[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Traducció de la nota de premsa de la defunció de l'Ian MurdockBona tarda,

disculpeu el poc temps, però demà 5 de gener es publicarà una nota de
premsa en relació a la defunció de l'Ian Murdock.
L'he traduïda i es pot consultar a [0].

Si algú té temps per millorar-la, ho pot fer directament a través del
repositori git [1] o enviant-ne les modificacions a la llista;
intentaria incorporar-les si ningú no ho fa abans.
En aquest cas, podeu enviar el fitxer sencer (és a dir, sense diffs ni
patchs).

Salutacions,

[0] http://deb.li/3GBdg
[1] git://anonscm.debian.org/publicity/announcements.git
-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Dos cojos nunca se miran con buenos ojos; y dos bizcos, con más motivo. 

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: