[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Preklady DDTPZdravím,
hmm, kupodivu to funguje. :-) Přikládám 2 soubory, celkem 2 krátké
překlady a jedna dodělávka. (Zatím jsem to chtěl jen vyzkoušet :-) Tak
nevím jestli z toho někdo vyčte obecnější pravidla. 

Název související přímo s názvem balíčku bych nepřekládal, aspoň se lépe
zapamatuje. 

A teď co nevím:
-- maximální počet znaků na řádek (např. 80 znaků, které by se neměli
překročit), nechat to na programu, nebo se pokusit o jakési formátování?

Diky, 
Martin Šín

P.S.: Nemáte někdo skript pro kontrolu pomocí aspell? (Za chvíli se něco
pokusím vytvořit, ale ..)
# Source: manpages
# Package(s): manpages
# Prioritize: 55
# This Description is active
# This Description is owned
Description: Manual pages about using a GNU/Linux system
 This package contains GNU/Linux manual pages for these sections:
 4 = Devices (e.g. hd, sd).
 5 = File formats and protocols, syntaxes of several system
   files (e.g. wtmp, /etc/passwd, nfs).
 7 = Conventions and standards, macro packages, etc.
   (e.g. nroff, ascii).
 .
 Sections 1, 6 and 8 are provided by the respective applications. This
 package only includes the intro man page describing the section.
 .
 The man pages describe syntaxes of several system files.
Description-cs.UTF-8: Manuálové stránky o užití systému GNU/Linux
 Balíček obsahuje manuálové stránky GNU/Linuxu pro tyto části:
 4 = Zařízení (např. hd, sd).
 5 = Souborové formáty a protokoly, syntaxe různých souborů
   systému (např. wtmp, /etc/passwd, nfs).
 7 = Konvence a standardy, balíčky maker, atd.
   (např. nroff, ascii).
 .
 Sekce 1, 6 a 8 jsou vždy ke konkrétnímu balíku či aplikaci. Tento balík
 přináší jen úvodní stránku, popisující jednotlivé sekce.
 .
 Stránky nápovědy vysvětlující syntaxi některých systémových souborů.
#
# other Descriptions of the manpages package with a translation in cs:
# 
# Description-id: 9838 http://ddtp.debian.net/ddt.cgi?desc_id=9838
# patch http://ddtp.debian.net/ddt.cgi?diff1=9838&diff2=19857&language=cs
# This Description was in sid from 2005-07-16 to 2006-02-21;
# This Description was in etch from 2005-07-16 to 2006-01-03;
# 
# Source: silo
# Package(s): silo
# Prioritize: 55
# This Description is active
# This Description is owned
Description: Sparc Improved LOader
 Like LILO or MILO, but for SPARC.
 This is the program you need to use if you plan to boot SPARC/Linux
 via a hard drive, floppy or CDROM. It installs to the boot block of
 your system and will allow for booting of Linux, Solaris, and SunOS.
Description-cs.utf-8: Sparc Improved LOader
 Obdoba LILO či MILO, ale určená pro SPARC.
 Tento program se používá v okamžiku, kdy potřebujete zavést SPARC/Linux
 z pevného disku, diskety nebo CDROM mechaniky. Instaluje se
 do zaváděcí oblasti systému a umožní nám spuštění Linuxu, Solaris 
 a SunOS.
#
# other Descriptions of the silo package with a translation in cs:
# 

# Source: yaboot
# Package(s): yaboot
# Prioritize: 55
# This Description is active
# This Description is owned
Description: Yet Another Bootloader
 This package contains 'yaboot', the bootloader of choice on the
 NewWorld line of Power Macintosh computers and on IBM CHRP computers.
 It supports loading a kernel from several different filesystems,
 including ext2, ext3, xfs, and reiserfs, as well as separate
 ramdisks and dual-booting.
 .
 This package includes the installer tools ybin and mkofboot, and a
 yabootconfig program for generating a simple /etc/yaboot.conf file.
Description-cs.utf-8: Yet Another Bootloader
 Balíček obsahuje 'yaboot', zavaděč systému určený pro novou řadu
 počítačů Power Macintosh a počítačů IBM CHRP. Podporuje načítání
 jádra z celé řady různých souborových systémů, včetně ext2, ext3,
 xfs a reiserfs, stejně tak jako ze samostatného ramdisku a dual-bootu.
 .
 Balíček obsahuje instalační nástroj ybin, mkofboot a také program
 yabootconfig sloužící pro vytvoření jednoduchého souboru /etc/yaboot.conf.
#
# other Descriptions of the yaboot package with a translation in cs:
# 

Reply to: