[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Prihlaste se!Hmmmm... tak 50% :)

Dal bych přihlaste se

Sat, Oct 08, 2005 ve 08:57:31PM +0100, Martin Vlk napsal:
> Ahoj,
> jaký je váš názor na použití přihaste vs. přihašte v kontextu věty:
> "... přihla[s|š]te se do konference xyz ..."
> 
> Díky
> vlcak
> 
> 
> !DSPAM:434823d3297972581485191!
> 

-- 
 .''`. Ondra 'Kepi' Kudlik
: :' : Debian GNU/Linux User
`. `'
  `-   http://www.nosoftwarepatents.com/cz/m/intro/index.html Reply to: