[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://shadowHola, una mirada ràpida m'ha fet veure que hi ha molts infinitius encara,

> msgid " -h, --home-phone HOME_PHONE  change user's home phone number\n"
> msgstr " -h, --home-phone HOME_PHONE  canviar el número de telèfon domestic del usuari\n"

com aquestes, però hi ha moltes més, i altres...


> " -s, --shell INTÈRPRET     fa servir INTÈRPRET en comptes del\n"
> "                predeterminat a passwd\n"
> "\n"

estan d'aquesta altra manera: fa servir → fes servir.

> msgid "No directory, logging in with HOME=/"
> msgstr "No hi ha directori, s'està amb HOME=/"

s'està entrant, no?

> msgid " -R, --root CHROOT_DIR     directory to chroot into\n"
> msgstr " -R, --root CHROOT_DIR     directori «chroot» a\n"

Continuem amb això.


> msgid "Enter the new value, or press ENTER for the default"
> msgstr "Introduïu el nou valor, o premeu ENTER per al predeterminat"

ENTER → INTRO

> msgstr ""
> " -s, --sha-rounds       nombre de SHA passos per el SHA*\n"
> "                algorisme de xifratge\n"

No estic segur de rounds, com ja vaig dir, però en qualsevol cas serien
"passos SHA, no "SHA passos", no?

> msgstr ""
> " -u, --user LOGIN/RANGE    mostra el registre «faillog» o manté els comptadors\n"

manté → mantín (imperatiu)

> #, c-format
> msgid " [%lus left]"
> msgstr " [%lus esquerra]"

left == queden, no esquerra (davant el dubte, sempre és millor consultar
el codi font)

%lus restant, o algo així?

Aquesta caldria que estiguera en plural forms, de tota manera.

> #, c-format
> msgid "%s: Not a tty\n"
> msgstr "%s: No és una tty\n"

Aha!

> #, c-format
> #| msgid "%s: Cannot determine your user name.\n"
> msgid "%s: Cannot setup cleanup service.\n"
> msgstr "%s: Impossible configurar el servei de neteja.\n"

no es pot. Impossible is nothing!

> msgid "%s: Out of memory. Cannot update %s.\n"
> msgstr "%s: sense memòria. No es pot actualitzar %s.\n"

s'ha exhaurit la memòria

> #, c-format
> msgid "%s: repository %s not supported\n"
> msgstr "%s: el repositori %s no està suportat\n"

dipòsit

> msgid " ...killed.\n"
> msgstr "...mort.\n"

bonus points si ... → … :)

> #, c-format
> msgid "%s: signal masking malfunction\n"
> msgstr "%s: la senyal emmascara un mal funcionament\n"

el senyal.

> msgid " ...terminated.\n"
> msgstr "....acabat.\n"

o 3 ... o …, però 4 és passar-se! :D

> #, c-format
> msgid "%s: group %s not removed because it has other members.\n"
> msgstr "%s: no eliminar el grup %s degut a que hi ha usuaris assignats.\n"

no s'elimina (o s'eliminarà) ...

De nou, no ho he mirat amb deteniment.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: