[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció de la nota de premsa de la defunció de l'Ian MurdockOn Mon, Jan 04, 2016 at 11:48:44PM +0100, Xavi Drudis Ferran wrote:
> He anat una mica de pressa.
> Dubto de com tradur release.
> Publicació 5 o Publicació 6 no em sona.

A mi tampoc, la veritat.

> JO hagués dit edició 5 o 6
> Pero al termcat el més semblant que he trobat
> (entre les 16 pàgines de resultats per a release)
> era lliurament). No sé.

T'he fet cas i he usat «edició»; em sona millor.

> 
> En tot cas pocs canvis, ja es podria publicar el que vas enviar, fins on jo
> arribo.

El teu diff crec que estava comparat amb un fitxer en blanc: pot ser?
En tot cas, si veiéssis que el que està pujat no és el que esperaves,
si us plau envia'm el fitxer complert si no el puges tu.

Moltes gràcies per la col·laboració.

-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Chernobil usaba Windows 95 para monitorear sus reactores.
		-- Www.frases.com. 

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: