[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Prihlaste se!



On pondělí 17 října 2005 9:11, vlcakm@tiscali.cz wrote:
> Oficiální odpověď z Ústavu pro jazyk český AV ČR
>  zní: "Správně je 'přihlaste'."
>

A odpovídající, dodatečně vyžádané, zdůvodnění:

----------------------------------------------
Původní a dodnes kodifikovaná podoba je se "-s-". Měkčení do těchto
imperativních tvarů u některých sloves (kromě hlásit jde třeba o slovesa
poprosit nebo pověsit) proniká analogií s příčestím trpným. Tyto podoby 
(se "-š-") jsou stylově nižší než podoby kodifikované.
----------------------------------------------

vlcak



Reply to: