[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFS] po-debconf://nginxAquí amb les suggerències que s'han fet. Si no hi ha res de nou, en uns
dies l'envio.


El 19/06/17 a les 14:58, Alytidae ha escrit:
> Aquí teniu.
>
> Salut.
>
>
> El 17/06/17 a les 17:12, Alytidae ha escrit:
>> Bon dia,
>>
>> Volia traduir aquest, que és molt curt, i així vaig traduint cosetes.
>>
>> Salut.
>>

# Nginx debconf translations
# Copyright (C) 2016 Christos Trochalakis
# This file is distributed under the same license as the nginx package.
# Christos Trochalakis <ctrochalakis@debian.org>, 2016.
# Alytidae <alytidae@riseup.net>, 2017
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nginx\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nginx@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-04 20:03+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-19 20:26+0100\n"
"Last-Translator: Alytidae <alytidae@riseup.net>\n"
"Language-Team: catalan <dl10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../nginx-common.templates:1001
msgid "Possible insecure nginx log files"
msgstr "Ã?s possible que els fitxers de registre nginx siguin insegurs"

#. Type: note
#. Description
#: ../nginx-common.templates:1001
msgid ""
"The following log files under /var/log/nginx directory are symlinks owned by "
"www-data:"
msgstr ""
"Els següents fitxers de registre, sota el directori /var/log/nginx, són "
"enllaços simbòlics propietat de www-data:"

#. Type: note
#. Description
#: ../nginx-common.templates:1001
msgid "${logfiles}"
msgstr "${logfiles}"

#. Type: note
#. Description
#: ../nginx-common.templates:1001
msgid ""
"Since nginx 1.4.4-4 /var/log/nginx was owned by www-data. As a result www-"
"data could symlink log files to sensitive locations, which in turn could "
"lead to privilege escalation attacks. Although /var/log/nginx permissions "
"are now fixed it is possible that such insecure links already exist. So, "
"please make sure to check the above locations."
msgstr ""
"Des de la versió 1.4.4-4 de nginx, /var/log/nginx ha estat propietat de "
"www-data. A causa d'això, www-data podria tenir enllaços simbòlics d'arxius "
"de registre a ubicacions sensibles que, al seu torn, podrien donar lloc a "
"atacs d'escalada de privilegis. Encara que els permisos de /var/log/nginx "
"estan arreglats és possible que encara existeixin alguns enllaços simbòlics "
"insegurs. Per tant, assegura't de comprovar les ubicacions esmentades."

Reply to: