[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please (again) update debconf PO translation for the package mnogosearch 3.2.41-0.3(sorry, second call for updates. A change occurred in the package's
templates. Please note that the update delay is thus extended)

Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
mnogosearch. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Thursday, May 17, 2007.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mnogosearch\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian@hug.cx\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-03 18:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-16 16:24+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
msgid "Mnogosearch setup program"
msgstr "Vítejte v konfiguračním systému programu mnogosearch"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Please note that questions about the mnogosearch settings will only be asked "
"once for each option."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"The configuration script needs the ability to remotely connect to the "
"database server, create databases, add users and create tables. The /usr/"
"share/doc/mnogosearch/INSTALL.gz documentation file provides information "
"about the setup of these databases for users who don't want to run this "
"configuration process automatically."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Overwrite mnogosearch configuration files?"
msgstr "Přepsat konfigurační soubory mnogosearch?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Existing mnogosearch configuration files will not be overwritten unless "
"explicitly accepted."
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
#, fuzzy
msgid "single"
msgstr "jednoduchý, násobný"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "multi"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "blob"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
#, fuzzy
msgid "Layout mode for the index database:"
msgstr "Jaký port používáte pro připojení k databázi?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid ""
"You can choose among different indexing modes for the mnogosearch database:\n"
" - single: words are stored in a single table;\n"
" - multi: words are spread over 13 tables sorted on word length. This\n"
"      results in faster fixed width tables.\n"
" - blob:  fastest mode but not supported by SQLite."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "For more information about these modes, read /usr/share/doc/mnogosearch/"
#| "storage.txt"
msgid ""
"For more information about these modes, read /usr/share/doc/mnogosearch/"
"storage.txt."
msgstr ""
"Více informací o těchto modelech naleznete v souboru /usr/share/doc/"
"mnogosearch/storage.txt."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Database server type for mnogosearch:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please choose the type of the database server that will store the indexer "
"data for mnogosearch."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Database server administrative user:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the database server administrative account. This "
"account must have privileges to add users, databases and tables."
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Database server administrative user password:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Database server host name:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Please provide the hostname of the server that will host mnogosearch "
"databases."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
#, fuzzy
msgid "Port number for the database service:"
msgstr "Jaké je jméno databázového superuživatele?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Please specify the database server connection port."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
#, fuzzy
msgid "Database name for mnogosearch:"
msgstr "Jaké je jméno vaší databáze mnogosearch?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Please provide a name for the database to be used by mnogosearch."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Is the database server local on this host?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:12001
#, fuzzy
msgid ""
"If the database server runs on the same machine as mnogosearch, mnogosearch "
"can connect to the database using a Unix socket rather than a TCP/IP one."
msgstr ""
"Pokud používáte databázi na stejném počítači jako mnogosearch, tak se k ní "
"můžete připojit pomocí unixového socketu, což je často rychlejší a "
"bezpečnější než připojení přes TCP/IP. Zamítnete-li, znamená to, že máte "
"databázi poslouchající na socketu TCP/IP."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"If you do not choose this option, the local database server must allow TCP/"
"IP socket connections."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
#, fuzzy
msgid "Database user name:"
msgstr "Jaké je vaše databázové uživatelské jméno?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"Please provide a user name for mnogosearch to register with the database "
"server. This database user is not necessarily the same as a system login, "
"especially if the database is on a remote server."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"This is the user which will own the database, tables and other objects to be "
"created by this installation. This user will have complete freedom to "
"insert, change or delete data in the database."
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:14001
#, fuzzy
msgid "Database user password:"
msgstr "Jaké je heslo databázového superuživatele?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:15001
#, fuzzy
msgid "Automatically configure the database for mnogosearch?"
msgstr "Jaké heslo má mnogosearch použít pro přístup k databázi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "The database, its tables and users can be automatically created."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"Please note that the existing database content will be removed if you choose "
"this option."
msgstr ""

#~ msgid ""
#~ "Please note that these options will only be asked of you the first time "
#~ "around and only new options will show during future upgrades."
#~ msgstr ""
#~ "Na následující volby budete dotázáni pouze poprvé, při budoucích "
#~ "aktualizacích se zobrazí pouze nové otázky."

#~ msgid ""
#~ "For this install script to be able to do its job you will need to allow "
#~ "it to remotely connect to the database server, create databases, add "
#~ "users and make tables. If you don't want this script to do it "
#~ "automatically, then read /usr/share/doc/mnogosearch/INSTALL.gz"
#~ msgstr ""
#~ "Aby mohl tento instalační skript odvést svou práci, musíte mu povolit "
#~ "připojení ke vzdálenému databázovému serveru, aby mohl vytvořit databáze, "
#~ "přidat uživatele a vytvořit tabulky. Pokud nechcete, aby to tento skript "
#~ "provedl automaticky, přečtěte si /usr/share/doc/mnogosearch/INSTALL.gz."

#~ msgid ""
#~ "By default if you already have mnogosearch configuration files then this "
#~ "process will not overwrite those files. However, you can elect to have "
#~ "these files overwritten here."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže již máte konfigurační soubory mnogosearch, pak je tento proces "
#~ "implicitně nepřepíše. Nyní si můžete zvolit, zda se přece jen nemají "
#~ "přepsat."

#~ msgid ""
#~ "The database can index in four different modes. Each mode gets "
#~ "progressively more complex but you win on search speed and indexing."
#~ msgstr ""
#~ "Databáze může indexovat ve čtyřech různých režimech. Každý režim se "
#~ "postupem času stává komplexnější, ale zato získáte na rychlosti "
#~ "vyhledávání a indexování."

#~ msgid "'Single' is where words are stored in a single table. Simple stuff."
#~ msgstr "'Jednoduchý' model uchovává slova v jediné tabulce."

#~ msgid ""
#~ "'Multi' spreads the words over 13 tables sorted on word length. It means "
#~ "you can have fixed width tables which are usually faster."
#~ msgstr ""
#~ "'Násobný' model rozloží slova do třinácti tabulek na základě délky slov. "
#~ "To znamená, že můžete mít tabulky s pevnou šířkou, což bývá obvykle "
#~ "rychlejší."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "You choose here what sort of database you are going to run to use the "
#~ "indexer. SQLite (embedded), PostgreSQL and MySQL are currently supported."
#~ msgstr ""
#~ "Nyní si můžete vybrat, kterou databázi budete používat pro indexování. "
#~ "Momentálně podporujeme pouze sqlite, postgresql a mysql."

#~ msgid ""
#~ "The superuser name is required so this script can connect to your "
#~ "database and add users, databases and tables. This user needs "
#~ "administrator privledges on the database. It is most often not the "
#~ "superuser for the Unix account (eg root)."
#~ msgstr ""
#~ "Je vyžadováno jméno superuživatele, aby se skript mohl připojit k "
#~ "databázi a přidat uživatele, databáze a tabulky. Tento uživatel vyžaduje "
#~ "administrátorská oprávnění k databázi. Často se jedná o jiného uživatele "
#~ "než je unixový účet superuživatele (tj. root)."

#, fuzzy
#~ msgid "Password of the database superuser:"
#~ msgstr "Jaké je jméno databázového superuživatele?"

#~ msgid ""
#~ "The superuser password is required so this script can connect to your "
#~ "database and add users, databases and tables."
#~ msgstr ""
#~ "Aby se mohl skript připojit k databázi a přidat uživatele, databáze a "
#~ "tabulky, musí znát heslo databázového správce."

#, fuzzy
#~ msgid "Hostname where your database is running:"
#~ msgstr "Jaké je jméno počítače, na kterém běží databáze?"

#~ msgid ""
#~ "If your database is on another machine besides the one that mnogosearch "
#~ "is running on then you need to change this value to the fully qualified "
#~ "domain name for that system."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud je vaše databáze umístěna na jiném počítači než mnogosearch, musíte "
#~ "zde zadat plně kvalifikované doménové jméno vzdáleného počítače."

#~ msgid ""
#~ "The database will be listening to a port. Usually you can leave this as "
#~ "the default."
#~ msgstr ""
#~ "Databáze naslouchá na síťovém portu. Obvykle zde stačí ponechat výchozí "
#~ "hodnotu."

#~ msgid ""
#~ "By default this will be \"mnogosearch\". This is where all the "
#~ "mnogosearch related database items will be setup and stored."
#~ msgstr ""
#~ "Implicitně to je \"mnogosearch\". Zde si mnogosearch uloží všechny "
#~ "databázové záležitosti."

#~ msgid "Are you running the database locally?"
#~ msgstr "Používáte databázi lokálně?"

#, fuzzy
#~ msgid "Username for your database:"
#~ msgstr "Jaké je jméno vaší databáze mnogosearch?"

#~ msgid ""
#~ " What username will access the database for mnogosearch? By default "
#~ "this\n"
#~ "is\n"
#~ " it's own user \"mnogosearch\" so that permissions can be tightened down."
#~ msgstr ""
#~ "Jakým uživatelským jménem má mnogosearch přistupovat k databázi? "
#~ "Implicitně se používá vestavěný uživatel \"mnogosearch\", což dovolí "
#~ "zpřísnit přístupová oprávnění."

#~ msgid "Configure the database?"
#~ msgstr "Nastavit databázi?"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "This script can create database users, create a database and setup the "
#~ "tables for you automatically. NOTE: the current database content will be "
#~ "destroyed if you choose this option."
#~ msgstr ""
#~ "Chcete-li, aby tento skript automaticky vytvořil databázové uživatele, "
#~ "databázi a také nastavil tabulky? POZNÁMKA: Kladnou odpovědí se z "
#~ "databáze smaže vše, co v ní již mohlo existovat!"

#~ msgid "What mode would you like the database to run?"
#~ msgstr "V jakém režimu chcete databázi spouštět?"

#~ msgid "What sort of database are you running?"
#~ msgstr "Kterou databázi používáte?"

#~ msgid "root"
#~ msgstr "root"

#~ msgid "mnogosearch"
#~ msgstr "mnogosearch"

#~ msgid "What is your database password?"
#~ msgstr "Jaké je vaše databázové heslo?"

#~ msgid "sqlite, mysql, pgsql"
#~ msgstr "sqlite, mysql, pgsql"

#~ msgid "localhost"
#~ msgstr "localhost"

Reply to: