[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: Re: update of Debian consultants web pageHi,

Patrick Gerken, a Debian consultant, sent information in many languages,
including Czech, but he said this language was not up to date.
Can you please check it and add the updated version under
czech/consultants/credativ.wml (with the correct translation-check
header, of course).

----- Forwarded message from Patrick Gerken <patrick.gerken@credativ.de> -----
I would like to add some information to the more info page.
Basically it is our partners entry in every translation with an update of the 
numbers of Debian Developers.


-- en --
credativ GmbH has eight Debian developers on their staff, which do Debian work 
as part of their jobs. They also regularly sponsor CDs and other stuff for 
LinuxTag and generally help Debian in Germany. 
credativ is a vendor independent consulting and service company specialized in 
quality assurance in IT projects, systems management, and Open Source 
services. Together with our customers we implement custom-made open source 
solutions (preferably completely Free Software) that have high potential in 
cost reduction, migrate systems and offer specialized support for complete 
networks. For more information please visit http://www.credativ.co.uk/.

-- cs -- OLD Version, didn't find out where the number lies...
credativ GmbH má mezi svými zaměstnanci tři vývojáře, kteří mají práci pro 
Debian jako součást svého zaměstnání. Pravidelně také sponzorují CD a další 
materiály pro LinuxTag a všeobecně pomáhají Debianu v Německu.
credativ je na dodavatelích nezávislá konzultační a servisní společnost 
specializující se na zajištění kvality IT projektů, správu systému a Open 
Source služby. Ve spolupráci se svými zákazníky implementuje zakázková Open 
Source řešení (pokud možno úplně založená na volně šiřitelném software), 
která mají vysoký potenciál v oblasti snižování nákladů, migrace systémů a 
která nabízejí specializovanou podporu pro celé sítě. Více informací 
naleznete na http://www.credativ.de/.
----- End forwarded message -----

Regards,

-- 
Thomas Huriaux

Attachment: pgpWrGWY_rjsv.pgp
Description: PGP signature


Reply to: