchanges can e-mail a copy of displayed changes to a "
"specified address."
msgstr ""
"apt-listchanges může zasílat emailem kopii zobrazovaných změn. Zadejte "
"prosím emailovou adresu, kam mají být zasílány."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Multiple addresses may be specified, delimited by commas. Leave this "
#| "empty if you do not want any email to be sent."
msgid ""
"Multiple addresses may be specified, delimited by commas. Leaving this field "
"empty disables mail notifications."
msgstr ""
"Můžete zadat více adres, oddělených čárkami. Nechte pole prázdné, pokud "
"nechcete zasílat žádné emaily."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Prompt for confirmation after displaying changes?"
msgstr "Ptát se na potvrzení po zobrazení změn?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "After giving you a chance to read the list of changes, apt-listchanges "
#| "can ask whether or not you would like to continue. This is useful when "
#| "running from apt, as it gives you a chance to abort the upgrade if you "
#| "see a change you do not want to apply (yet)."
msgid ""
"After displaying the list of changes, apt-listchanges may pause with a "
"confirmation prompt. This is useful when running from APT, as it offers an "
"opportunity to abort the upgrade if a change is unwelcome."
msgstr ""
"Po zobrazení seznamu změn se může apt-listchanges zeptat, jestli chcete "
"pokračovat nebo ne. Toto je užitečné při spuštění z apt, protože vám to dává "
"šanci přerušit aktualizaci, pokud uvidíte změnu, kterou zatím nechcete "
"aplikovat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This setting does not apply to the 'mail' or 'none' frontends, and can be "
#| "overridden with a command line option."
msgid ""
"This setting does not apply to the 'mail' or 'none' frontends, and can be "
"overridden at execution time."
msgstr ""
"Toto nastavení neplatí pro frontendy 'mail' nebo 'žádný' a parametr na "
"příkazové řádce má před ním přednost."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Should apt-listchanges skip changes that have already been seen?"
msgstr "Má apt-listchanges přeskočit změny, které již byly shlédnuty?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "apt-listchanges has the capability to keep track of which changes have "
#| "already been displayed, and to skip them in future invocations. This is "
#| "useful, for example, when retrying an upgrade."
msgid ""
"A record of already displayed changes can be kept in order to avoid "
"displaying them again. This is useful, for example, when retrying an upgrade."
msgstr ""
"apt-listchanges má schopnost zaznamenat si, které změny již byly zobrazeny, "
"a přeskočit je při dalších spuštěních. Toto je užitečné například při "
"opětovném pokusu o aktualizaci."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "news"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "news, both, changelogs"
msgid "changelogs"
msgstr "novinky, obojí, soubory změn"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "both"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6002
#, fuzzy
#| msgid "Changes displayed with apt:"
msgid "Changes displayed with APT:"
msgstr "Změny, které se mají zobrazovat pomocí apt:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6002
msgid "Please choose which type of changes should be displayed with APT."
msgstr "Vyberte, které typy změn se mají zobrazovat pomocí APT."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " news - important news items only\n"
#| " both - both news and detailed changelogs\n"
#| " changelogs - detailed changelogs only"
msgid ""
" news   : important news items only;\n"
" changelogs: detailed changelogs only;\n"
" both   : news and changelogs."
msgstr ""
" novinky - jen důležité novinky\n"
" obojí - novinky i podrobné seznamy změn\n"
" soubory změn - jen podrobné seznamy změn"

#~ msgid ""
#~ "This setting can be overridden by a command-line option or an environment "
#~ "variable. Note that you can still send a copy via mail with all of the "
#~ "frontends except 'none'."
#~ msgstr ""
#~ "Parametr příkazové řádky nebo proměnná prostředí má před tímto nastavením "
#~ "přednost. Poznamenejme, že paralelně ke všem způsobům (kromě 'žádný') "
#~ "můžete zaslat kopii změn i poštou."

Reply to: