[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: beep 1.2.2-23: Please update debconf PO translation for the package beepOn Fri, Mar 27, 2009 at 01:05:19PM +0100, David Planella wrote:
> Hi he fet una mirada ràpida i he vist això:

Com sempre, moltes gràcies per la revisió.
 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates:1002
> msgid "Install beep as:"
> msgstr "Instal·lar beep:"
> 
> -- Hauria de ser «Instal·la el beep com a:»

En aquest cas, tenint en compte el context, el «... com a» no acaba
d'encaixar (p.ex. Instal·la el beep com a utilitzable per tothom). De
moment l'he canviat a «Instal·la el beep:». 

> msgid ""
> "Since each program set as suid root can be a security risk this is not done "
> "by default. However, the program is quite small (~150 lines of code), so it "
> "is fairly easy to verify the safety of the code yourself, if you don't trust "
> "the package maintainer's judgement."
> msgstr ""
> "Com qualsevol programa amb el suid root pot suposar un risc per a la "
> "seguretat del sistema, no s'utilitza per defecte. Tot i això, el programa és "
> "petit (unes 150 línies) i és prou fàcil que vosaltres mateixos verifiqueu la "
> "seguretat del codi, si és que no confieu en el criteri del mantenidor del "
> "paquet."
> 
> -- «Com que ...» o bé «Degut al fet que...»
> -- «vós mateix» en lloc de «vosaltres mateixos»

En el cas de «vosaltres mateixos», no m'acabava de convèncer utilitzar
«vós» (encara que sigui correcte) i simplement he canviat la traducció
per evitar-lo del tot.
# translation of ca.po to Catalan
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Jordi Fernández Mora <jordi.fernandezmo@campus.uab.es>, 2004.
# Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>, 2004, 2006.
# Matt Bonner <mattbonner@gmail.com>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 1.2.2-23\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: beep@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-11 18:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-27 17:11+0100\n"
"Last-Translator: Matt Bonner <mattbonner@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "usable for all"
msgstr "utilitzable per tothom"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "usable for group audio"
msgstr "utilitzable pel grup audio"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "usable only for root"
msgstr "utilitzable només per l'usuari root"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
msgid "Install beep as:"
msgstr "Instal·la el beep:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
#| msgid ""
#| "beep must be run as root since it needs to access the speaker hardware. "
#| "There are several posibilities to make the program usable: Either only "
#| "for root (no suid bit at all), executable only by users of the group "
#| "audio, or usable for all."
msgid ""
"beep must be run as root since it needs to access the speaker hardware. "
"There are several possibilities to make the program usable: Either only for "
"root (no suid bit at all), executable only by users of the group audio, or "
"usable for all."
msgstr ""
"S'ha d'executar beep com a root ja que necessita accedir a l'altaveu de "
"l'ordinador. Hi ha diverses possibilitats per fer el programa usable: que "
"només el pugui utilitzar l'usuari root (sense el bit de suid), que només "
"sigui executable pels usuaris del grup «audio», o que sigui executable per "
"tothom."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
#| msgid ""
#| "Since each program set as suid root can be a security risk this is not "
#| "done by default. However, the program is quite small (~150 lines of "
#| "code), so it is fairly easy to verify the safety of the code yourself, if "
#| "you don't trust my judgement."
msgid ""
"Since each program set as suid root can be a security risk this is not done "
"by default. However, the program is quite small (~150 lines of code), so it "
"is fairly easy to verify the safety of the code yourself, if you don't trust "
"the package maintainer's judgement."
msgstr ""
"Com que qualsevol programa amb el suid root pot suposar un risc per a la "
"seguretat del sistema, no s'utilitza per defecte. Tot i això, el programa és "
"petit (unes 150 línies) i és prou fàcil verificar-ne la seguretat del codi, "
"si és que no confieu en el criteri del mantenidor del paquet."

Reply to: