[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Preklady DDTP (2)Zdravim,

prelozil jsem dalsi preklady, tentokrat jich je 9. Chtel jsem jich
puvodne 10, ale prislo mene, tak to je treba nejak omezene.. :)

Preklady prikladam, kouknete prosim na to a napiste pripominky. Take
dekuji za predchozi navrhy, vse je upraveno a jdu to poslat. Pripadne
preklepy vynechejte, dokud nezapracuju na kontrole aspellem, nejdu
dal. :-)

Pekny den,
Martin Sin
# Source: atari-fdisk
# Package(s): atari-fdisk
# Prioritize: 55
# This Description is active
# This Description is owned
Description: Partition editor for Atari
 Atari-fdisk allows you to create and edit the partition table of a
 disk. It supports both the AHDI 5.0 and ICD variations of the Atari
 format. It is an interactive tool with a menu similar to PC fdisk,
 and also supports most options of PC fdisk.
Description-cs.utf-8: Editor oddílů pro Atari
 Atari-fdisk umožňuje vytváření a úpravu tabulky oddílů disku. Podporuje
 obě varianty formátu Atari - AHDI 5.0 a ICD. Jedná se o interaktivní
 nástroj s nabídkou podobnou nástroji fdisk a také podporuje většinu
 voleb stejně jako jeho počítačová varianta fdisk.
#
# other Descriptions of the atari-fdisk package with a translation in cs:
# 

# Source: s390-tools
# Package(s): s390-tools
# Prioritize: 55
# This Description is active
# This Description is owned
Description: A set of fundamental utilities for Linux on S/390
 The package contains:
 * dasdfmt, which is used to low-level format ECKD-DASDs with either
  the classic disk layout or the new zSeries compatible disk layout.
 * dasdview, which is used to display DASD and VTOC information or to
  dump the contents of a DASD to the console.
 * fdasd, which is used to create or modify partitions on ECKD-DASDs
  formatted with the zSeries compatible disk layout.
 * zipl, which is used to make either dasds or tapes bootable for
  system IPL or system dump.
 * zgetdump, which is used to retrieve system dumps from either tapes
  or dasds.
Description-cs.utf-8: Soubor podstatných nástrojů pro Linux na S/390
 Balíček obsahuje:
 * dasdfmt, používá se k nízkoúrovňovému formátu ECKD-DASD, nejen s klasickým
  rozložením, ale také s novým rozložením kompatibilním s zSeries.
 * dasdview, používá se pro zobrazení informací DASD a VTOC, také 
  pro získání obsahu DASD a jeho výstup na konzoli.
 * fdasd, používá se pro vytváření a úpravu oblastí na ECKD-DASD 
  naformátovaném s rozložením kompatibilním s zSeries.
 * zipl, používá se pro vytvoření bootovacích dasd nebo pásků systému IPL
  a také k získání systémových informací.
 * zgetdump, používá se k získání systémových informací z pásků nebo dasd.
#
# other Descriptions of the s390-tools package with a translation in cs:
# 

# Source: cpio
# Package(s): cpio
# Prioritize: 55
# This Description is active
# This Description is owned
Description: GNU cpio -- a program to manage archives of files
 GNU cpio is a tool for creating and extracting archives, or copying
 files from one place to another. It handles a number of cpio formats
 as well as reading and writing tar files.
Description-cs.utf-8: GNU cpio -- program určený pro práci s archívy
 GNU cpio je nástroj pro tvorbu a rozbalování archívů, neboli pro
 kopírování souborů z místa na místo. Umí pracovat s celou řadou formátů 
 cpio, stejně tak jako čtení a zápis souborů tar.
#
# other Descriptions of the cpio package with a translation in cs:
# 
# Description-id: 1329 http://ddtp.debian.net/ddt.cgi?desc_id=1329
# patch http://ddtp.debian.net/ddt.cgi?diff1=1329&diff2=17154&language=cs
# This Description was in etch from 2005-07-16 to 2005-09-07;
# This Description was in sid from 2005-07-16 to 2005-08-08;
# 

# Source: traceroute
# Package(s): traceroute
# Prioritize: 53
# This Description is active
# This Description is owned
Description: traces the route taken by packets over a TCP/IP network
 The traceroute utility displays the route used by IP packets on their way to a
 specified network (or Internet) host. Traceroute displays the IP number and
 host name (if possible) of the machines along the route taken by the packets.
 Traceroute is used as a network debugging tool. If you're having network
 connectivity problems, traceroute will show you where the trouble is coming
 from along the route.
 .
 Install traceroute if you need a tool for diagnosing network connectivity
 problems.
Description-cs.utf-8: sleduje trasu paketů po síti TCP/IP
 Utilita traceroute zobrazuje trasu IP paketu při jeho cestě po síti 
 (internetu), až k cílovému počítači. Traceroute zobrazuje IP adresu
 a jméno všech počítačů po celé trase (je-li to možné). 
 Používá se jako nástroj pro odstranění chyb sítě. Při problémech
 s připojením, traceroute zobrazí poruchy na trase.
 .
 Traceroute se používá pro diagnostiku problémů připojení do sítě.
#
# other Descriptions of the traceroute package with a translation in cs:
# 

# Source: exim4
# Package(s): exim4-daemon-light
# Prioritize: 52
# This Description is active
# This Description is owned
Description: lightweight exim MTA (v4) daemon
 Exim (v4) is a mail transport agent. This package contains the exim4
 daemon with only basic features enabled. It works well with the
 standard setups that are provided by Debian and includes support for
 TLS encryption and the dlopen patch to allow dynamic loading of a
 local_scan function.
 .
 The Debian exim4 packages have their own web page,
 http://pkg-exim4.alioth.debian.org/. There is also a FAQ list. Local
 information about the way the Debian packages can be configured is
 can be found in /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz. This file
 has also information about the way the Debian binary packages are
 built. The very extensive upstream documentation is shipped in
 /usr/share/doc/exim4-base/spec.txt.gz. To repeat the debconf-driven
 configuration process in a standard setup, invoke dpkg-reconfigure
 exim4-config. There is a Debian-centered mailing list,
 pkg-exim4-users@lists.alioth.debian.org. Please ask Debian-specific
 questions there, and only write to the upstream exim-users mailing
 list if you are sure that your question is not Debian-specific. You
 can find the subscription web page on
 http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/pkg-exim4-users
 .
 exim is a drop-in replacement for sendmail/mailq/rsmtp.
 .
 Upstream URL: http://www.exim.org/
Description-cs.utf-8: odlehčená varianta daemonu MTA exim (v4)
 Exim (v4) je agent pro přenos poštovních zpráv. Balíček obsahuje daemon
 exim4 s povolenýmy pouze základními volbami. To většinou stačí. 
 Ve standardním nastavení obsahuje podporu pro šifrování TLS a také opravu
 dlopen, což mu umožňuje dynamické načítání funkce local_scan.
 .
 Debianí balíček exim4 má svoji vlastní webovou stránku, 
 http://pkg-exim4.alioth.debian.org/. Zde naleznete také seznam FAQ. 
 Informace o způsobu konfigurace balíčku v Debianu naleznete
 v /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz. Soubor obsahuje také 
 informace o sestavení balíčku. Velmi rozsáhlá dokumentace je uložena
 v /usr/share/doc/exim4-base/spec.txt.gz. Pro nové nastavení do výhozího
 stavu použijte dpkg-reconfigure exim4-config. Diskuzní skupinu 
 zaměřenou na specifika programu v Debianu naleznete na adrese 
 pkg-exim4-users@lists.alioth.debian.org, pokládejte zde prosím pouze
 otázky související s Debianem a do diskuzního listu uživatelů eximu
 naopak pište pouze ty otázky, které nejsou specifické pro Debian. Webovou
 stránku pro přihlášení do konference naleznete na adrese
 http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/pkg-exim4-users
 .
 exim je náhradou za sendmail/mailq/rsmtp.
 .
 URL adresa projektu: http://www.exim.org/
#
# other Descriptions of the exim4-daemon-light package with a translation in cs:
# 

# Source: exim4
# Package(s): exim4
# Prioritize: 52
# This Description is active
# This Description is owned
Description: metapackage to ease exim MTA (v4) installation
 Exim (v4) is a mail transport agent. exim4 is the metapackage depending
 on the essential components for a basic exim4 installation.
 .
 The Debian exim4 packages have their own web page,
 http://pkg-exim4.alioth.debian.org/. There is also a FAQ list. Local
 information about the way the Debian packages can be configured is
 can be found in /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz. This file
 has also information about the way the Debian binary packages are
 built. The very extensive upstream documentation is shipped in
 /usr/share/doc/exim4-base/spec.txt.gz. To repeat the debconf-driven
 configuration process in a standard setup, invoke dpkg-reconfigure
 exim4-config. There is a Debian-centered mailing list,
 pkg-exim4-users@lists.alioth.debian.org. Please ask Debian-specific
 questions there, and only write to the upstream exim-users mailing
 list if you are sure that your question is not Debian-specific. You
 can find the subscription web page on
 http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/pkg-exim4-users
 .
 exim is a drop-in replacement for sendmail/mailq/rsmtp.
 .
 Upstream URL: http://www.exim.org/
Description-cs.utf-8: pseudobalíček pro snadnou instalaci MTA exim (v4)
 Exim (v4) je agent pro přenos poštovních zpráv. exim4 je pseudobalíček
 závisející na nezbytných komponentách nutných pro instalaci exim4.
 .
 Balíčky debianí verze exim4 mají svoji vlastní webovou stránku:
 http://pkg-exim4.alioth.debian.org/. K dispozici je také seznam FAQ. 
 Informace o způsobu konfigurace balíčku v Debianu naleznete
 v /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz. Tento soubor obsahuje
 také informace o sestavení balíčku. Velmi rozsáhlá dokumentace je uložena 
 v /usr/share/doc/exim4-base/spec.txt.gz. Pro nové nastavení
 do výchozího stavu použijte dpkg-reconfigure exim4-config. Diskuzní 
 skupinu zaměřenou na specifika programu v Debianu naleznete na adrese
 pkg-exim4-users@lists.alioth.debian.org, pokládejte zde prosím pouze
 otázky související s Debianem a do diskuzního listu uživatelů eximu
 naopak pište pouze ty otázky, které nejsou specifické pro Debian. Webovou
 stránku pro přihlášení do konference naleznete na adrese
 http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/pkg-exim4-users
 .
 exim je náhradou za sendmail/mailq/rsmtp.
 .
 URL adresa projektu: http://www.exim.org/
#
# other Descriptions of the exim4 package with a translation in cs:
# 

# Source: exim4
# Package(s): exim4-config
# Prioritize: 52
# This Description is active
# This Description is owned
Description: configuration for the exim MTA (v4)
 Exim (v4) is a mail transport agent. exim4-config provides the configuration
 for the exim4 daemon packages. The configuration framework has been split
 off the main package to allow sites to replace the configuration scheme
 with their own without having to change the actual exim4 packages.
 .
 Sites with special configuration needs (having a lot of identically
 configured machines for example) can use this to distribute their own
 custom configuration via the packaging system, using the magic
 available with dpkg's conffile handling, without having to do local
 changes on all of these machines.
 .
 The Debian exim4 packages have their own web page,
 http://pkg-exim4.alioth.debian.org/. There is also a FAQ list. Local
 information about the way the Debian packages can be configured is
 can be found in /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz. This file
 has also information about the way the Debian binary packages are
 built. The very extensive upstream documentation is shipped in
 /usr/share/doc/exim4-base/spec.txt.gz. To repeat the debconf-driven
 configuration process in a standard setup, invoke dpkg-reconfigure
 exim4-config. There is a Debian-centered mailing list,
 pkg-exim4-users@lists.alioth.debian.org. Please ask Debian-specific
 questions there, and only write to the upstream exim-users mailing
 list if you are sure that your question is not Debian-specific. You
 can find the subscription web page on
 http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/pkg-exim4-users
 .
 exim is a drop-in replacement for sendmail/mailq/rsmtp.
 .
 Upstream URL: http://www.exim.org/
Description-cs.utf-8: konfigurace pro MTA exim (v4)
 Exim (v4) je agent pro přenos poštovních zpráv. exim4-config umožňuje
 konfiguraci balíčků daemonu exim4. Konfigurační systém byl odebrán
 z hlavního balíčku, aby umožnil nahrazení konfigurace svou vlastní,
 bez nutnosti změny v nynějších balíčcích exim4.
 .
 U počítačů se speciálními potřebami konfigurace (např. více stejně 
 nastavených počítačů) je toho možné využít a použít tak své vlastní 
 konfigurace prostřednictvím magie schované v obsluze konfiguračního 
 souboru s dpkg. Díky tomu, pak nemusíte provádět místní úpravy
 na každém počítači.
 .
 Balíčky debianí verze exim4 mají svoji vlastní webovou stránku:
 http://pkg-exim4.alioth.debian.org/. K dispozici je také seznam FAQ.
 Informace o způsobu konfigurace balíčku v Debianu naleznete
 v /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz. Tento soubor obsahuje
 také informace o sestavení balíčku. Velmi rozsáhlá dokumentace je
 uložena v /usr/share/doc/exim4-base/spec.txt.gz. Pro nové nastavení
 do výchozího stavu použijte dpkg-reconfigure exim4-config. Diskuzní
 skupinu zaměřenou na specifika programu v Debianu naleznete na adrese
 pkg-exim4-users@lists.alioth.debian.org, pokládejte zde prosím pouze
 otázky související s Debianem a do diskuzního listu uživatelů eximu
 naopak pište pouze otázky, které nejsou specifické pro Debian. Webovou
 stránku pro přihlášení do konference naleznete na adrese
 http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/pkg-exim4-users
 .
 exim je náhradou za sendmail/mailq/rsmtp.
 .
 URL adresa projektu: http://www.exim.org/
#
# other Descriptions of the exim4-config package with a translation in cs:
# 

# Source: procmail
# Package(s): procmail
# Prioritize: 52
# This Description is active
# This Description is owned
Description: Versatile e-mail processor
 Can be used to create mail-servers, mailing lists, sort your incoming
 mail into separate folders/files (very convenient when subscribing to one
 or more mailing lists or for prioritising your mail), preprocess your
 mail, start any programs upon mail arrival (e.g. to generate different
 chimes on your workstation for different types of mail) or selectively
 forward certain incoming mail automatically to someone.
Description-cs.utf-8: Všestranný e-mailový preprocesor
 Používá se pro vytvoření poštovního serveru, diskuzních skupin, setřídění
 příchozí pošty do oddělených adresářů/souborů (to je velmi vhodné, při
 zpracování emailů z více diskuzních skupin nebo seřazení emailů podle
 priority), zpracování emailů, spuštění dalšího programu 
 při příchodu emailu (např. pro spuštění různých zvuků dle typu emailu),
 nebo pro automatické přesměrování vybraného emailu někomu jinému.
#
# other Descriptions of the procmail package with a translation in cs:
# 
# Description-id: 11568 http://ddtp.debian.net/ddt.cgi?desc_id=11568
# patch http://ddtp.debian.net/ddt.cgi?diff1=11568&diff2=23560&language=cs
# This Description was in etch from 2005-07-16 to 2006-05-13;
# This Description was in sid from 2005-07-16 to 2006-05-01;
# 

# Source: libgpg-error
# Package(s): libgpg-error0
# Prioritize: 51
# This Description is active
# This Description is owned
Description: library for common error values and messages in GnuPG components
 Library that defines common error values for all GnuPG
 components. Among these are GPG, GPGSM, GPGME, GPG-Agent, libgcrypt,
 pinentry, SmartCard Daemon and possibly more in the future.
Description-cs.utf-8: knihovna obsahuje hodnoty a zprávy běžných chyb komponent GnuPG
 Knihovna definuje hodnoty běžných chyb všech komponent GnuPG. 
 Mezi ně patří GPG, GPGSM, GPGME, GPG-Agnt, libgcrypt, pinentry, 
 daemon SmartCard a v budoucnu snad i další.
#
# other Descriptions of the libgpg-error0 package with a translation in cs:
# 

Reply to: