[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: beep 1.2.2-23: Please update debconf PO translation for the package beepBones Jordà,

El 26 / març / 2009 19:41, Jordà Polo <jorda@ettin.org> ha escrit:
> On Tue, Mar 24, 2009 at 11:23:40PM -0700, Matt Bonner wrote:
>> Here's an attempt just in case Miguel doesn't get to it...
>
> Moltes gràcies Matt.
>
> He fet una petita actualització. He aprofitat els canvis proposats
> anteriorment[1] i els he marcat com a traduïts (estaven fuzzy).
>
> Si no hi ha objeccions demà el tornaré a enviar.
>
>  1. http://lists.debian.org/debian-l10n-catalan/2009/02/msg00007.html
>

Hi he fet una mirada ràpida i he vist això:

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
msgid "Install beep as:"
msgstr "Instal·lar beep:"

-- Hauria de ser «Instal·la el beep com a:»

msgid ""
"Since each program set as suid root can be a security risk this is not done "
"by default.  However, the program is quite small (~150 lines of code), so it "
"is fairly easy to verify the safety of the code yourself, if you don't trust "
"the package maintainer's judgement."
msgstr ""
"Com qualsevol programa amb el suid root pot suposar un risc per a la "
"seguretat del sistema, no s'utilitza per defecte. Tot i això, el programa és "
"petit (unes 150 línies) i és prou fàcil que vosaltres mateixos verifiqueu la "
"seguretat del codi, si és que no confieu en el criteri del mantenidor del "
"paquet."

-- «Com que ...» o bé «Degut al fet que...»
-- «vós mateix» en lloc de «vosaltres mateixos»

Salut,
David.


Reply to: