[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Catalan translation stretch dedicationHi!

On Wed, 2017-06-14 at 18:17:59 +0200, Innocent De Marchi wrote:
> I attach the Catalan translation of the note dedicatori to Ian: I have
> seen that you have sent an email to other lists. I hope it's useful!

I know this is well past the deadline, and I'm not even sure if you
are going to include the translation in the first place. But I just
did a quick review, and here's an updated translation, it has not been
reviewed by the Catalan team though, so I'm CCing the list now.

Anyway, attached for when and if you include it.

Thanks,
Guillem
A la memòria d'Ian Murdock
--------------------------

Ian Murdock, el fundador del projecte Debian, va morir el passat 28 de
desembre de 2015 a casa seva a San Francisco. Tenia 42 anys.

És difícil exagerar la contribució d'Ian al programari lliure. Va liderar
el Projecte Debian des de la seva creació el 1993 fins el 1996, va escriure
el manifest de Debian el gener de 1994 i va contribuir al projecte al llarg
dels seus estudis a la Universitat de Purdue.

Ian va ésser fundador i director de «Linux International», CTO del «Free
Standards Group» i desprès, de la «Linux Foundation», a més de líder del
«Project Indiana» de Sun Microsystems, que va descriure com «traslladant
l'experiència que Linux ha aportat als sistemes operatius i aplicant-la a
Solaris».

L'èxit de Debian és testimoni de la visió d'Ian. Ha inspirat a innumerables
persones a tot el món a contribuir amb el seu temps lliure i habilitats. Hi
ha més de 350 distribucions derivades de Debian.

Per tot això, dediquem Debian 9 "Stretch" a Ian.

-- Els desenvolupadors de Debian

Reply to: