[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

(3rd call!) Please update debconf PO translation for the package dhcp3 3.0.4-15(there are packages, sometimes, who apparently get a malediction. So, folks,
a mistake slipped in the second attempt to call for translation updates for
dhcp3 and it is my sad duty to inform you that we have to do one more round)

Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
dhcp3. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file against already reported bug if you already
sent an update.

The deadline for receiving the updated translation is Wednesday, June 13, 2007.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dhcp3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: peloy@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-30 21:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-21 16:01+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "DHCP servers to which the DHCP relay should forward requests to:"
msgid "Servers the DHCP relay should forward requests to:"
msgstr "DHCP servery, kterým má DHCP relay přeposílat žádosti:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The name or IP address of at least one DHCP server to which DHCP and "
#| "BOOTP requests should be relayed must be specified on the command line."
msgid ""
"Please enter the hostname or IP address of at least one DHCP server to which "
"DHCP and BOOTP requests should be relayed."
msgstr ""
"Na příkazovém řádku musí být zadáno jméno nebo IP adresa alespoň jednoho "
"DHCP serveru, kterému mají být předávány DHCP a BOOTP žádosti."

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can specify more than one server, just separate the server names (or "
#| "IP addresses) with spaces."
msgid ""
"You can specify multiple server names or IP addresses (in a space-separated "
"list)."
msgstr ""
"Můžete zadat víc než jeden server, jednoduše oddělte jejich jména (nebo IP "
"adresy) mezerami."

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:3001
msgid "Interfaces the DHCP relay should listen on:"
msgstr "Síťová rozhraní, na kterých má DHCP server naslouchat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:3001
msgid ""
"Please specify which network interface(s) the DHCP relay should attempt to "
"configure. Multiple interface names should be entered as a space-separated "
"list."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:3001
msgid ""
"Leave this field blank to allow for automatic detection and configuration of "
"network interfaces by the DHCP relay, in which case only broadcast "
"interfaces will be used (if possible)."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Additional options for the Daemon:"
msgid "Additional options for the DHCP relay daemon:"
msgstr "Další volby pro daemona:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "It is possible to specify additional options for the DHCP relay daemon."
msgid "Please specify any additional options for the DHCP relay daemon."
msgstr "Je možné zadat další volby pro DHCP relay daemona."

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "example: \"-m replace\" or \"-a -D\""
msgid "For example: '-m replace' or '-a -D'."
msgstr "příklad: \"-m replace\" nebo \"-a -D\""

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Manual configuration required after installation!"
msgid "Manual configuration required after installation"
msgstr "Po instalaci je vyžadováno ruční nastavení!"

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "After the DHCP server is installed you will need to manually configure it "
#| "by editing the file /etc/dhcp3/dhcpd.conf. Please note that a sample "
#| "dhcpd.conf is supplied, but the configuration there is just a sample that "
#| "requires editing and customization to your own network environment."
msgid ""
"After the DHCP server is installed, you will need to manually configure it "
"by editing the file /etc/dhcp3/dhcpd.conf. Please note that the dhcpd.conf "
"supplied is just a sample, and must be adapted to the network environment."
msgstr ""
"Po instalaci DHCP serveru, ho budete muset nastavit ruční úpravou souboru /"
"etc/dhcp3/dhcpd.conf. Poznamenejme, že je dodáván ukázkový dhcpd.conf, ale "
"konfigurace v něm je jen ukázka, která vyžaduje úpravy a přizpůsobení pro "
"vaše konkrétní síťové prostředí."

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:2001
msgid "Please configure the DHCP server as soon as the installation finishes."
msgstr "DHCP server nastavte co nejdříve po dokončení instalace."

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:3001
msgid "Network interfaces on which the DHCP server should listen:"
msgstr "Síťová rozhraní, na kterých má DHCP server naslouchat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:3001
msgid ""
"Please specify on which network interface(s) the DHCP server should listen "
"for DHCP requests. Multiple interface names should be entered as a space-"
"separated list."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:3001
msgid ""
"The interfaces will be automatically detected if this field is left blank."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:4001
msgid "Non-authoritative version of DHCP server"
msgstr "Neautoritativní verze DHCP serveru"

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "The version 3 DHCP server is now non-authoritative by default."
msgid "The version 3 DHCP server is non-authoritative by default."
msgstr "Verze 3 DHCP serveru je nyní ve výchozím nastavení neautoritativní."

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This means that if a client requests an address that the server knows "
#| "nothing about and the address is incorrect for that network segment, the "
#| "server will _not_ send a DHCPNAK (which tells the client it should stop "
#| "using the address.) If you want to change this behavior, you must "
#| "explicitly state in dhcpd.conf what network segments your server is "
#| "authoritative for using the 'authoritative' statement."
msgid ""
"This means that if a client requests an address that the server knows "
"nothing about and the address is incorrect for that network segment, the "
"server will _not_ send a DHCPNAK (which tells the client it should stop "
"using the address). If you want to change this behavior, you must explicitly "
"state in dhcpd.conf what network segments your server is authoritative for "
"using the 'authoritative' statement."
msgstr ""
"To znamená, že pokud klient žádá o adresu, o které server nic neví a která "
"je nesprávná pro tento síťový segment, server _nepošle_ DHCPNAK (který "
"klientovi říká, že má přestat používat tuto adresu). Pokud chcete toto "
"chování změnit, musíte v dhcpd.conf explicitně stanovit, pro jaké síťové "
"segmenty je váš server autoritativní, pomocí příkazu 'authoritative'."

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:5001
msgid "Change in default behaviour of the next-server directive"
msgstr "Změna ve výchozím chování u direktivy next-server"

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:5001
msgid ""
"From version 3.0.3, the DHCP server's default value of the next-server "
"directive has changed. If you are network booting clients, and your TFTP "
"server is your DHCP server, you need to explicitly set a next-server "
"directive to state this. Please see /usr/share/doc/dhcp3-server/NEWS.Debian."
"gz and /usr/share/doc/dhcp3-common/RELNOTES.gz for more information."
msgstr ""
"Od verze 3.0.3 se změnila výchozí hodnota DHCP serveru u direktivy next-"
"server. Jestliže máte klienty zaváděné ze sítě a TFTP server je váš DHCP "
"server, musíte pro to explicitně nastavit direktivu next-server. Pro více "
"informací se podívejte do /usr/share/doc/dhcp3-server/NEWS.Debian.gz a /usr/"
"share/doc/dhcp3-common/RELNOTES.gz."

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-client.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "dhclient-script has moved!"
msgid "dhclient-script moved"
msgstr "dhclient-script se přesunul!"

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-client.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "As of 3.0.4-2, dhclient-script is installed in /sbin and is no longer a "
#| "conffile. /etc/dhcp3/dhclient-script appears to have been modified at "
#| "some point, so it has not been removed, however it is no longer being "
#| "used."
msgid ""
"As of 3.0.4-2, dhclient-script is installed in /sbin and is no longer "
"registered as a configuration file. /etc/dhcp3/dhclient-script appears to "
"have been modified at some point, so it has not been removed. However it is "
"no longer being used."
msgstr ""
"Od verze 3.0.4-2 je dhclient-script instalován do /sbin a již není považován "
"za konfigurační soubor. Zdá se, že /etc/dhcp3/dhclient-script byl někdy "
"upravován a proto jej neodstraňuji, nicméně už se k ničemu nepoužívá."

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-client.templates:2001
msgid ""
"Please consider using the hook infrastructure (see dhclient-script(8) for "
"more information) instead of modifying dhclient-script."
msgstr ""
"Místo přímých úprav dhclient-script prosím zvažte použití modulární "
"infrastruktury (viz dhclient-script(8)."

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-client.templates:3001
msgid "dhclient needs restarting"
msgstr "dhclient vyžaduje restart"

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-client.templates:3001
msgid ""
"As always, dhclient is not restarted on upgrade, so you are still running "
"the previous version of dhclient. You can restart it by doing an ifdown and "
"ifup on the interface(s) that are configured to use DHCP, or by explicitly "
"killing and restarting dhclient."
msgstr ""
"Běžně se dhclient při aktualizaci nerestartuje, takže stále používáte starší "
"verzi dhclienta. Restartovat jej můžete buď zavoláním ifdown a ifup na "
"rozhraních, která jsou nastavena pro používání DHCP, nebo také explicitně "
"zabitím a novým spuštěním dhclienta."

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-client.templates:3001
msgid ""
"Naturally, you should exercise caution if you are managing a remote server "
"via an interface using DHCP."
msgstr ""
"Pochopitelně byste měli být opatrní například v situaci, kdy spravujete "
"vzdálený server přes rozhraní spravované pomocí DHCP."

#~ msgid ""
#~ "The names of the network interfaces that dhcrelay should attempt to "
#~ "configure may be specified on the command line using the -i option. If no "
#~ "interface names are specified on the command line dhcrelay will identify "
#~ "all network interfaces, elimininating non-broadcast interfaces if "
#~ "possible, and attempt to configure each interface."
#~ msgstr ""
#~ "Jména síťových rozhraní, která se má dhcrelay pokusit zkonfigurovat, "
#~ "mohou být zadána na příkazovém řádku pomocí volby -i. Pokud na příkazové "
#~ "řádce nejsou zadána žádná jména rozhraní, dhcrelay identifikuje všechna "
#~ "síťová rozhraní, kromě ne-všesměrových, pokud je to možné, a pokusí se "
#~ "zkonfigurovat každé z nich."

#~ msgid ""
#~ "You can enter one or more valid interface names, like eth0. If you want "
#~ "to serve DHCP request on more than one interface, please separate them "
#~ "with spaces. If you want dhcpd to figure out the interface leave this "
#~ "parameter blank."
#~ msgstr ""
#~ "Můžete zadat jedno nebo více platných jmen rozhraní, jako eth0. Pokud "
#~ "chcete obsluhovat DHCP žádosti na více než jednom rozhraní, oddělte je "
#~ "mezerami. Pokud chcete, aby si dhcpd zjistil rozhraní, nechte tento "
#~ "parametr prázdný."

Reply to: