[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po://ddp/manuals/refcardBon dia,

Vista la demanda de Holger Wansing, em faré càrrec d'actualitzar la
traducció de refcard.

Salutacions!

I. De Marchi


Reply to: