[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció de la nota de premsa de la defunció de l'Ian MurdockOn Tue, Jan 05, 2016 at 09:22:13AM +0100, Innocent De Marchi wrote:
>    Com veus, estic amb en «tictacbum» i posar «lliurament».

He integrat els vostres suggeriments (lliurament inclòs ;-); crec que 
han arribat a temps.

Salutacions i com sempre, gràcies per les aportacions.
-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
A dinero en calderilla, poca y mala musiquilla 

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: