[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package webcalendar 1.0.5-3Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
webcalendar. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Wednesday, May 23, 2007.

Thanks,

# Czech translation of webcalendar po-debconf messages
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the webcalendar package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: webcalendar\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: lyz@princessleia.com\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-09 07:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-25 17:17+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../webcalendar.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Use persistent connections?"
msgid "Should WebCalendar use persistent connections?"
msgstr "Používat perzistentní spojení?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../webcalendar.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Using persistent connections can improve performance on heavily loaded "
#| "websites by using a previously opened sql connection."
msgid ""
"Using persistent connections can improve performance on heavily loaded "
"websites by using a previously opened SQL connection."
msgstr ""
"Používání perzistentních spojení může zlepšit výkon na hodně zatížených "
"serverech tím, že využívá již dříve otevřená sql spojení."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../webcalendar.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Use HTTP auth?"
msgid "Use HTTP authentication?"
msgstr "Používat http autentizaci?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../webcalendar.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Webcalendar by default uses the database's webcal_user table for "
#| "authenticating users.  You can use HTTP auth logins instead and use "
#| "Apache to manage logins but will still have to add users to webcalendar."
msgid ""
"WebCalendar by default uses the database's webcal_user table for "
"authenticating users. You can use HTTP authentication logins instead and use "
"Apache to manage logins. This will still require adding users to WebCalendar."
msgstr ""
"Webcalendar standardně používá pro autentizaci uživatelů databázovou tabulku "
"webcal_user. Místo toho můžete pro správu přihlašování použít Apache a jeho "
"http autentizaci, avšak uživatele budete muset do Webcalendaru přidat tak "
"jako tak."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../webcalendar.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Should webcalendar be installed in single user mode?"
msgid "Should WebCalendar be installed in single-user mode?"
msgstr "Má se Webcalendar nainstalovat v jednouživatelském režimu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../webcalendar.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Webcalendar can be installed in single user mode or multiuser mode. If it "
#| "is installed in single user mode, you won't need to login.  It isn't "
#| "recommended that you install in single user mode unless you are running "
#| "this on a personal server protected by a firewall."
msgid ""
"WebCalendar can be installed in single-user mode or multi-user mode. If it "
"is installed in single-user mode, no login will be required."
msgstr ""
"Webcalendar můžete nainstalovat v jednouživatelském nebo víceuživatelském "
"režimu. V jednouživatelském režimu se nemusíte přihlašovat, ale není to "
"zrovna bezpečné. Pokud svůj server nemáte za firewallem, raději na tuto "
"možnost zapomeňte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../webcalendar.templates:4001
msgid ""
"Using the single-user mode is not recommended unless the software runs on a "
"personal server protected by a firewall."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../webcalendar.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Name of the webcalendar user:"
msgid "Name of the WebCalendar user:"
msgstr "Jméno uživatele Webcalendaru:"

#. Type: string
#. Description
#: ../webcalendar.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you have installed webcalendar in single user mode, you need to "
#| "specify the name of the user to connect as."
msgid ""
"If WebCalendar is installed in single-user mode, you need to specify the "
"name of the user to connect as."
msgstr ""
"Jestliže jste nainstalovali Webcalendar v jednouživatelském režimu, musíte "
"zadat jméno uživatele, na kterého se budete připojovat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../webcalendar.templates:6001
msgid "Manage settings.conf automatically?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../webcalendar.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can allow debconf to manage your settings.conf or you can manage your "
#| "settings manually."
msgid ""
"The configuration program for the package can manage the settings.conf file "
"but you may prefer managing these settings manually."
msgstr ""
"Buď můžete souhlasit, aby se debconf staral o váš soubor settings.conf, nebo "
"můžete nastavení spravovat ručně."

#. Type: note
#. Description
#: ../webcalendar.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Webcalendar administrative user"
msgid "Password change needed for the WebCalendar administrative user"
msgstr "Administrátor Webcalendaru"

#. Type: note
#. Description
#: ../webcalendar.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "After installing the tables for your sql database you will have access to "
#| "webcalendar using the standard admin user.  It is STRONGLY suggested that "
#| "you change the password after logging in. The default login and password "
#| "is admin:admin."
msgid ""
"After installing the tables for the SQL database you will have access to "
"WebCalendar using its administrative user. It is strongly suggested that you "
"change the password after logging in."
msgstr ""
"Po instalaci tabulek do SQL databáze budete mít přístup k Webcalendaru jako "
"administrátor. DŮRAZNĚ doporučujeme ihned po přihlášení heslo změnit. "
"Výchozí jméno a heslo je admin:admin."

#. Type: note
#. Description
#: ../webcalendar.templates:7001
msgid "The default login and password are 'admin:admin'."
msgstr ""

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../webcalendar.templates:8001
#, fuzzy
msgid "apache2, apache, apache-ssl, apache-perl, other"
msgstr "apache2, apache, apache-ssl, jiný"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../webcalendar.templates:8002
msgid "Web server to configure:"
msgstr "Nastavit webový server:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../webcalendar.templates:8002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Apache can be automatically configured to use webcalendar by creating "
#| "links in /etc/{apache-version}/conf.d/.  Select all the versions of "
#| "Apache you would like to automatically configure or 'other' if you don't "
#| "use Apache or plan on configuring Apache yourself."
msgid ""
"Apache can be automatically configured to use WebCalendar by creating links "
"in /etc/{apache-version}/conf.d/. Select all the versions of Apache you "
"would like to automatically configure or 'other' if you don't use Apache or "
"plan on configuring Apache yourself."
msgstr ""
"Debconf může vytvořit symbolické odkazy v /etc/{apache-verze}/conf.d/, čímž "
"nastaví Apache, aby používal Webcalendar. Vyberte všechny verze Apache, "
"které chcete nastavit. Jestliže Apache nepoužíváte, nebo pokud jej chcete "
"nastavit ručně, zvolte \"jiný\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../webcalendar.templates:9001
msgid "Should ${webserver} be restarted?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../webcalendar.templates:9001
msgid ""
"In order to activate the new configuration, ${webserver} has to be "
"restarted. You can also restart ${webserver} by manually executing 'invoke-"
"rc.d ${webserver} restart'."
msgstr ""

#~ msgid "Allow debconf to manage settings.conf?"
#~ msgstr "Povolit správu settings.conf pomocí debconfu?"

Reply to: