[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Punts suspensius en instal·lar paquetsOn Mon, Jan 17, 2011 at 06:08:45PM +0100, David Planella wrote:
> Fa temps es van canviar les traduccions dels tres punts suspensius
> «...» a l'apt(?) pel caràcter de punts suspensius «…». En fer-ho,
> però, es va introduir un espai addicional al final de la frase, que no
> és a l'original i que no crec que sigui del tot correcte (seria com
> posar un espai davant de cada coma).

Hi estic d'acord. Sembla que Guillem ho va reintroduir a l'última
actualització.

Guillem, perquè la cadena original té aquest espai? Tampoc és correcte en
anglès...

> Com ho veieu? Sabeu on es pot canviar això?

Ho canvie ara al dpkg.

> Per cert, algú sap d'on ve la cadena següent?
> 
>     «ldconfig deferred processing now taking place»

Mm, potser és una cadena no traduïble d'un activador de la libc?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: