[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traduccions de bits.debian.orgOn Fri, Nov 20, 2015 at 07:39:32PM +0100, Innocent De Marchi wrote:
> La llista, darrerament, està una mica desangelada, de manera que tot
> resulta prioritari. Jo crec que estaria bé augmentar la visibilitat del 
> català en totes les webs de Debian de cara als usuaris.

Finalment, i especialment arran d'aquest comentari m'he decidit a
començar a traduir el blog, amb la finalitat que es vegi que hi ha
contingut nou en català i això pugui donar més visibilitat a l'equip
de traduccions (i si això fa que vniguin més mans, millor).

Per qui pugui estar interessat en col·laborar en aquesta part, hi ha
instruccions a [0]. En aquestes instruccions es parla de git, però si
això pot frenar col·laboracions, m'ofereixo per pujar-les en nom de
qui me les enviï per correu.

Tanmateix, una de les parts del procediment és que revisem la
traducció, de manera que el que he fet està a [1] a l'espera de les
vostres aportacions.

Salutacions,

[0] https://wiki.debian.org/Teams/Publicity/bits.debian.org/translation
[1]
https://alioth.debian.org/plugins/scmgit/cgi-bin/gitweb.cgi?p=publicity/bits.git;a=commit;h=2b7b8253cc87ddd931e2c0c4c56d726ddf435a5c


-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
VMS Beer: Requires minimal user interaction, except for popping the top
and sipping.  However cans have been known on occasion to explode, or
contain extremely un-beer-like contents.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: