[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package dbmail 2.2.1-1(2nd mail, CC'ed to l10n teams. I rewrote the debconf templates which
sucked a lot)

Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
dbmail.

The maintainer unfortunately uploaded a new version of his package which
broke out translations. I notified him that this is not fair to translators
and I will notify him that I will coordinate an update of translations which
will lead to an upload by him...or a NMU by me.

I would be grateful if you could take the time and update it.

Please send the updated file as a wishlist bug against dbmail.

The deadline for this is Tuesday February 27th, 23:59.


# Czech translation of dbmail templates
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dbmail 1.2.11-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: paul@nfg.nl\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-25 08:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-08 17:38+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@seznam.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbmail.templates:1001
#, fuzzy
msgid "Use debconf to manage dbmail configuration?"
msgstr "Použít debconf pro konfiguraci dbmailu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbmail.templates:1001
msgid ""
"Please confirm if you want to allow debconf to manage some parts of your "
"dbmail configuration. Notice that changes you make to dbmail.conf by hand "
"will NOT be overwritten should you later choose to re-run dpkg-reconfigure "
"dbmail."
msgstr ""
"Pokud budete souhlasit, umožníte debconfu spravovat některé části "
"konfigurace dbmailu. Nutno poznamenat, že změny provedené ručně v souboru "
"dbmail.conf NEBUDOU přepsány a zůstanou zachovány i když později znovu "
"spustíte dpkg-reconfigure dbmail."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbmail.templates:2001
msgid "Authentication driver to activate:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbmail.templates:2001
msgid ""
"Dbmail by defauls uses SQL based authentication. But you can also use LDAP "
"instead."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:3001
#, fuzzy
msgid "Postmaster's email address:"
msgstr "Emailová adresa postmastera."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:3001
#, fuzzy
msgid ""
"Please choose a valid email address read by the person responsible for this "
"email server."
msgstr ""
"Tohle by mělá být platná emailová adresa člověka zodpovědného za tento "
"poštovní server."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:3001
msgid "Example: postmaster@yourdomain.tld"
msgstr "Například: postmaster@vaše_doména.cz"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:4001
#, fuzzy
msgid "Hostname of the SQL database server:"
msgstr "Zadejte prosím jméno počítače databázového serveru (my/pg)sql."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:4001
#, fuzzy
msgid ""
"Please mention the server where a database to hold dbmail's tables will be "
"created. You should grant full read/write permissions on this database to "
"the dbmail user."
msgstr ""
"Na tomto serveru musíte vytvořit databázi pro uchování tabulek dbmailu. "
"Databázi byste měli nastavit plný přístup pro čtení/zápis uživateli dbmail."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:5001
#, fuzzy
msgid "The name of the database:"
msgstr "Zadejte prosím jméno databáze, která se má použít."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:5001
#, fuzzy
msgid "Please mention the name of the database that holds the dbmail tables."
msgstr "Zadejte jméno databáze, která uchovává tabulky dbmailu."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:5001
msgid "If you're using sqlite, this should be the path to the database file."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:6001
msgid "Database user:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:6001
#, fuzzy
msgid ""
"Please mention the username dbmail will use to connect to the database "
"server."
msgstr ""
"Toto uživatelské jméno použije dbmail pro připojení k databázovému serveru."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbmail.templates:7001
#, fuzzy
msgid "Password for the database connection:"
msgstr "Zadejte prosím heslo pro připojení do databáze."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbmail.templates:7001
#, fuzzy
msgid ""
"Please mention the password dbmail will use to connect to the database "
"server."
msgstr "Toto heslo použije dbmail pro připojení k databázovému serveru."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbmail.templates:8001
msgid "Start the IMAP server after reboot?"
msgstr "Spustit po restartu server IMAP?"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbmail.templates:8001 ../dbmail.templates:10001
#, fuzzy
msgid ""
"Dbmail supports both IMAP and POP3 services. You can choose to run either "
"one or both services."
msgstr ""
"Dbmail podporuje služby IMAP a POP3. Můžete si vybrat kteroukoliv službu, "
"klidně i obě dvě současně."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbmail.templates:9001
#, fuzzy
msgid "Start the LMTP server after reboot?"
msgstr "Spustit po restartu server IMAP?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbmail.templates:9001
msgid ""
"Please choose whether the LMTP server should be started after rebooting. "
"This is only needed when you like to feed the email to Dbmail by LMTP."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbmail.templates:10001
#, fuzzy
msgid "Start the POP3 server after reboot?"
msgstr "Spustit po restartu server IMAP?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbmail.templates:11001
#, fuzzy
msgid "Start the timsieve server after reboot?"
msgstr "Spustit po restartu server POP3?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbmail.templates:11001
msgid ""
"Please choose whether the timsieve server should be started after rebooting. "
"This is only needed if you want to allow users to manage their sieve scripts "
"using a compatible client such as kmail, horde/ingo or squirrelmail/"
"avelsieve."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:12001
msgid "Port used by the LDAP server:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:12001
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter the port which your LDAP server is listening on. The default "
"port is 389."
msgstr "Zadejte prosím jméno uživatele databáze, který se má použít."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:13001
#, fuzzy
msgid "Hostname of the LDAP server:"
msgstr "Zadejte prosím jméno počítače databázového serveru (my/pg)sql."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:13001
#, fuzzy
msgid "Please enter the name of the host your LDAP server is running at."
msgstr "Zadejte prosím jméno uživatele databáze, který se má použít."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:14001
msgid "LDAP base DN:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:14001
msgid ""
"Please enter the DN where Dbmail should start searching for user accounts."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:15001
msgid "Field which contains the user login name of the user:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:15001
msgid ""
"Please enter the LDAP attribute that will contain the username. The standard "
"account uses uid."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:16001
msgid "Field which contains the group id number of the user:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:16001
msgid ""
"Please enter the LDAP attribute that will contain the group id number. The "
"standard account uses gidNumber."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbmail.templates:17001
msgid "Use an anonymous connection to the LDAP server?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbmail.templates:17001
msgid ""
"Please choose this option if the LDAP server does not require authentication "
"to search the LDAP tree."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:18001
#, fuzzy
msgid "DN used to bind to the LDAP server:"
msgstr "Zadejte prosím jméno počítače databázového serveru (my/pg)sql."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbmail.templates:18001
#, fuzzy
msgid "Please enter the DN which should be used to connect to the LDAP server."
msgstr "Toto heslo použije dbmail pro připojení k databázovému serveru."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbmail.templates:19001
#, fuzzy
msgid "Password to bind to the LDAP server:"
msgstr "Zadejte prosím jméno počítače databázového serveru (my/pg)sql."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbmail.templates:19001
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter the password which should be used to connect to the LDAP server."
msgstr "Toto heslo použije dbmail pro připojení k databázovému serveru."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Dbmail support both imap and pop3 services. You can choose to run either "
#~ "one or both services."
#~ msgstr ""
#~ "Dbmail podporuje služby IMAP a POP3. Můžete si vybrat kteroukoliv službu, "
#~ "klidně i obě dvě současně."

#, fuzzy
#~ msgid "start the imap server after reboot?"
#~ msgstr "Spustit po restartu server POP3?"

#, fuzzy
#~ msgid "start the lmtp server after reboot?"
#~ msgstr "Spustit po restartu server POP3?"

#, fuzzy
#~ msgid "start the pop3 server after reboot?"
#~ msgstr "Spustit po restartu server POP3?"

#, fuzzy
#~ msgid "The email address where bounces come from:"
#~ msgstr "Emailová adresa odkud přícházejí zpět nedoručitelné zprávy."

#~ msgid ""
#~ "Here you must specify the address dbmail will use when sending bounce "
#~ "messages."
#~ msgstr ""
#~ "Tady musíte nastavit adresu, kterou dbmail použije při poslání "
#~ "nedoručitelné zprávy."

#~ msgid "Example: MAILER-DAEMON@yourdomain.tld"
#~ msgstr "Například: MAILER-DAEMON@vaše_doména.cz"

#, fuzzy
#~ msgid "Run the stunnel SSL wrapper from the init script?"
#~ msgstr "Přejete si spustit stunnel SSL wrapper z init skriptu?"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "The stunnel SSL wrapper allows you to provide secure imap and pop "
#~ "services even though dbmail supports neither imaps nor pop3s (yet)."
#~ msgstr ""
#~ "Stunnel SSL wrapper poskytuje bezpečné připojení služeb IMAP a POP, neboť "
#~ "dbmail nepodporuje ani IMAPS, ani POP3S (zatím)."

#~ msgid ""
#~ "Make sure you have installed stunnel which is provided by a separate "
#~ "package if you want to use this feature."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud chcete používat tuto možnost, ujistěte se, že máte nainstalován "
#~ "stunnel, který je poskytován samostatným balíčkem."

#, fuzzy
#~ msgid "The filename for the SSL pem file:"
#~ msgstr "Vložte prosím název souboru pro soubor SSL pem."

#~ msgid ""
#~ "To be able to run the stunnel SSL wrapper you need to generate a pem file "
#~ "that should reside in /etc/ssl/certs/. Specify the filename here without  "
#~ "the directory name."
#~ msgstr ""
#~ "Abyste mohli používat SSL wrapper stunnel, musíte vytvořit pem soubor, "
#~ "který bude ležet v /etc/ssl/certs/. Zadejte pouze název souboru (bez "
#~ "názvu adresáře)."

#~ msgid ""
#~ "Read /usr/share/doc/stunnel/README.Debian on how to generate such a file."
#~ msgstr ""
#~ "Jak vytvořit tento soubor se dočtete v /usr/share/doc/stunnel/README."
#~ "Debian."

#, fuzzy
#~ msgid "start the timesieved after reboot?"
#~ msgstr "Spustit po restartu server POP3?"

#, fuzzy
#~ msgid "Do you want to start the imap service after a reboot?"
#~ msgstr "Přejete si po restartu spustit službu IMAP?"

#, fuzzy
#~ msgid "Do you want to start the pop3 service after a reboot?"
#~ msgstr "Chcete spustit po restartu službu POP3?"

#, fuzzy
#~ msgid "Do you want to start the timsieved service after a reboot?"
#~ msgstr "Přejete si po restartu spustit službu IMAP?"

Reply to: