[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

courier 0.57.0-2: Please update debconf PO translation for the package courierHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
courier. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Monday, November 26, 2007.

Thanks,

# Czech translation of courier templates
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: courier 0.53.2-3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Source: courier@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-11 19:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-06 21:01+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@seznam.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#. Obsolete, not reviewed
#: ../courier-base.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Modified Authentication Infrastructure"
msgid "Modified authentication infrastructure"
msgstr "Upravená autentikační infrastruktura"

#. Type: note
#. Description
#. Obsolete, not reviewed
#: ../courier-base.templates:2001
msgid ""
"Beginning with Courier 0.48, the authentication modules that used to be part "
"of Courier have been separated into a standalone library. All Courier "
"applications are now using the same authentication infrastructure, the "
"Courier authentication library. Packages for this library consists of a base "
"package (courier-authlib) and one for each authentication method (courier-"
"authlib-userdb, -mysql, -postgresql, -ldap, -pipe). Unfortunately it wasn't "
"possible to setup the dependencies in order to allow a seamless upgrade. "
"Please install the package for your authentication method manually."
msgstr ""
"Počínaje Courier 0.48, byly odděleny používané autentikační moduly do "
"samostatné knihovny. Všechny aplikace Courier nyní používají stejnou "
"autentikační infrastrukturu, autentikační knihovnu Courier. Balíčky této "
"knihovny se skládají ze základního balíčku (courier-authlib) a dalšího "
"balíčku používaného pro každou autentikační metodu (courier-authlib-userdb, -"
"mysql, -postgresql, -ldap, -pipe). Bohužel nebylo možné nastavit závislosti "
"tak, aby aktualizace probíhala snadno. Proto nainstalujte prosím požadovanou "
"autentikační metodu ručně."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Create directories for web-based administration ?"
msgid "Create directories for web-based administration?"
msgstr "Vytvořit adresáře pro webovou administraci?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Courier uses several configuration files which are located in /etc/"
#| "courier. Some configuration files can be replaced by a subdirectory where "
#| "all files insides this directory are concatenated and considered to be a "
#| "single, consolidated, configuration file."
msgid ""
"Courier uses several configuration files in /etc/courier. Some of these "
"files can be replaced by a subdirectory whose contents are concatenated and "
"treated as a single, consolidated, configuration file."
msgstr ""
"Courier používá různé konfigurační soubory, které jsou uloženy v /etc/"
"courier. Některé konfigurační soubory mohou být nahrazeny podadresáři, v "
"nichž jsou všechny soubory sloučeny dle potřeby do jednoho společného "
"konfiguračního souboru."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:3001
msgid ""
"The web-based administration provided by the courier-webadmin package relies "
"on configuration directories instead of configuration files.  If you agree, "
"any directories needed for the web-based administration tool will be created "
"unless there is already a plain file in place."
msgstr ""
"Webové administrační rozhraní v balíčku courier-webadmin používá místo "
"konfiguračních souborů adresáře. Jestliže budete souhlasit, pak budou "
"vytvořeny všechny adresáře potřebné pro webový administrační nástroj, ledaže "
"by tam již byly textové soubory."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-base.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Path to user's Maildir directory"
msgid "Path to Maildir directory:"
msgstr "Cesta do uživatelského adresáře Maildir"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-base.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This is a relative path name from each user's home directory to the "
#| "Maildir directory where the Courier servers store and access the user's "
#| "email. Please refer to the maildir(5) manual page if you are unfamiliar "
#| "with the mail storage format used by Courier."
msgid ""
"Please give the relative path name from each user's home directory to the "
"Maildir directory where the Courier servers store and access the user's "
"email. Please refer to the maildir.courier(5) manual page if you are "
"unfamiliar with the mail storage format used by Courier."
msgstr ""
"Tohle je relativní cesta z každého domovského adresáře kteréhokoliv "
"uživatele do adresáře Maildir, kde služba Courier uchovává a zpřístupňuje "
"uživatelské emaily. Prosím, prohlédněte si manuálovou stránku maildir(5), "
"jestliže vám není dobře známý formát uložení používaný Courierem."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Default domain"
msgid "Default domain:"
msgstr "Implicitní doména"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please specify a valid email domain. Most header rewriting functions will "
#| "append this domain to all email addresses which do not specify a domain, "
#| "e.g. emails from accounts on this machine."
msgid ""
"Please specify a valid email domain. Most header rewriting functions will "
"append this domain to all email addresses which do not specify a domain, "
"such as local accounts."
msgstr ""
"Určete prosím platný název emailové domény. Většina funkcí přepisujících "
"hlavičky bude přidávat tuto doménu ke všem emailovým adresám, které jí "
"nebudou mít specifikovánu (např. emaily z účtů na tomto počítači)."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "\"From\" Header for Delivery Notifications"
msgid "\"From\" header for delivery notifications:"
msgstr "Hlavička \"From\" pro oznámení o doručení"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please specify a valid value for the \"From\" Header for mail delivery "
#| "notifications. Otherwise these cannot be send."
msgid ""
"Please specify a valid value for the \"From\" header for mail delivery "
"notifications. These notifications cannot be sent without that setting."
msgstr ""
"Prosím určete platnou hodnotu pro hlavičku \"From\" nutnou pro oznámení o "
"doručení. Jinak ho nelze poslat."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-ssl.templates:2001
msgid "SSL certificate required"
msgstr "Je vyžadován SSL certifikát"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-ssl.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "POP and IMAP over SSL requires a valid, signed, X.509 certificate. During "
#| "the installation of courier-pop-ssl resp. courier-imap-ssl a self-signed "
#| "X.509 certificate will be generated if necessary. For production use the "
#| "X.509 certificate must be signed by a recognized certificate authority, "
#| "in order for mail clients to accept the certificate. The default "
#| "locations for this certificate is /etc/courier/pop3d.pem resp. /etc/"
#| "courier/imapd.pem."
msgid ""
"POP and IMAP over SSL requires a valid, signed, X.509 certificate. During "
"the installation of courier-pop-ssl or courier-imap-ssl, a self-signed X.509 "
"certificate will be generated if necessary."
msgstr ""
"POP a IMAP přes SSL vyžaduje platný, podepsaný certifikát X.509. Během "
"instalace courier-pop-ssl resp. courier-imap-ssl bude podle potřeby vytvořen "
"certifikát X.509. Pro pracovní používání musí být certifikát X.509 vybrán "
"známou certifikovanou službou, jinak ho nebudou moci emailoví klienti "
"přijímat. Implicitní nastavení pro tento certifikát je /etc/courier/pop3d."
"pem resp. /etc/courier/imapd.pem."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-ssl.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "POP and IMAP over SSL requires a valid, signed, X.509 certificate. During "
#| "the installation of courier-pop-ssl resp. courier-imap-ssl a self-signed "
#| "X.509 certificate will be generated if necessary. For production use the "
#| "X.509 certificate must be signed by a recognized certificate authority, "
#| "in order for mail clients to accept the certificate. The default "
#| "locations for this certificate is /etc/courier/pop3d.pem resp. /etc/"
#| "courier/imapd.pem."
msgid ""
"For production use, the X.509 certificate must be signed by a recognized "
"certificate authority, in order for mail clients to accept the certificate. "
"The default location for this certificate is /etc/courier/pop3d.pem or /etc/"
"courier/imapd.pem."
msgstr ""
"POP a IMAP přes SSL vyžaduje platný, podepsaný certifikát X.509. Během "
"instalace courier-pop-ssl resp. courier-imap-ssl bude podle potřeby vytvořen "
"certifikát X.509. Pro pracovní používání musí být certifikát X.509 vybrán "
"známou certifikovanou službou, jinak ho nebudou moci emailoví klienti "
"přijímat. Implicitní nastavení pro tento certifikát je /etc/courier/pop3d."
"pem resp. /etc/courier/imapd.pem."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Activate CGI Program ?"
msgid "Activate CGI program?"
msgstr "Aktivovat CGI verzi programu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "To allow courier-webadmin to work out of the box, we need to copy the CGI "
#| "program from /usr/lib/courier/courier/webmail/webadmin to /usr/lib/cgi-"
#| "bin/courierwebadmin and set the SUID bit."
msgid ""
"To allow courier-webadmin to work out of the box, the CGI program /usr/lib/"
"courier/courier/webmail/webadmin needs to be installed as /usr/lib/cgi-bin/"
"courierwebadmin with the SUID bit set."
msgstr ""
"Pro práci courier-webadmin nad rámec možností, potřebujete zkopírovat CGI "
"program z /usr/lib/courier/courier/webmail/webadmin do /usr/lib/cgi-bin/"
"courierwebadmin a nastavit SUID bit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "There are two reasons why this is not done by default during the "
#| "installation. First it has serious security implications, because "
#| "courierwebadmin runs as root. Second it is not guaranteed to work "
#| "depending on your web server software and its configuration."
msgid ""
"This may have serious security implications, because courierwebadmin runs as "
"root. Moreover, that solution is not guaranteed to work, depending on the "
"web server software and its configuration."
msgstr ""
"Toto se neděje při výchozí instalaci ze dvou hlavních důvodů. První jsou "
"vážné bezpečnostní důvody, protože courierwebadmin běží pod uživatelem root. "
"Druhý spočívá v tom, že není zaručena závislost na webovém serveru a jeho "
"konfiguraci."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you agree here and your web server setup is compliant with the Debian "
#| "policy, you can access the administration frontend through http://";
#| "localhost/cgi-bin/courierwebadmin."
msgid ""
"If you choose this option and the web server setup is policy-compliant, you "
"can access the administration frontend, you can access the administration "
"frontend through http://localhost/cgi-bin/courierwebadmin.";
msgstr ""
"Jestliže budete souhlasit a vaše nastavení serveru je shodné s bezpečnostní "
"politikou Debianu, pak můžete přistoupit k administrátorskému rozhraní přes "
"http://localhost/cgi-bin/courierwebadmin.";

#. Type: password
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Password for the Courier Administration"
msgid "Password for Courier administration:"
msgstr "Heslo pro administraci Courier"

#. Type: password
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:3001
msgid ""
"A password is needed to protect access to the Courier administration web "
"interface. Please choose one now."
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:2001
msgid "local"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:2001
msgid "net"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:2001
msgid "disabled"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
#, fuzzy
#| msgid "Enable Calendaring ?"
msgid "Calendaring mode:"
msgstr "Povolit kalendář?"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please specify if you would like to enable calendaring in local mode "
#| "(choose local), groupware mode (choose net) or not at all (choose "
#| "disabled). To actually using the groupware mode, you need to install the "
#| "courier-pcp package."
msgid ""
"Please specify if you would like to enable calendaring in 'local' mode, "
"enable groupware or 'net' mode or disable it. The courier-pcp package is "
"required to use the groupware mode."
msgstr ""
"Určete prosím, zda chcete povolit kalendář v místním módu (zvolte místní), "
"skupinovém módu (zvolte net) nebo nepovolit (zvolte vypnuto). Pro používání "
"skupinového módu potřebujete nainstalovat balíček courier-pcp."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Local mode requires very little overhead compared to not using "
#| "calendaring at all, but groupware mode requires a substantial additional "
#| "amount of server resources. If you select the groupware mode, a separate "
#| "daemon process will be run."
msgid ""
"Local mode adds very little overhead over a disabled calendaring mode. On "
"the other hand, groupware mode is less resources-friendly and requires a "
"separate daemon process to be run."
msgstr ""
"Místní mód vyžaduje o trochu více systémových prostředků než vypnutí "
"kalendáře. Skupinový mód vyžaduje těchto prostředků podstatně více. Jestliže "
"si vyberete skupinový mód, pak bude spuštěn samostatný démon."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid ""
"For more information, please refer to /usr/share/doc/sqwebmail/PCP.html."
msgstr "Pro více informací si přečtěte /usr/share/doc/sqwebmail/PCP.html."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Ispell Dictionary"
msgid "Ispell dictionary:"
msgstr "Slovník Ispell"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:3001
msgid ""
"SqWebMail allows you to spellcheck your emails. Please select an appropriate "
"dictionary for ispell."
msgstr ""
"SqWebMail umožňuje kontrolu pravopisu vašich emailů. Vyberte si prosím "
"odpovídající slovník pro ispell."

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:4001
msgid "symlink, copy, custom"
msgstr "symbolický odkaz, kopírovat, uživatelská"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid "Installation method for HTML documents and images:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid ""
"The HTML documents and images in /usr/share/sqwebmail can be made accessible "
"at /var/www/sqwebmail via a symbolic link; or by being copied directly into "
"a directory there; or not at all."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid ""
"The 'copy' option is recommended for security reasons. However, if "
"'FollowSymLinks' or 'SymLinksIfOwnerMatch' are already enabled in Apache "
"configuration, the first option can be considered. The last option needs "
"manual actions to configure the web server."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please note that /var/www/sqwebmail will be removed if this package is "
#| "purged except you choose custom."
msgid ""
"Please note that /var/www/sqwebmail will be removed if this package is "
"purged unless the 'custom' option is chosen."
msgstr ""
"Uvědomte si prosím, že adresář /var/www/sqwebmail bude smazán při odstranění "
"balíčku (kromě volby uživatelská)."

#~ msgid "To access the Courier administration a password is needed."
#~ msgstr "Pro přístup k administraci Courier je vyžadováno heslo."

#~ msgid "local, net, disabled"
#~ msgstr "místní, net, vypnuto"

#~ msgid ""
#~ "The choices are to create a symbolic link /var/www/sqwebmail, copy all "
#~ "files from /usr/share/sqwebmail to /var/www/sqwebmail or let /var/www "
#~ "alone. For security reasons the second option is recommended. However, if "
#~ "you have already enabled FollowSymLinks or SymLinksIfOwnerMatch in your "
#~ "Apache configuration, you may as well chose the first option. The custom "
#~ "option implies that you configure your web server manually."
#~ msgstr ""
#~ "Možnosti jsou: vytvořit symbolický odkaz /var/www/sqwebmail, zkopírovat "
#~ "všechny soubory z /usr/share/sqwebmail do /var/www/sqwebmail nebo zvolit "
#~ "samotný /var/www. Z bezpečnostních důvodů je doporučena druhá volba. "
#~ "Samozřejmě, pokud máte v Apache povoleno FollowSymLinks nebo "
#~ "SymLinksIfOwnerMatch, můžete zvolit první možnost. Uživatelská možnost "
#~ "znamená, že si nastavíte váš webový server ručně."

#~ msgid "Move old configuration files to /etc/courier ?"
#~ msgstr "Přesunout staré konfigurační soubory do /etc/courier?"

#~ msgid ""
#~ "On your system are courier-imap configuration files within /etc. From now "
#~ "on all configuration files related to Courier are located within /etc/"
#~ "courier. If you like, we move the configuration files to the new "
#~ "location. However, we cannot guarantee that they will work as before. "
#~ "Please refer to the Courier documentation and tell the maintainer about "
#~ "your experiences with the conversion."
#~ msgstr ""
#~ "Na Vašem systému jsou konfigurační soubory courier-imap v /etc. Od teď "
#~ "budou všechny konfigurační soubory související s Courierem uloženy v /etc/"
#~ "courier. Pokud chcete, přesunu konfigurační soubory do nového umístění. "
#~ "Ale nemohu garantovat, že budou pracovat stejně jako předtím. Prosím "
#~ "přečtěte si dokumentaci Courier a sdělte správci o nových poznatcích "
#~ "týkajících se převodu."

#~ msgid ""
#~ "How to you want to install the HTML documents and images for sqwebmail ?"
#~ msgstr "Jak chcete nainstalovat dokumenty HTML a obrázky pro sqwebmail?"

#~ msgid "Packaging of Courier has been completely revised"
#~ msgstr "Balíček Courier byl kompletně zrevidován"

#~ msgid ""
#~ "Formerly the courier-imap package(s) are generated from the separately "
#~ "distributed Courier IMAP sources. This has changed, and now the entire "
#~ "Courier suite gets packaged for Debian. For this reason, the "
#~ "infrastructure has changed a lot; for example, all configuration files "
#~ "have been moved to /etc/courier."
#~ msgstr ""
#~ "Dříve byl balíček courier-imap vytvářen z jednotlivých rozdělených zdrojů "
#~ "Courier IMAP. Toto se změnilo, a nyní je celá sestava Courier zabalena "
#~ "pro Debian. Z tohoto důvodu, se velmi změnila infrastruktura; například, "
#~ "veškeré konfigurační soubry se přesunuly do /etc/courier."

#~ msgid ""
#~ "Please tell the maintainer about your experiences with the new "
#~ "infrastructure."
#~ msgstr ""
#~ "Prosím zdělte správci informace o Vašich zkušenostech s novou "
#~ "infrastrukturou."

#~ msgid "Authentification method \"authdaemon\" is mandatory now"
#~ msgstr "Autentifikační metoda \"authdaemon\" je nyní povinná"

#~ msgid ""
#~ "In your configuration file ${conffile} AUTHMODULES is set to "
#~ "\"${authmodules}\". This will no longer work as authdaemon is the only "
#~ "available authentication method for Courier Debian packages version 0.35 "
#~ "and above."
#~ msgstr ""
#~ "Ve Vašem konfiguračním souboru ${conffile} je AUTHMODULES nastaveno na "
#~ "\"${authmodules}\". Tohle nebude déle fungovat, protože authdaemon je "
#~ "jediná možná autentifikační metoda pro balíček Debianu Courier verze 0.35 "
#~ "a vyšší."

#~ msgid ""
#~ "Please fix your configuration file, otherwise your setup will no longer "
#~ "work."
#~ msgstr ""
#~ "Prosím upravte Váš konfigurační soubor, jinak Váše nastavení nebude déle "
#~ "fungovat."

#~ msgid "Do you want the webmail password changer to be installed SUID root ?"
#~ msgstr "Chcete nainstalovat webovou změnu hesel s SUID roota?"

#~ msgid ""
#~ "For changing passwords through the webmail interface to work, a program "
#~ "to change (system) passwords has to be installed with the SUID bit set. "
#~ "Because this program runs as root, this has serious security implications."
#~ msgstr ""
#~ "Pro změnu hesel pře rozhraní webmail je třeba nainstalovat program pro "
#~ "změnu (systémových) hesel s SUID bitem. Protože tento program běží jako "
#~ "root, toto má vážné bezpečnostní následky."

#~ msgid ""
#~ "(The webmail CGI program itself no longer has to be setuid root, since "
#~ "accesses to users' mail and configs are now mediated by a daemon started "
#~ "during system startup by /etc/init.d/sqwebmail.)"
#~ msgstr ""
#~ "(Program CGI webmail sám déle nepotřebuje nastavit SUID root, pokud je "
#~ "přístup k mailům uživatele a konfiguracím zprostředkován přes démona "
#~ "spuštěného během startu systému pomocí /etc/init.d/sqwebmail.)"

Reply to: