[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://mariadb-10.1 10.1.22-1Bon dia,
Aquí està la traducció actualitzada.

Salutacions!

I. De Marchi

Attachment: ca.po
Description: application/gettext


Reply to: