[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT]: po-debconf://mariadb-10.1 10.1.22-1Bon dia,
Actualitzaré aquesta traducció que te coma termini el proper dia 25 de març.

Salutacions!

I. De Marchi

Reply to: