[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package kdebase 4:3.5.5a.dfsg.1-6Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
kdebase. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug report against kdebase.

The deadline for receiving the updated translation is Thursday, April 19, 2007.


Thanks,

# debconf templates for kdm package
# Czech translation
#
# $Id: cs.po 1042 2006-01-09 07:55:08Z ender $
#
# Copyrights:
# Branden Robinson, 2000-2004
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2004-2007
#
# This file is distributed under the same license as the xorg-x11 package.
# Please see debian/copyright.
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kdm\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-qt-kde@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-23 07:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-24 10:42+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
msgid "Default display manager:"
msgstr "Výchozí správce obrazovky:"

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
msgid ""
"A display manager is a program that provides graphical login capabilities "
"for the X Window System."
msgstr ""
"Správce obrazovky je program, který nabízí grafické přihlášení do systému X "
"Window."

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
msgid ""
"Only one display manager can manage a given X server, but multiple display "
"manager packages are installed. Please select which display manager should "
"run by default."
msgstr ""
"Je nainstalováno několik správců obrazovky, ale jen jeden může obsluhovat "
"daný X server. Vyberte, který správce se má spouštět jako výchozí."

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
msgid ""
"Multiple display managers can run simultaneously if they are configured to "
"manage different servers; to achieve this, configure the display managers "
"accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the "
"check for a default display manager."
msgstr ""
"Více správců obrazovky může běžet zároveň pouze pokud spravují různé "
"servery. Pro dosažení takového nastavení je musíte správně nakonfigurovat, "
"upravit jejich spouštěcí skripty v /etc/init.d a zakázat kontrolu výchozího "
"správce obrazovky."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kdm.templates:3001
msgid "Stop the kdm daemon?"
msgstr "Zastavit démona kdm?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kdm.templates:3001
#, fuzzy
msgid ""
"The K Desktop manager (kdm) daemon is typically stopped on package upgrade "
"and removal, but it appears to be managing at least one running X session."
msgstr ""
"Démon kdm (X display manager) je obvykle při aktualizaci nebo odstranění "
"balíku zastaven, ale zdá se, že spravuje minimálně jedno X sezení."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kdm.templates:3001
msgid ""
"If kdm is stopped now, any X sessions it manages will be terminated. "
"Otherwise, the new version will take effect the next time the daemon is "
"restarted."
msgstr ""
"Pokud by byl kdm zastaven nyní, všechna jím spravovaná X sezení by se "
"ukončila. V opačném případě zůstane kdm běžet a nová verze se spustí s "
"příštím restartem démona."

#~ msgid ""
#~ "The X display manager (kdm) daemon is typically stopped on package "
#~ "upgrade and removal, but it appears to be managing at least one running X "
#~ "session."
#~ msgstr ""
#~ "Démon kdm (X display manager) je obvykle při aktualizaci nebo odstranění "
#~ "balíku zastaven, ale zdá se, že spravuje minimálně jedno X sezení."

#~ msgid "Select the desired default display manager."
#~ msgstr "Vyberte implicitního správce obrazovky."

#~ msgid ""
#~ "Only one display manager can manage a given X server, but multiple "
#~ "display manager packages are installed. Please select which display "
#~ "manager should run by default."
#~ msgstr ""
#~ "Máte nainstalováno několik správců obrazovky, ale jen jeden může "
#~ "obsluhovat daný X server. Vyberte, který správce se má spouštět "
#~ "standardně."

#~ msgid ""
#~ "(Multiple display managers can run simultaneously if they are configured "
#~ "to manage different servers; to achieve this, configure the display "
#~ "managers accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and "
#~ "disable the check for a default display manager.)"
#~ msgstr ""
#~ "(Více správců obrazovky může běžet zároveň pouze pokud spravují různé "
#~ "servery. Pro dosažení takového nastavení je musíte správně "
#~ "nakonfigurovat, upravit jejich spouštěcí skripty v /etc/init.d a zakázat "
#~ "kontrolu standardního správce obrazovky.)"

#~ msgid "Do you wish to stop the kdm daemon?"
#~ msgstr "Chcete zastavit daemona kdm?"

#~ msgid ""
#~ "The K Desktop manager (kdm) daemon is typically stopped on package "
#~ "upgrade and removal, but it appears to be managing at least one running X "
#~ "session. If kdm is stopped now, any X sessions it manages will be "
#~ "terminated. Otherwise you may leave kdm running, and the new version will "
#~ "take effect the next time the daemon is restarted."
#~ msgstr ""
#~ "Daemon kdm (K Desktop manager) je obvykle při aktualizaci nebo odstranění "
#~ "balíku zastaven, ale zdá se, že právě spravuje minimálně jedno X sezení. "
#~ "Pokud by byl kdm zastaven nyní, všechna jím spravovaná X sezení by byla "
#~ "ukončena. V opačném případě můžene nechat kdm běžet a nová verze se "
#~ "spustí s příštím restartem daemona."

Reply to: