[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT]: po-debconf://postfixBon dia,

Actualitzaré aquesta traducció. El termini és dia 8.

Salutacions!

I. De Marchi

Reply to: