[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

openldap2.3 2.3.38-2: Please update debconf PO translation for the package openldap2.3Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
openldap2.3. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Tuesday, November 27, 2007.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap2.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Source: openldap2.3@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-13 17:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-14 07:01+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:2001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "Přeskočit nastavení OpenLDAP serveru?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you enable this option, no initial configuration or database will be "
#| "created for you."
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created."
msgstr ""
"Přistoupíte-li na tuto možnost, nevytvoří se databáze ani počáteční "
"nastavení."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:3001
msgid "always"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:3001
msgid "when needed"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:3001
msgid "never"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:3002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Při aktualizaci uložit databáze do souboru:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:3002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server the data of your "
#| "LDAP directories can be dumped to plain text files (LDIF format) which is "
#| "a standardized description of that data (LDIF stands for LDAP Data "
#| "Interchange Format)."
msgid ""
"Before the upgrade to a new version of the OpenLDAP server, the LDAP "
"directories can be dumped into plain text LDIF files (in the standardized "
"LDAP Data Interchange Format)."
msgstr ""
"Před aktualizací na novější verzi serveru OpenLDAP se musí data z LDAP "
"adresářů vyexportovat do textových souborů ve formátu LDIF, což je "
"standardizovaný formát pro popis těchto dat. (LDIF je zkratka z LDAP Data "
"Interchange Format.)"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:3002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Selecting \"always\" will make the maintainer scripts dump your databases "
#| "before upgrading unconditionally. Selecting \"when needed\" will only "
#| "dump the database if the new version is incompatible with the old "
#| "database format and it has to be reimported. The \"never\" choice will "
#| "just go ahead without ever dumping your database."
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. Selecting \"never\" will cause no dump to occur."
msgstr ""
"Výběrem \"always\" zajistíte, že se databáze před každou aktualizací "
"vyexportují do souborů. Výběrem \"when needed\" se databáze vyexportují "
"pouze v případě, že je formát nové databáze nekompatibilní s předchozí verzí "
"a tudíž je potřeba data znovu nahrát. Možnost \"never\" půjde vždy bezhlavě "
"vpřed a data nikdy nevyexportuje."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Directory to dump databases:"
msgid "Directory for dumped databases:"
msgstr "Adresář pro export databází:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. "
#| "Within this directory several LDIF files are created which correspond to "
#| "the search bases located on the server. Make sure you have enough free "
#| "space on the partition the directory is located. The first occurrence of "
#| "the string \"VERSION\" is replaced with the server version you are "
#| "upgrading from. The default is /var/backups/slapd-VERSION"
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where it's located. The first occurrence of the string "
"\"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading from."
msgstr ""
"Zadejte prosím adresář, do kterého se budou exportovat LDAP databáze. V "
"tomto adresáři se vytvoří několik LDIF souborů odpovídajících kořenům LDAP "
"adresářů na daném serveru. Ujistěte se, že máte na dané oblasti dostatek "
"místa. První výskyt řetězce \"VERSION\" se nahradí verzí LDAP serveru, ze "
"kterého aktualizujete na novější verzi. Výchozí cesta je /var/backups/slapd-"
"VERSION"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Move old database?"
msgstr "Přesunout starou databázi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"Ve /var/lib/ldap jsou stále soubory, které pravděpodobně naruší instalační "
"proces. Budete-li souhlasit, instalační skripty před vytvořením nové "
"databáze nejprve přesunou staré databázové soubory na jiné místo."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "Invalid configuration. Retry configuration?"
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Neplatné nastavení. Zopakovat konfiguraci?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain "
#| "name has a valid syntax, the organization is not left empty and that the "
#| "admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the "
#| "LDAP server will not be set up. Run \"dpkg-reconfigure\" if you want to "
#| "retry later."
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is valid, the organization is not left empty and that the admin passwords "
"match. If you decide not to retry the configuration the LDAP server will not "
"be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to retry later."
msgstr ""
"Zadané nastavení není platné. Ujistěte se, že máte doménové jméno (DNS) ve "
"správném formátu, že je vyplněná organizace a že administrátorská hesla "
"souhlasí. Jestliže neprovedete nové nastavení, LDAP server nebude "
"nakonfigurován. Budete-li chtít balík nastavit později, použijte \"dpkg-"
"reconfigure\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNS název domény:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The DNS domain name is used to construct the base DN of your LDAP "
#| "directory. Entering foo.bar.org will give you the base DN dc=foo, dc=bar, "
#| "dc=org."
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"Název domény se používá pro vytvoření základního DN vašeho LDAP adresáře. "
"Zadáním foo.bar.cz se vytvoří základní DN dc=foo, dc=bar, dc=cz."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid "Name of your organization:"
msgid "Organization:"
msgstr "Název vaší organizace:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Whatever you enter here will be stored as the name of your organization "
#| "in the base DN of your LDAP directory."
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of the LDAP "
"directory."
msgstr ""
"Cokoliv zde zadáte, se uloží jako název vaší organizace do základního DN ve "
"vašem LDAP adresáři."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid "Admin password:"
msgid "Administrator password:"
msgstr "Administrátorské heslo:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgid ""
"Please enter the password for the administrator entry in the LDAP directory."
msgstr "Zadejte prosím heslo pro administrátora LDAP databáze."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Potvrzení hesla:"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Hesla nesouhlasí"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The admin password and its confirmation must match. Please note that "
#| "differences such as uppercase/lowercase and added whitespace matter."
msgid ""
"The administrator password and its confirmation must match. Please note that "
"differences such as uppercase/lowercase and added whitespace matter."
msgstr ""
"Administrátorské heslo musíte zadat dvakrát po sobě stejně. Pamatujte, že se "
"rozlišují malá a velká písmena a také že záleží na netisknutelných (bílých) "
"znacích."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:12001
#, fuzzy
#| msgid "Do you want your database to be removed when slapd is purged?"
msgid "Do you want the LDAP database to be removed when purging the package?"
msgstr "Chcete při odstranění balíku slapd smazat i svou databázi?"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:13001
#, fuzzy
#| msgid "Encrypted admin password:"
msgid "Encrypted administrator password:"
msgstr "Zašifrované administrátorské heslo:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
msgstr "Povolit protokol LDAPv2?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The slapd daemon now disables the old LDAPv2 protocol by default. "
#| "Programs and users are generally expected to be upgraded to LDAPv3. If "
#| "you have old programs which have not been moved to use LDAPv3 and you "
#| "still need LDAPv2 support then select this option and 'allow bind_v2' "
#| "will be added to your slapd.conf to tell slapd to accept LDAPv2 "
#| "connections."
msgid ""
"The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs and "
"users should upgrade to LDAPv3. If some old programs can't use LDAPv3, you "
"should select this option and 'allow bind_v2' will be added to the slapd."
"conf file."
msgstr ""
"Daemon slapd nyní implicitně zakazuje starý protokol LDAPv2, protože se "
"předpokládá, že programy i uživatelé již přešli na LDAPv3. Máte-li staré "
"programy, které nezvládají LDAPv3, povolte tuto možnost, což do souboru "
"slapd.conf přidá řádek 'allow bind_v2'. Tím daemonu slapd řeknete, že má "
"přijímat také spojení LDAPv2."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
#, fuzzy
#| msgid "Move aside current database and create a new one?"
msgid "Back up current database and create a new one?"
msgstr "Přesunout starou databázi a vytvořit novou?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You have specified a directory suffix (domain) that doesn't match the one "
#| "currently in /etc/ldap/slapd.conf. Changing the directory suffix "
#| "requires moving aside the current LDAP database and creating a new one. "
#| "Please confirm whether you want to abandon the current database (a backup "
#| "will be made)."
msgid ""
"The directory suffix (domain) you specified doesn't match the one currently "
"in /etc/ldap/slapd.conf. Changing the directory suffix requires moving aside "
"the current LDAP database and creating a new one. Please confirm whether you "
"want to back up and abandon the current database."
msgstr ""
"Zadali jste příponu adresáře (doménu), která neodpovídá té v souboru /etc/"
"ldap/slapd.conf. Změna přípony adresáře vyžaduje odsunutí stávající LDAP "
"databáze a vytvoření nové. Potvrďte prosím, zda chcete zrušit stávající "
"databázi (pro jistotu se vytvoří její záloha)."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid "slapcat failed during upgrade"
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "slapcat během aktualizace selhal"

#. Type: error
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001 ../slapd.templates:17001
msgid "An error occurred during the attempt to upgrade the LDAP directory."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"The 'slapcat' program, which attempts to extract the LDAP directory, failed. "
"This may be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to later fail. The old database files will "
"be moved to /var/backups. If you want to retry the upgrade, you should move "
"the old database files back into place, fix whatever caused slapcat to fail, "
"and run:"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "$location" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from $location."
msgstr ""
"Poté přesuňte databázové soubory zpět mezi zálohy a zkuste spustit slapadd z "
"$location."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid "slapadd failed during upgrade"
msgstr "slapadd během aktualizace selhal"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid ""
"The 'slapadd' program, which attempts to populate an empty new LDAP "
"directory using the information from the original LDAP directory, failed. "
"This may be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:19001
msgid "Change backend type from LDBM to BDB?"
msgstr "Změnit typ backendu z LDBM na BDB?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:19001
msgid ""
"The LDBM backend type has serious stability problems and has been deprecated "
"by OpenLDAP as of 2.2. It is no longer supported by the OpenLDAP packages. "
"BDB is the recommended database backend."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:19001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "When using the BDB backend make sure you configure BDB properly. For "
#| "information to do so, see /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz"
msgid ""
"When the BDB backend is used, it must be configured properly. For more "
"information, see /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz."
msgstr ""
"Při použití backendu BDB se ujistěte, že jste jej nastavili správně. Více "
"informací o správném nastavení naleznete v souboru /usr/share/doc/slapd/"
"README.DB_CONFIG.gz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:19001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you enable this option an attempt will be made to update your "
#| "configuration to use BDB instead of LDBM and convert your databases."
msgid ""
"If you enable this option, an attempt will be made to update the "
"configuration to use BDB instead of LDBM and convert the databases. If you "
"do not enable this option, the upgrade will be aborted."
msgstr ""
"Povolíte-li tuto možnost, systém se pokusí změnit konfiguraci, aby místo "
"LDBM používala BDB a příslušně také převést databáze."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:20001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Databázový backend:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:20001
msgid ""
"The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, but "
"HDB adds support for subtree renames. Both support the same configuration "
"options."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:20001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The BDB backend is the recommended choice of the OpenLDAP developers. "
#| "When using the BDB backend make sure that you configure the underlying "
#| "database for your requirements. Look into /usr/share/doc/slapd/README."
#| "DB_CONFIG.gz"
msgid ""
"In either case, you should review the resulting database configuration for "
"your needs. See /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz for more details."
msgstr ""
"Backend BDB je doporučenou volbou vývojářů OpenLDAPu. Při použití tohoto "
"backendu se ujistěte, že jste nastavili databázi podle svých potřeb. Více "
"informací o nastavení BDB naleznete v souboru /usr/share/doc/slapd/README."
"DB_CONFIG.gz."

#~ msgid "Change configuration to load backend modules?"
#~ msgstr "Změnit nastavení pro nahrávání backendů?"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Starting with OpenLDAP 2.1 backends are not longer built into the server "
#~| "but are instead dynamically loaded at startup. This means that the slapd "
#~| "configuration has to be changed to load the modules for the backends you "
#~| "are using."
#~ msgid ""
#~ "Starting with OpenLDAP 2.1, backends are no longer built into the server "
#~ "but are instead dynamically loaded at startup. This means that the slapd "
#~ "configuration has to be changed to load the modules for the backends you "
#~ "are using."
#~ msgstr ""
#~ "Od OpenLDAPu verze 2.1 již nejsou backendy zabudovány v serveru, ale "
#~ "existují jako moduly, které se dynamicky nahrávají při startu. To "
#~ "znamená, že se musí změnit nastavení slapd tak, aby zaváděl moduly "
#~ "backendů, které používáte."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "If you choose this option, an attempt to fix the configuration will be "
#~| "made. If you don't select this, you *must* fix your configuration file "
#~| "yourself or slapd (and slapcat if you are upgrading from an older "
#~| "version) will fail and the package will not be installed. For more "
#~| "information, read /usr/share/doc/slapd/README.Debian."
#~ msgid ""
#~ "If you choose this option, an attempt to fix the configuration will be "
#~ "made. If you don't select this, you *must* fix the configuration file "
#~ "manually or slapd (and slapcat if you are upgrading from an older "
#~ "version) will fail and the package will not be installed."
#~ msgstr ""
#~ "Zvolíte-li tuto možnost, instalační skript se pokusí upravit nastavení "
#~ "sám. V opačném případě *musíte* upravit konfigurační soubor sami, protože "
#~ "jinak slapd (a při aktualizaci ze starší verze i slapcat) selže a balík "
#~ "se nenainstaluje. Více informací naleznete v /usr/share/doc/slapd/README."
#~ "Debian."

#~ msgid "Fix LDAP directory on upgrade?"
#~ msgstr "Opravit při aktualizaci LDAP adresář?"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "The installation scripts of the old OpenLDAP 2.0 packages create a "
#~| "directory that does not conform to the ldap schema. The new version is "
#~| "more strict about this and you won't be able to access your directory "
#~| "after the upgrade without fixing it."
#~ msgid ""
#~ "The installation scripts of previous OpenLDAP 2.0 packages created a "
#~ "directory that does not conform to the LDAP schema. The new version is "
#~ "more strict about this and you won't be able to access the directory "
#~ "until it is fixed."
#~ msgstr ""
#~ "Instalační skripty starých balíků OpenLDAP 2.0 vytvoří adresář, který "
#~ "neodpovídá ldap schématu. Nová verze je v tomto přísnější a pokud adresář "
#~ "neopravíte, nebudete k němu moci po aktualizaci přistupovat."

#, fuzzy
#~| msgid "Slave databases require updateref option"
#~ msgid "Slave databases require the 'updateref' option"
#~ msgstr "Podřízené databáze vyžadují volbu updateref"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "In your slapd configuration file at least one database is configured as "
#~| "slave, and the updateref option is not set. The updateref option "
#~| "specifies the referral(s) to pass back when slapd is asked to modify a "
#~| "replicated local database. See slapd.conf(5) for more details."
#~ msgid ""
#~ "According to the slapd configuration file, at least one database is "
#~ "configured as slave, and the updateref option is not set. The updateref "
#~ "option specifies the referral(s) to pass back when slapd is asked to "
#~ "modify a replicated local database. See slapd.conf(5) for more details."
#~ msgstr ""
#~ "Ve vašem konfiguračním souboru je minimálně jedna databáze nastavena jako "
#~ "podřízená a přitom nemá nastavenu volbu updateref. Volba updateref "
#~ "definuje poukázky, které předává zpět, kdykoliv slapd požádá o změnu v "
#~ "replikované lokální databázi. Podrobnosti naleznete v manuálové stránce "
#~ "slapd.conf(5)."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Starting with version 2.1.23, slapd requires the updateref option to be "
#~| "set on slaves. You should make sure to fix your slapd.conf configuration "
#~| "file."
#~ msgid ""
#~ "Starting with version 2.1.23, slapd requires the updateref option to be "
#~ "set on slaves. You should fix the slapd.conf configuration file."
#~ msgstr ""
#~ "Počínaje verzí 2.1.23 slapd vyžaduje, aby měly podřízené databáze "
#~ "nastavenu volbu updateref. Měli byste zajistit nápravu svého "
#~ "konfiguračního souboru slapd.conf co nejdříve."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "The LDBM backend type has been deprecated in OpenLDAP 2.2 and has shown "
#~| "to not work well. BDB is the recommended choice of the OpenLDAP "
#~| "developers."
#~ msgid ""
#~ "The LDBM backend type has been deprecated in OpenLDAP 2.2. BDB is the "
#~ "recommended choice."
#~ msgstr ""
#~ "Backend LDBM se ukázal jako nevyhovující a byl v OpenLDAPu 2.2 překonán. "
#~ "Vývojáři OpenLDAPu nyní doporučují backend BDB."

#~ msgid ""
#~ "Please reenter the admin password for your LDAP directory for "
#~ "verification."
#~ msgstr ""
#~ "Pro ověření zadejte prosím administrátorské heslo do LDAP adresáře ještě "
#~ "jednou."

#~ msgid "If you choose this option, an attempt to fix it for you will occur."
#~ msgstr "Pokud zvolíte tuto možnost, skript se pokusí vše opravit."

#~ msgid ""
#~ "An error occurred during the attempt to upgrade your LDAP directory. This "
#~ "error occurred when performing the 'slapcat' which attempts to extract "
#~ "your LDAP directory. This failure could be because of an incorrect "
#~ "config file. For example, if the appropriate moduleload lines for your "
#~ "backend database type are missing. This failure will cause 'slapadd' "
#~ "later to fail too. The old database files are about to be moved to /var/"
#~ "backups. If you want to try this upgrade again then move the old "
#~ "database files back into place, fix whatever caused slapcat to fail, and "
#~ "run:\n"
#~ " slapcat | /usr/share/slapd/fix_ldif -w -o \"$organization\" > $location"
#~ msgstr ""
#~ "Při pokusu o aktualizaci vašeho LDAP adresáře se vyskytla chyba. Chyba "
#~ "nastala při provádění příkazu 'slapcat', jenž se snažil získat obsah "
#~ "vašeho LDAP adresáře. Tuto chybu může způsobit třeba chybný konfigurační "
#~ "soubor. (Například pokud chybí příslušné řádky 'moduleload' pro backend "
#~ "databáze, která uchovává obsah LDAP adresáře.) Tato chyba později způsobí "
#~ "také selhání příkazu 'slapadd'. Staré databázové soubory budou přesunuty "
#~ "do /var/backups. Budete-li chtít později zkusit provést tuto aktualizaci "
#~ "znovu, přesuňte staré databázové soubory zpět na jejich původní místo, "
#~ "spravte příčinu toho, proč slapcat selhal a spusťte:\n"
#~ " slapcat | /usr/share/slapd/fix_ldif -w -o \"$organization\" > $location"

#~ msgid ""
#~ "An error occurred during the attempt to upgrade your LDAP directory. This "
#~ "error occurred when performing the 'slapadd' which attempts to populate "
#~ "an empty new LDAP directory using the information from your original LDAP "
#~ "directory. Your original LDAP directory files have been saved in /var/"
#~ "backups. The results of the attempted upgrade is the ldif file in /var/"
#~ "backups. slapadd may have failed due to a configuration problem (in "
#~ "which case slapcat would have failed too) or due to a problem in the LDIF "
#~ "file. If the problem was with the LDIF file, you may be able to fix it "
#~ "and attempt the slapadd again."
#~ msgstr ""
#~ "Při pokusu o aktualizaci vašeho LDAP adresáře se vyskytla chyba. Chyba "
#~ "nastala při provádění příkazu 'slapadd', jenž se snažil naplnit váš nový "
#~ "LDAP adresář daty z původního LDAP adresáře. Soubory původního LDAP "
#~ "adresáře jsou uloženy ve /var/backups. Výsledkem pokusu o automatickou "
#~ "aktualizaci je ldif soubor ve /var/backups. slapadd mohl selhat kvůli "
#~ "chybě v konfiguračním souboru (to by ovšem selhal také příkaz 'slapcat'), "
#~ "nebo kvůli chybě v LDIF souboru. Pokud se jedná o chybu v LDIF souboru, "
#~ "můžete jej zkusit opravit a zkusit slapadd znovu."

#~ msgid ""
#~ "HDB is the next generation of BDB which might replace it sometime in the "
#~ "future. There are some problems still in the HDB code of the 2.2 series "
#~ "of OpenLDAP so you should probably stick to BDB until version 2.3."
#~ msgstr ""
#~ "HDB je další generace BDB, která by jej jednou mohla nahradit. HDB má ve "
#~ "verzích OpenLDAPu 2.2 stále nějaké problémy a proto byste měli zůstat u "
#~ "BDB alespoň do verze 2.3."

#~ msgid ""
#~ "The BDB backend (back-bdb) and LDBM backend (back-ldbm) are comparable in "
#~ "purpose and back-bdb evolved from experience gained from back-ldbm, but "
#~ "the two are quite distinct today. They both store entries based on a 32-"
#~ "bit entry ID key, and they use a dn2id table to map from DNs to entry "
#~ "IDs. They both perform attribute indexing using the same code, and store "
#~ "index data as lists of entry IDs. As such, the LDAP-specific features "
#~ "they offer are nearly identical. The differences are in the APIs used to "
#~ "implement the databases. back-ldbm uses a generic database API that can "
#~ "plug into several different database packages. In Debian, it's built "
#~ "against BerkeleyDB (BDB). While BerkeleyDB supports this generic "
#~ "interface, it also offers a much richer API that has a lot more power and "
#~ "a lot more complexity. back-bdb is written specifically for the full BDB "
#~ "API, and uses some of BDB's more advanced features to offer transaction "
#~ "processing, fine grained locking, and other features that offer improved "
#~ "concurrency and reliability. For more information, see /usr/share/doc/"
#~ "slapd/README.DB_CONFIG.gz"
#~ msgstr ""
#~ "Backendy BDB (back-bdb) a LDBM (back-ldbm) mají podobný cíl, ovšem back-"
#~ "bdb se vyvíjel ze zkušeností získaných z back-ldbm a dnes je již svému "
#~ "předchůdci poněkud vzdálený. Oba backendy ukládají záznamy podle 32 "
#~ "bitového vstupního identifikačního klíče, a oba používají pro mapování "
#~ "rozlišitelných názvů (DN) na identifikátory (ID) tabulku dn2id. Oba také "
#~ "indexují atributy stejným způsobem a indexy ukládají jako seznamy "
#~ "vstupních ID. To znamená, že nabízí téměř shodné vlastnosti LDAPu. Rozdíl "
#~ "je v API použitých pro implementaci databáze. back-ldbm používá obecné "
#~ "databázové rozhraní, kterým se může připojit k různým databázím, v "
#~ "Debianu je sestaven s podporou BerkleyDB (BDB). Kromě obecného rozhraní "
#~ "nabízí BerkleyDB také mnohem bohatší API, které je mocnější, ale také "
#~ "komplexnější. back-dbd je napsán speciálně pro podporu plného BDB "
#~ "rozhraní a používá pokročilé vlastnosti BDB, aby zajistil transakční "
#~ "zpracování, jemnější zamykání a další vymoženosti, jež poskytují zvýšenou "
#~ "spolehlivost a rychlost. Více informací naleznete v souboru /usr/share/"
#~ "doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz."

Reply to: