[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT]: po-debconf://grub2 2.02~beta3-4Bon dia,

Faré l'actualització que cal tenir-la per dia 24.

Salutacions!

I. De Marchi

Reply to: