[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://opensshEl Mon, 20 Jun 2016 20:54:59 +0200
Sandra <speix@openmailbox.org> escrigué:

> ha de realitzar 

Jo ho veig bé.

Salutacions!

I. De Marchi


Reply to: