[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://nginxBon dia,

Volia traduir aquest, que és molt curt, i així vaig traduint cosetes.

Salut.


Reply to: