[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package fontconfig 2.4.2-1.2Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
fontconfig. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against fontconfig.

The deadline for receiving the updated translation is Monday, April 30, 2007.

Thanks,


#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fontconfig\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: keithp@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-16 18:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-30 17:34+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "Native"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "Autohinter"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "None"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid "Font tuning method for screen:"
msgstr "Způsob vyladění fontů pro obrazovku:"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid ""
"Please select the preferred method for tuning fonts for screen rendering."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
#, fuzzy
msgid ""
"Select 'Native' if you mostly use Bitstream Vera (the default in Debian) or "
"any of the Microsoft fonts. Select 'Autohinter' if you mostly use other "
"TrueType fonts. Select 'None' if you want blurry text."
msgstr ""
"Používáte-li většinou Bitstream Vera (výchozí v Debianu) nebo některý z "
"fontů Microsoftu, vyberte Nativní. Autohinter je vhodný pro ostatní "
"TrueTypová písma. Chcete-li rozmazaný text, zvolte Nijak."

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Automatic"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Always"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Never"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
msgid "Enable subpixel rendering for screen:"
msgstr "Povolit podpixelové vykreslování textu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
msgid ""
"Rendering text at a subpixel level generally makes it look a bit better on "
"flat (LCD) screens, but can show color artifacts on CRT screens. The "
"\"Automatic\" choice will enable it only if a LCD screen is detected."
msgstr ""
"Vykreslování textu na podpixelové úrovni způsobí, že na plochých (LCD) "
"obrazovkách vypadá o něco lépe, ale na CRT monitorech může zobrazovat "
"barevné artefakty. Možnost \"Automaticky\" povolí podpixelové vykreslování "
"pouze pokud bude rozpoznán LCD monitor."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid "Enable bitmapped fonts by default?"
msgstr "Povolit implicitně bitmapové fonty?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid ""
"By default, only outline fonts are used by applications which support "
"fontconfig."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4001
#, fuzzy
msgid ""
"Outline fonts are fonts which scale well to various sizes. In contrast, "
"bitmapped fonts are often lower quality. Enabling this option will affect "
"the systemwide default; this and many other fontconfig options may be "
"enabled or disabled on a per-user basis."
msgstr ""
"Implicitně jsou v aplikacích podporujících fontconfig používány pouze "
"obrysové fonty. Tyto fonty se velmi dobře zvětšují a zmenšují. Oproti nim "
"mohou zvětšované bitmapové fonty vypadat kostrbatě. Tato volba ovlivní "
"implicitní nastavení celého systému, nicméně uživatelé si ji mohou změnit ve "
"svém osobním nastavení."

#~ msgid "Native, Autohinter, None"
#~ msgstr "Nativní, Autohinter, Nijak"

#~ msgid "Automatic, Always, Never"
#~ msgstr "Automaticky, Vždy, Nikdy"

#~ msgid "How should fonts be tuned for the screen?"
#~ msgstr "Jak se mají fonty vyladit pro obrazovku?"

#~ msgid "With what method should fonts be hinted?"
#~ msgstr "Která metoda hintingu se má pro fonty použít?"

#~ msgid ""
#~ "Bytecode interpreter (CRT screens), Autohinter, Subpixel rendering (LCD "
#~ "screens)"
#~ msgstr ""
#~ "Interpret bytekódu (CRT monitory), Autohinter, Podpixelové renderování "
#~ "(LCD obrazovky)"

#~ msgid ""
#~ "The Freetype font library is able to render fonts with different methods. "
#~ "Depending on your hardware and the fonts you generally use, some will "
#~ "give better results."
#~ msgstr ""
#~ "Knihovna Freetype umí vykreslovat písma různými metodami. Podle vašeho "
#~ "hardwaru a typu použitých fontů můžete s některými metodami dosáhnout "
#~ "lepších výsledků."

#~ msgid ""
#~ "The autohinter module is the default; it gives correct results on most "
#~ "configurations. The bytecode interpreter renders fonts very sharply, and "
#~ "is often a better choice if you are using a cathode-ray screen. On the "
#~ "other hand, the subpixel rendering method is optimized for high-quality "
#~ "rendering on most liquid crystal displays."
#~ msgstr ""
#~ "Modul autohinter je implicitní, protože dává správné výsledky na většině "
#~ "konfigurací. Interpret bytekódu kreslí písma velmi ostře a pokud máte "
#~ "klasický monitor, bývá často lepší volbou. Analogicky je podpixelové "
#~ "renderování přizpůsobeno pro vysoce kvalitní výstup na většině LCD "
#~ "monitorů."

Reply to: