[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Oznámení: Smith Review ProjectZdravím.

Jak jste nejspíš zaznamenali, v poslední době nám sem Christian
Perrier pořád posílá nějaké maily o změněných po-debconf šablonách,
které je třeba upravit.

Jde o důsledek projektu Smith Review Project[*], který má za cíl
projít veškeré anglické texty pocházející z Debianu a opravit
gramatické chyby, nahradit nešťastné formulace (přecejen nejsou
všichni vývojáři rodilí Angličané), odstranit zbytečné hlášky
a celkově ujednotit styl.

Českého lokalizačního týmu se to bezprostředně dotkne v oblasti
po-debconf šablon a (ne tak výrazně) v projektu DDTP.

Revize u po-debconf šablon probíhají velmi jednoduše tak, že Christian
(nebo jiný agent Smith) pošle poslednímu překladateli (a lokalizačnímu
týmu) soubor cs.po, který je třeba aktualizovat podle běžných pravidel
.po souborů. Ve zprávě je napsán i termín, do kdy je třeba překlad
poslat zpět, aby byl zařazen do balíku. (Zařazení je možné i později,
ovšem není jisté, kdy se tak stane.)
Pokud by dotyčný věděl, že překlad v daném termínu nezvládne, prosím,
aby to oznámil sem do konference, aby se toho mohl chopit někdo jiný.

Změny u DDTP překladů se nijak explicitně neohlašují a prostě se občas
stane, že při vyžádání dalšího popisu k překladu se objeví popis,
který jste už kdysi překládali - pod překladem se objeví i původní
verze, takže můžete znovupoužít nezměněné části.

-- 
Miroslav Kuře

[*] http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2007/04/msg00000.htmlReply to: