[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package myphpmoney 1.3RC3+dfsg-5Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
myphpmoney. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Sunday, July 22, 2007.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: myphpmoney\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: packages@qa.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-08 20:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-07 15:23+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Do you want to configure MyPhpMoney now?"
msgstr "Chcete nyní nastavit MyPhMoney?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "MyPhpMoney needs to be configured before its use, i.e. the MySQL database "
#| "should be created and the Apache Web Server should be configured."
msgid ""
"MyPhpMoney needs to be configured before its use: the MySQL database should "
"be created and the Apache web server should be configured."
msgstr ""
"MyPhpMoney se musí před použitím nastavit, tj. musíte vytvořit MySQL "
"databázi a příslušně nastavit webový server Apache."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "For that you will need the username and the password of your MySQL "
#| "database administrator."
msgid ""
"To achieve this, you will need to provide the login name and the password of "
"the MySQL database server administrator."
msgstr ""
"Pro to budete potřebovat uživatelské jméno a heslo vašeho správce MySQL "
"databáze."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you want to configure it later, you should run 'dpkg-reconfigure "
"myphpmoney'."
msgstr ""
"Chcete-li nastavení provést později, můžete tak učinit příkazem 'dpkg-"
"reconfigure myphpmoney'."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Database server host name:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "The database for MyPhpMoney may be hosted on a remote server."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please enter the fully qualified domain name for that system."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "If the database is hosted locally, please enter 'localhost'."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "MyPhpMoney is now installed"
msgid "MyPhpMoney database name:"
msgstr "MyPhpMoney je nyní nainstalován"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "This is where all the MyPhpMoney data will be stored."
msgid ""
"Please enter the name of the database where MyPhpMoney data will be stored."
msgstr "Toto je místo, kde se uchovávají všechna data MyPhpMoney."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "What is your MySQL database username?"
msgid "MySQL database login name:"
msgstr "Jaké je vaše uživatelské jméno v databázi MySQL?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "What name do you want for your MyPhpMoney database?"
msgid ""
"Please enter the name of the MySQL account to be used for the MyPhpMoney "
"database."
msgstr "Jak se má jmenovat vaše databáze MyPhpMoney?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "It will be created if it doesn't already exist."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please note that the database server software must be configured to allow "
"password authentication."
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "What is your admin database password?"
msgid "MySQL database password:"
msgstr "Jaké je heslo administrátora databáze?"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please enter the password of the MySQL account to be used for the MyPhpMoney "
"database. Leave this blank to use no password."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Enter the username of your MySQL database administrator."
msgid "MySQL database server administrator:"
msgstr "Zadejte uživatelské jméno vašeho administrátora databáze MySQL."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Please enter the database server administrator's login name. MySQL database "
"server software generally uses 'root'."
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "MySQL database server administrator password:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Please enter the database server administrator's password."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "MyPhpMoney database creation failure"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "MyPhpMoney installation program failed to set up a database properly for "
#| "its needs. Please make sure all of parameters you supplied are correct "
#| "and that your database manager is running. Install MyPhpMoney again to "
#| "make it working."
msgid ""
"The MyPhpMoney installation program failed to properly set up a database. "
"Please make sure all of the parameters you supplied are correct and that the "
"database server software is running."
msgstr ""
"Instalačnímu programu MyPhpMoney se nepodařilo korektně nastavit databázi. "
"Zkontrolujte prosím všechny zadané parametry zda jsou správné a zda běží váš "
"databázový server. Poté MyPhpMoney nainstalujte znovu, jinak nebude fungovat."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Please re-install MyPhpMoney to create the database."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
#, fuzzy
#| msgid "Remove database after \"purging\" the myphpmoney package?"
msgid "Remove database after purging the myphpmoney package?"
msgstr "Odstranit databázi při \"vyčištění\" balíčku myphpmoney?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Please choose whether MyPhpMoney's database should be removed when the "
"myphpmoney package is purged."
msgstr ""

#~ msgid "Please select which Web Server you want to use for MyPhpMoney"
#~ msgstr "Vyberte, který webový server chcete s MyPhpMoney používat"

#~ msgid "MyPhpMoney currently only supports Apache type Web Servers."
#~ msgstr "MyPhpMoney momentálně podporuje pouze webové servery typu Apache."

#~ msgid "What is the hostname where your database is running?"
#~ msgstr "Jaké je jméno počítače, na kterém běží vaše databáze?"

#~ msgid ""
#~ "If your database is on another machine besides the one that MyPhpMoney is "
#~ "running on then you need to change this value to the fully qualified "
#~ "domain name for that system. If you wish to access it locally, simply "
#~ "use \"localhost\" here."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže se vaše databáze nachází na jiném počítači, než na kterém běží "
#~ "MyPhpMoney, pak budete muset změnit tuto hodnotu na plně kvalifikované "
#~ "doménové jméno daného systému. Pokud si přejete k databázi přistupovat "
#~ "lokálně, jednoduše zde použijte \"localhost\"."

#~ msgid ""
#~ "What username will access the MySQL database for MyPhpMoney? This user "
#~ "will be created if it doesn't already exist. Note that your database "
#~ "manager must be configured to allow password authentication or MyPhpMoney "
#~ "will not work."
#~ msgstr ""
#~ "Pod jakým uživatelským jménem bude MyPhpMoney přistupovat do databáze "
#~ "MySQL? Pokud ještě neexistuje, bude zadaný uživatel vytvořen. Nutno "
#~ "poznamenat, že váš databázový server musí být nastaven pro autentizaci "
#~ "hesly, jinak nebude MyPhpMoney pracovat."

#~ msgid "What is the password you wish to use for the database user?"
#~ msgstr "Jaké heslo chcete použít pro databázového uživatele?"

#~ msgid ""
#~ "Enter a password for the database user (leave blank for no password). "
#~ "This is the password that will be used along with the database user name "
#~ "you have already supplied to connect to the database."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte heslo pro databázového uživatele (pro žádné heslo ponechte "
#~ "prázdné). Toto heslo se použije spolu se jménem databázového uživatele "
#~ "(již jste jej zadali) pro připojení do databáze."

#~ msgid ""
#~ "This is the database admin username used to create MyPhpMoney database "
#~ "and user. For MySQL databases, this is usually \"root\"."
#~ msgstr ""
#~ "Toto je uživatelské jméno správce databáze, které se použije pro "
#~ "vytvoření databáze a uživatele. Pro databázi MySQL to je obvykle \"root\"."

#~ msgid ""
#~ "Enter the password for your database admin user to access the database."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte heslo administrátora databáze, které se použije pro přístup k "
#~ "databázi."

#~ msgid "Error: failed to set up MyPhpMoney database properly !"
#~ msgstr "Chyba: neúspěch při nastavování databáze MyPhpMoney!"

#~ msgid ""
#~ "MyPhpMoney setup was successfully completed. You can now test MyPhpMoney "
#~ "by using your favourite browser to visit ${site}."
#~ msgstr ""
#~ "Nastavení MyPhpMoney bylo úspěšně dokončeno. Nyní si můžete MyPhpMoney "
#~ "vyzkoušet pomocí svého oblíbeného prohlížeče návštěvou ${site}."

#~ msgid ""
#~ "Should I remove the database when you purge the myphpmoney package with "
#~ "the \"dpkg --purge myphpmoney\" command (i.e. remove everything "
#~ "including the configuration) later on? (default is not)"
#~ msgstr ""
#~ "Mám při odstranění balíčku myphpmoney příkazem \"dpkg --purge myphpmoney"
#~ "\" odstranit i databázi?"

Reply to: