[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#494092] po://system-config-printer-1.0.0/po/ca.poBones,

ja he enviat el system-config-printer al DBTS amb les correccions d'en Jordà.

Salut,
David.

2008/7/13 Jordà Polo <jorda@ettin.org>:
> On Tue, Jul 08, 2008 at 08:40:54PM +0200, David Planella wrote:
>> us adjunto la traducció del system-config-printer-1.0.0 per al Lenny.
>> Quedaven només unes quantes cadenes per fer.
>>
>> Com he anat fent fins ara, l'aniré mantenint sincronitzada amb
>> upstream, que en aquest cas és Fedora.
>
> El fitxer era prou llarg i com el que he vist estava bé tampoc he fet
> una revisió molt acurada. Només alguns detalls que comento a
> continuació. Espero que sigui d'ajuda i arribin a temps.
>
>> #: ../system-config-printer.py:3863
>> msgid "A printer connected to a USB port."
>> msgstr "Una impressora connectada un port USB."
>
> un port -> a un port
>
>> #: ../system-config-printer.py:4334
>> msgid "None"
>> msgstr "cap"
>
> Desconec el context, però no hauria de començar en majúscules?
>
>> #: ../system-config-printer.py:4723
>> #, python-format
>> msgid ""
>> "Printer '%s' requires the '%s' program but it is not currently installed. "
>> "Please install it before using this printer."
>> msgstr ""
>> "La impressora «»%s«» necessita el programa %s però encara no està "
>> "instal·lat. L'haureu d'instal·lar abans de poder fer servir aquesta "
>> "impressora."
>
> Aquí els «» estan fora de lloc ;)
>
>> #: ../system-config-printer.glade.h:148
>> msgid ""
>> "None\n"
>> "Staple\n"
>> "Punch\n"
>> "Cover\n"
>> "Bind\n"
>> "Saddle stitch\n"
>> "Edge stitch\n"
>> "Fold\n"
>> "Trim\n"
>> "Bale\n"
>> "Booklet maker\n"
>> "Job offset\n"
>> "Staple (top left)\n"
>> "Staple (bottom left)\n"
>> "Staple (top right)\n"
>> "Staple (bottom right)\n"
>> "Edge stitch (left)\n"
>> "Edge stitch (top)\n"
>> "Edge stitch (right)\n"
>> "Edge stitch (bottom)\n"
>> "Staple dual (left)\n"
>> "Staple dual (top)\n"
>> "Staple dual (right)\n"
>> "Staple dual (bottom)\n"
>> "Bind (left)\n"
>> "Bind (top)\n"
>> "Bind (right)\n"
>> "Bind (bottom)"
>> msgstr ""
>> "Cap\n"
>> "Grapa\n"
>> "Forats\n"
>> "Coberta\n"
>> "Lligat\n"
>> "Cosit pel mig\n"
>> "Cosit a un costat\n"
>> "Doblegat\n"
>> "Tallat\n"
>> "Embalat\n"
>> "Confeccionador de llibrets\n"
>> "Separador de tasques\n"
>> "Grapa (superior esquerre)\n"
>> "Grapa (inferior esquerre)\n"
>> "Grapa (superior dret)\n"
>> "Grapa (inferior dret)\n"
>> "Cosit a un costat (esquerre)\n"
>> "Cosit a un costat (superior)\n"
>> "Cosit a un costat (dret)\n"
>> "Cosit a un costat (inferior)\n"
>> "Grapa doble (esquerre)\n"
>> "Grapa doble (superior)\n"
>> "Grapa doble (dret)\n"
>> "Grapa doble (inferior)\n"
>> "Coberta (esquerre)\n"
>> "Coberta (superior)\n"
>> "Coberta (dret)\n"
>> "Coberta (inferior)"
>
>> #: ../system-config-printer.glade.h:176
>> msgid ""
>> "One-sided\n"
>> "Two-sided (long edge)\n"
>> "Two-sided (short edge)"
>> msgstr ""
>> "Una cara\n"
>> "Dues cares (cantó llarg)\n"
>> "Dues cares (cantó curt)"
>
> edge -> cantó o costat?
>
> A l'string anterior sembla que s'utilitza costat, tot i que segurament
> no es refereix ben bé a mateix. Una altra opció potser seria vora.
>
>> #: ../troubleshoot/CheckLocalServerPublishing.py:29
>> msgid ""
>> "Although one or more printers are marked as being shared, this print server "
>> "is not exporting shared printers to the network."
>> msgstr ""
>> "Tot i que una o més impressores estan marcades com a compartides, aquest "
>> "sservidor d'impressió no les exporta a la xarxa."
>
> sservidor -> servidor
>
# Catalan translations for system-config-printer package.
# Copyright © 2004-2007 Free Software Foundation
# This file is distributed under the same license as the system-config-printer package.
# Xavier Conde Rueda <xavi.conde@gmail.com>, 2004, 2006, 2007.
# David Planella Molas <david.planella@gmail.com>, 2007, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: printconf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/bugzilla\n";
"POT-Creation-Date: 2008-05-27 18:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-06 10:20+0200\n"
"Last-Translator: David Planella Molas <david.planella@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <fedora@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../authconn.py:30 ../system-config-printer.glade.h:249
msgid "Username:"
msgstr "Nom de l'usuari:"

#: ../authconn.py:31 ../system-config-printer.glade.h:184 ../applet.glade.h:4
msgid "Password:"
msgstr "Contrasenya:"

#: ../authconn.py:32
msgid "Domain:"
msgstr "Domini:"

#: ../authconn.py:34
msgid "Authentication"
msgstr "Autenticació"

#: ../cupshelpers.py:28
msgid "Idle"
msgstr "Inactiva"

#: ../cupshelpers.py:29 ../jobviewer.py:388
#: ../troubleshoot/PrintTestPage.py:42
msgid "Processing"
msgstr "Processant"

#: ../cupshelpers.py:30
msgid "Busy"
msgstr "Ocupada"

#: ../cupshelpers.py:31 ../jobviewer.py:389
#: ../troubleshoot/PrintTestPage.py:43
msgid "Stopped"
msgstr "Aturada"

#: ../cupshelpers.py:63 ../jobviewer.py:297 ../jobviewer.py:362
#: ../jobviewer.py:363 ../jobviewer.py:376 ../jobviewer.py:399
#: ../jobviewer.py:441 ../jobviewer.py:756 ../jobviewer.py:791
#: ../jobviewer.py:817 ../troubleshoot/ChooseNetworkPrinter.py:96
#: ../troubleshoot/ChooseNetworkPrinter.py:97
#: ../troubleshoot/ChooseNetworkPrinter.py:100
#: ../troubleshoot/ChooseNetworkPrinter.py:101
#: ../troubleshoot/ChoosePrinter.py:85 ../troubleshoot/ChoosePrinter.py:86
#: ../troubleshoot/ChoosePrinter.py:89 ../troubleshoot/ChoosePrinter.py:90
#: ../troubleshoot/DeviceListed.py:84 ../troubleshoot/DeviceListed.py:85
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"

#: ../errordialogs.py:59 ../errordialogs.py:71
msgid "Not authorized"
msgstr "No és permès"

#: ../errordialogs.py:60
msgid "The password may be incorrect."
msgstr "Pot ser que la contrasenya sigui incorrecta."

#: ../errordialogs.py:62 ../errordialogs.py:76
msgid "CUPS server error"
msgstr "Error del servidor CUPS"

#: ../errordialogs.py:63 ../troubleshoot/PrintTestPage.py:323
#, python-format
msgid "There was an error during the CUPS operation: '%s'."
msgstr "S'ha produït un error durant l'operació del CUPS: «%s»."

#: ../errordialogs.py:72
msgid ""
"The password may be incorrect, or the server may be configured to deny "
"remote administration."
msgstr ""
"Pot ser que la contrasenya sigui incorrecta o que el servidor estigui "
"configurat per arebutjar l'administració remota."

#: ../errordialogs.py:78
msgid "Bad request"
msgstr "Sol·licitud incorrecta"

#: ../errordialogs.py:80
msgid "Not found"
msgstr "No s'ha trobat"

#: ../errordialogs.py:82
msgid "Request timeout"
msgstr "S'ha exhaurit el temps d'espera de la sol·licitud"

#: ../errordialogs.py:84
msgid "Upgrade required"
msgstr "S'ha de dur a terme una actualització"

#: ../errordialogs.py:86
msgid "Server error"
msgstr "Error del servidor"

#: ../errordialogs.py:88 ../system-config-printer.py:662
msgid "Not connected"
msgstr "Sense connectar"

#: ../errordialogs.py:90
#, python-format
msgid "status %d"
msgstr "estat %d"

#: ../errordialogs.py:92
#, python-format
msgid "There was an HTTP error: %s."
msgstr "S'ha produït un error HTTP: %s"

#: ../jobviewer.py:89 ../troubleshoot/PrintTestPage.py:78
msgid "Job"
msgstr "Tasca"

#: ../jobviewer.py:90
msgid "User"
msgstr "Usuari"

#: ../jobviewer.py:91 ../troubleshoot/PrintTestPage.py:82
msgid "Document"
msgstr "Document"

#: ../jobviewer.py:92 ../jobviewer.py:153 ../my-default-printer.py:157
#: ../system-config-printer.py:269 ../system-config-printer.py:2720
#: ../troubleshoot/PrintTestPage.py:80
msgid "Printer"
msgstr "Impressora"

#: ../jobviewer.py:93
msgid "Size"
msgstr "Mida"

#: ../jobviewer.py:94
msgid "Time submitted"
msgstr "Hora d'enviament"

#: ../jobviewer.py:95 ../troubleshoot/PrintTestPage.py:83
msgid "Status"
msgstr "Estat"

#: ../jobviewer.py:125
#, python-format
msgid "my jobs on %s"
msgstr "les meves tasques a %s"

#: ../jobviewer.py:127
msgid "my jobs"
msgstr "les meves tasques"

#: ../jobviewer.py:132
msgid "all jobs"
msgstr "totes les tasques"

#: ../jobviewer.py:133
#, python-format
msgid "Document Print Status (%s)"
msgstr "Estat d'impressió dels documents (%s)"

#: ../jobviewer.py:166
msgid "Message"
msgstr "Missatge"

#: ../jobviewer.py:309
msgid "1 hour ago"
msgstr "fa 1 hora"

#: ../jobviewer.py:311
msgid "1 hour and 1 minute ago"
msgstr "fa 1 hora i 1 minut"

#: ../jobviewer.py:313
#, python-format
msgid "1 hour and %d minutes ago"
msgstr "fa 1 hora i %d minuts"

#: ../jobviewer.py:316
#, python-format
msgid "%d hours ago"
msgstr "fa %d hores"

#: ../jobviewer.py:318
#, python-format
msgid "%d hours and 1 minute ago"
msgstr "fa %d hores i 1 minut"

#: ../jobviewer.py:320
#, python-format
msgid "%d hours and %d minutes ago"
msgstr "fa %d hores i %d minuts"

#: ../jobviewer.py:326
msgid "a minute ago"
msgstr "fa un minut"

#: ../jobviewer.py:328
#, python-format
msgid "%d minutes ago"
msgstr "fa %d minuts"

#: ../jobviewer.py:386 ../troubleshoot/PrintTestPage.py:40
msgid "Pending"
msgstr "Pendent"

#: ../jobviewer.py:387 ../troubleshoot/PrintTestPage.py:41
msgid "Held"
msgstr "Suspès"

#: ../jobviewer.py:390 ../troubleshoot/PrintTestPage.py:44
msgid "Canceled"
msgstr "Cancel·lat"

#: ../jobviewer.py:391 ../troubleshoot/PrintTestPage.py:45
msgid "Aborted"
msgstr "Interromput"

#: ../jobviewer.py:392 ../troubleshoot/PrintTestPage.py:46
msgid "Completed"
msgstr "Completat"

#: ../jobviewer.py:439
#, python-format
msgid "Authentication required for printing document `%s' (job %d)"
msgstr "Cal autenticar-se per a imprimir el document «%s» (tasca %d)"

#: ../jobviewer.py:639
msgid "No documents queued"
msgstr "Cap document encuat"

#: ../jobviewer.py:641
msgid "1 document queued"
msgstr "1 document encuat"

#: ../jobviewer.py:643
#, python-format
msgid "%d documents queued"
msgstr "%d documents encuats"

#: ../jobviewer.py:869
#, python-format
msgid "There was a problem sending document `%s' (job %d) to the printer."
msgstr ""
"Hi ha hagut un problema en enviar el document «%s» (tasca %d) a la "
"impressora."

#: ../jobviewer.py:872
#, python-format
msgid "There was a problem processing document `%s' (job %d)."
msgstr "Hi ha hagut un problema en processar el document «%s» (tasca %d)."

#. Give up and use the untranslated provided.
#: ../jobviewer.py:876
#, python-format
msgid "There was a problem printing document `%s' (job %d): `%s'."
msgstr "Hi ha hagut un problema en imprimir el document «%s» (tasca %d): «%s»."

#: ../jobviewer.py:881 ../jobviewer.py:897
msgid "Print Error"
msgstr "Error d'impressió"

#: ../jobviewer.py:882
msgid "_Diagnose"
msgstr "_Diagnostica"

#: ../jobviewer.py:903
#, python-format
msgid "The printer called `%s' has been disabled."
msgstr "S'ha inhabilitat la impressora «%s»."

#: ../my-default-printer.py:141 ../my-default-printer.desktop.in.h:1
msgid "Default Printer"
msgstr "Impressora predeterminada"

# FIXME és massa llarg per a un botó, però ara mateix no tinc res millor (dpm)
#: ../my-default-printer.py:145 ../my-default-printer.py:181
msgid "_Use System Default"
msgstr "_Utilitza la del sistema"

#: ../my-default-printer.py:146 ../my-default-printer.py:183
msgid "_Set Default"
msgstr "_Fes-la la predeterminada"

#: ../my-default-printer.py:162 ../system-config-printer.py:2430
#: ../troubleshoot/ChooseNetworkPrinter.py:37
#: ../troubleshoot/ChoosePrinter.py:38
msgid "Location"
msgstr "Ubicació"

#: ../optionwidgets.py:116
msgid "Conflicts with:"
msgstr "Té un conflicte amb:"

#: ../system-config-printer.py:275
msgid "Class"
msgstr "Classe"

#. Set up "Problems?" link button
#: ../system-config-printer.py:305
msgid "Problems?"
msgstr "Problemes?"

#: ../system-config-printer.py:345 ../system-config-printer.py:347
msgid "Members of this class"
msgstr "Membres d'aquesta classe"

#: ../system-config-printer.py:346 ../system-config-printer.py:348
msgid "Others"
msgstr "Altres"

#: ../system-config-printer.py:349
msgid "Devices"
msgstr "Dispositius"

#: ../system-config-printer.py:350
msgid "Makes"
msgstr "Fabricants"

#: ../system-config-printer.py:351
msgid "Models"
msgstr "Models"

#: ../system-config-printer.py:352
msgid "Drivers"
msgstr "Controladors"

#: ../system-config-printer.py:353 ../system-config-printer.glade.h:101
msgid "Downloadable Drivers"
msgstr "Controladors que es poden baixar"

#: ../system-config-printer.py:354
msgid "Users"
msgstr "Usuaris"

#: ../system-config-printer.py:388
msgid "Automatic rotation"
msgstr "Rotació automàtica"

#: ../system-config-printer.py:554
#, python-format
msgid "Printer Properties - `%s' on %s"
msgstr "Propietats de la impressora - «%s» a %s"

#: ../system-config-printer.py:657
#, python-format
msgid "Printer configuration - %s"
msgstr "Configuració de la impressora - %s"

#: ../system-config-printer.py:660
#, python-format
msgid "Connected to %s"
msgstr "Connectat a %s"

#: ../system-config-printer.py:751
msgid "Remote class"
msgstr "Classe remota"

#: ../system-config-printer.py:753
msgid "Remote printer"
msgstr "Impressora remota"

#: ../system-config-printer.py:757
msgid "Local class"
msgstr "Classe local"

#: ../system-config-printer.py:759
msgid "Local printer"
msgstr "Impressora local"

#: ../system-config-printer.py:829
#, python-format
msgid ""
"Connecting to server:\n"
"%s"
msgstr ""
"S'està connectant al servidor:\n"
"%s"

#: ../system-config-printer.py:1190
msgid "Installable Options"
msgstr "Opcions instal·lables"

#: ../system-config-printer.py:1191 ../system-config-printer.glade.h:198
msgid "Printer Options"
msgstr "Opcions de la impressora"

#: ../system-config-printer.py:1212
msgid ""
"There are conflicting options.\n"
"Changes can only be applied after\n"
"these conflicts are resolved."
msgstr ""
"Hi ha conflictes entre les opcions.\n"
"Els canvis només es podran aplicar\n"
"després de resoldre aquests conflictes."

#: ../system-config-printer.py:1239
msgid "This will delete this class!"
msgstr "Això farà que se suprimeixi aquesta classe."

#: ../system-config-printer.py:1240
msgid "Proceed anyway?"
msgstr "Voleu continuar de totes maneres?"

#: ../system-config-printer.py:1419 ../system-config-printer.py:1449
msgid "Submitted"
msgstr "Enviat"

#: ../system-config-printer.py:1420
#, python-format
msgid "Test page submitted as job %d"
msgstr "La pàgina de prova s'ha enviat com a tasca %d"

#: ../system-config-printer.py:1429 ../system-config-printer.py:1458
#: ../system-config-printer.py:3801
msgid "Not possible"
msgstr "Impossible"

#: ../system-config-printer.py:1430 ../system-config-printer.py:1459
msgid ""
"The remote server did not accept the print job, most likely because the "
"printer is not shared."
msgstr ""
"El servidor remot no ha acceptat la tasca d'impressió. Probablement la "
"impressora no s'està compartint."

#: ../system-config-printer.py:1450
#, python-format
msgid "Maintenance command submitted as job %d"
msgstr "L'ordre de manteniment s'ha enviat com a tasca %d"

#. The underlying cupsGetPPD2() function returned NULL without
#. setting an IPP error, so it'll be something like a failed
#. connection.
#: ../system-config-printer.py:1503 ../system-config-printer.py:1628
msgid "Error"
msgstr "Error"

#: ../system-config-printer.py:1504
msgid "There was a problem connecting to the CUPS server."
msgstr "Hi ha hagut un problema en connectar-se al servidor CUPS."

#: ../system-config-printer.py:1629
#, python-format
msgid "Option '%s' has value '%s' and cannot be edited."
msgstr "L'opció «%s» té el valor «%s» i no es pot editar."

#: ../system-config-printer.py:2045
#, python-format
msgid "Really delete class `%s'?"
msgstr "Esteu segur que voleu suprimir la classe «%s»?"

#: ../system-config-printer.py:2047
#, python-format
msgid "Really delete printer `%s'?"
msgstr "Esteu segur que voleu suprimir la impressora «%s»?"

#: ../system-config-printer.py:2049
msgid "Really delete selected destinations?"
msgstr "Esteu segur que voleu suprimir les ubicacions seleccionades?"

# Recurs compartit (josep)
#: ../system-config-printer.py:2389 ../system-config-printer.py:2399
msgid "Share"
msgstr "Recurs compartit"

#: ../system-config-printer.py:2395 ../system-config-printer.py:2405
msgid "Comment"
msgstr "Comentari"

#. IPP list columns
#: ../system-config-printer.py:2424
msgid "Queue"
msgstr "Cua"

#: ../system-config-printer.py:2438
msgid ""
"PostScript Printer Description files (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *."
"PPD.GZ)"
msgstr ""
"Descripció d'impressora Postscript (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *.PPD."
"GZ)"

#: ../system-config-printer.py:2447
msgid "All files (*)"
msgstr "Tots els fitxers (*)"

#: ../system-config-printer.py:2485 ../system-config-printer.py:4069
#: ../system-config-printer.py:4103
msgid "Search"
msgstr "Cerca"

#: ../system-config-printer.py:2488 ../system-config-printer.glade.h:144
msgid "New Printer"
msgstr "Impressora nova"

#: ../system-config-printer.py:2499
msgid "New Class"
msgstr "Classe nova"

#: ../system-config-printer.py:2504
msgid "Change Device URI"
msgstr "Canvia l'URI del dispositiu"

#: ../system-config-printer.py:2513
msgid "Change Driver"
msgstr "Canvia el controlador"

#: ../system-config-printer.py:2607 ../system-config-printer.py:2872
#: ../system-config-printer.py:3058 ../system-config-printer.py:4092
msgid "Searching"
msgstr "Cerca"

#: ../system-config-printer.py:2608 ../system-config-printer.py:2873
msgid "Searching for drivers"
msgstr "S'estan cercant controladors"

#: ../system-config-printer.py:2721
msgid "Fax"
msgstr "Fax"

#: ../system-config-printer.py:2722
msgid ""
"This printer supports both printing and sending faxes. Which functionality "
"should be used for this queue?"
msgstr ""
"Aquesta impressora pot imprimir i enviar faxos. "
"Per a quina funcionalitat s'hauria d'utilitzar aquesta cua d'impressió?"

#: ../system-config-printer.py:3059
msgid "Searching for printers"
msgstr "S'estan cercant impressores"

#: ../system-config-printer.py:3305
msgid "Other"
msgstr "Altre"

#: ../system-config-printer.py:3307
msgid " (Current)"
msgstr " (Actual)"

#: ../system-config-printer.py:3336 ../system-config-printer.py:3342
#: ../system-config-printer.py:3769
msgid "Scanning..."
msgstr "S'està analitzant..."

#: ../system-config-printer.py:3687 ../system-config-printer.py:3750
msgid "Verified"
msgstr "Verificat"

#: ../system-config-printer.py:3688 ../system-config-printer.py:3751
msgid "This print share is accessible."
msgstr "Aquesta impressora compartida és accessible."

#: ../system-config-printer.py:3694 ../system-config-printer.py:3756
msgid "Inaccessible"
msgstr "Inaccessible"

#: ../system-config-printer.py:3695 ../system-config-printer.py:3757
msgid "This print share is not accessible."
msgstr "Aquesta impressora compartida no és accessible."

#: ../system-config-printer.py:3802
msgid "It is not possible to obtain a list of queues from this host."
msgstr "No es pot obtenir una llista de les cues d'aquest ordinador."

#: ../system-config-printer.py:3805
msgid "No queues"
msgstr "Cap cua"

#: ../system-config-printer.py:3806
msgid "There are no queues available."
msgstr "No hi ha cap cua disponible."

#: ../system-config-printer.py:3861
msgid "A printer connected to the parallel port."
msgstr "Una impressora connectada al port paral·lel."

#: ../system-config-printer.py:3863
msgid "A printer connected to a USB port."
msgstr "Una impressora connectada a un port USB."

#: ../system-config-printer.py:3865
msgid ""
"HPLIP software driving a printer, or the printer function of a multi-"
"function device."
msgstr ""
"El programari HPLIP que controla una impressora, o la funció d'impressió "
"d'un dispositiu multifunció."

#: ../system-config-printer.py:3868
msgid ""
"HPLIP software driving a fax machine, or the fax function of a multi-"
"function device."
msgstr ""
"El programari HPLIP que controla un fax, o la funció de fax d'un dispositiu "
"multifunció."

#: ../system-config-printer.py:3871
msgid "Local printer detected by the Hardware Abstraction Layer (HAL)."
msgstr ""
"La impressora local detectada per la capa d'abstracció de maquinari (HAL)."

#: ../system-config-printer.py:4115
msgid "-- Select printer model --"
msgstr "-- Seleccioneu el model d'impressora --"

#: ../system-config-printer.py:4117
msgid "-- No matches found --"
msgstr "-- No s'ha trobat cap concordança --"

#: ../system-config-printer.py:4290
msgid " (recommended)"
msgstr " (recomanat)"

#: ../system-config-printer.py:4304
msgid "This PPD is generated by foomatic."
msgstr "Aquest PPD l'ha generat el foomatic."

# FIXME: (dpm)
#: ../system-config-printer.py:4330
msgid "OpenPrinting"
msgstr "OpenPrinting"

#: ../system-config-printer.py:4332
msgid "Distributable"
msgstr "Distribuïble"

#: ../system-config-printer.py:4334
msgid "None"
msgstr "Cap"

#: ../system-config-printer.py:4342
msgid "Not specified."
msgstr "No especificat."

#. Foomatic database problem of some sort.
#: ../system-config-printer.py:4382
msgid "Database error"
msgstr "Error de la base de dades"

#: ../system-config-printer.py:4383
#, python-format
msgid "The '%s' driver cannot be used with printer '%s %s'."
msgstr "El controlador «%s» no es pot fer servir amb la impressora «%s %s»."

#. This printer references some XML that is not
#. installed by default. Point the user at the
#. package they need to install.
#: ../system-config-printer.py:4393
#, python-format
msgid "You will need to install the '%s' package in order to use this driver."
msgstr ""
"Haureu d'instal·lar el paquet «%s» per a poder utilitzar aquest controlador."

#. This error came from trying to open the PPD file.
#: ../system-config-printer.py:4400
msgid "PPD error"
msgstr "Error en el PPD"

#: ../system-config-printer.py:4402
msgid "Failed to read PPD file. Possible reason follows:"
msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer PPD, aquests en poden ser els motius:"

#. Failed to get PPD downloaded from OpenPrinting XXX
#: ../system-config-printer.py:4413
msgid "Downloadable drivers"
msgstr "Controladors que es poden baixar"

#: ../system-config-printer.py:4414
msgid "Failed to download PPD."
msgstr "No s'ha pogut baixar el fitxer PPD."

#: ../system-config-printer.py:4450 ../system-config-printer.py:4488
msgid "No Installable Options"
msgstr "No hi ha opcions instal·lables"

#: ../system-config-printer.py:4534
msgid "Adding"
msgstr "Addició"

#: ../system-config-printer.py:4535
msgid "Adding printer"
msgstr "S'està afegint la impressora"

#: ../system-config-printer.py:4696
msgid "Install driver"
msgstr "Instal·la el controlador"

#: ../system-config-printer.py:4697
#, python-format
msgid "Printer '%s' requires the %s package but it is not currently installed."
msgstr "La impressora «%s» necessita el paquet %s, però no està instal·lat."

#: ../system-config-printer.py:4722
msgid "Missing driver"
msgstr "Manca el controlador"

#: ../system-config-printer.py:4723
#, python-format
msgid ""
"Printer '%s' requires the '%s' program but it is not currently installed. "
"Please install it before using this printer."
msgstr ""
"La impressora «%s» necessita el programa «%s» però encara no està "
"instal·lat. L'haureu d'instal·lar abans de poder fer servir aquesta "
"impressora."

#: ../system-config-printer.glade.h:1
msgid " "
msgstr " "

#: ../system-config-printer.glade.h:2
msgid ""
"1\n"
"2\n"
"4\n"
"6\n"
"9\n"
"16"
msgstr ""
"1\n"
"2\n"
"4\n"
"6\n"
"9\n"
"16"

#: ../system-config-printer.glade.h:8
msgid "72 points per inch"
msgstr "72 punts per polzada"

#: ../system-config-printer.glade.h:9
msgid "<b>Authentication</b>"
msgstr "<b>Autenticació</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:10
msgid "<b>Banner</b>"
msgstr "<b>Bàner</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:11
msgid "<b>Basic Server Settings</b>"
msgstr "<b>Configuració bàsica del servidor</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:12
msgid "<b>Common Options</b>"
msgstr "<b>Opcions comunes</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:13
msgid "<b>Description</b>"
msgstr "<b>Descripció</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:14
msgid "<b>Description</b> (optional)"
msgstr "<b>Descripció</b> (opcional)"

#: ../system-config-printer.glade.h:15
msgid "<b>Download Printer Driver</b>"
msgstr "<b>Baixa el controlador de la impressora</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:16
msgid "<b>Enter device URI</b>"
msgstr "<b>Introduïu l'URI del dispositiu</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:17
msgid "<b>IPP Printer</b>"
msgstr "<b>Impressora IPP</b>"

# FIXME
#: ../system-config-printer.glade.h:18
msgid "<b>Image Options</b>"
msgstr "<b>Opcions per a les imatges</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:19
msgid "<b>Installed Options</b>"
msgstr "<b>Opcions instal·lades</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:20
msgid "<b>License Terms</b>"
msgstr "<b>Condicions de la llicència</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:21
msgid "<b>Location of the LPD network printer</b>"
msgstr "<b>Ubicació de la impressora de xarxa LPD</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:22
msgid "<b>Location of the network printer</b>"
msgstr "<b>Ubicació de la impressora de xarxa</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:23
msgid "<b>Location</b> (optional)"
msgstr "<b>Ubicació</b> (opcional)"

#: ../system-config-printer.glade.h:24
msgid "<b>Note</b>"
msgstr "<b>Nota</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:25
msgid "<b>Other Options (Advanced)</b>"
msgstr "<b>Altres opcions (avançat)</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:26
msgid "<b>Policies</b>"
msgstr "<b>Polítiques</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:27
msgid "<b>Printer Name</b>"
msgstr "<b>Nom de la impressora</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:28
msgid "<b>Printers to be members of this Class</b>"
msgstr "<b>Impressores a pertànyer a aquesta classe</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:29
msgid "<b>SMB Printer</b>"
msgstr "<b>Impressora SMB</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:30
msgid "<b>Select Connection</b>"
msgstr "<b>Seleccioneu la connexió</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:31
msgid "<b>Select Driver</b>"
msgstr "<b>Seleccioneu el controlador</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:32
msgid "<b>Settings of the serial port</b>"
msgstr "<b>Configuració del port sèrie</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:33
msgid "<b>Settings</b>"
msgstr "<b>Configuració</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:34
msgid "<b>State</b>"
msgstr "<b>Estat</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:35
msgid "<b>Tests and Maintenance</b>"
msgstr "<b>Comprovacions i manteniment</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:36
msgid "<b>Text Options</b>"
msgstr "<b>Opcions del text</b>"

#: ../system-config-printer.glade.h:37
msgid ""
"<i>Not published\n"
"See server settings</i>"
msgstr ""
"<i>No publicat\n"
"Vegeu els paràmetres del servidor</i>"

#: ../system-config-printer.glade.h:39
msgid "<i>smb://[workgroup/]server[:port]/printer</i>"
msgstr "<i>smb://[grup_de_treball/]servidor[:port]/impressora</i>"

#: ../system-config-printer.glade.h:40
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Apply changes?</span>\n"
"\n"
"Any changes you have made will be lost unless you apply them."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Voleu aplicar els canvis?</span>\n"
"\n"
"Es perdran els canvis que heu fet si no els apliqueu."

#: ../system-config-printer.glade.h:43
msgid "A CUPS configuration tool."
msgstr "Una eina de configuració del CUPS."

#: ../system-config-printer.glade.h:44
msgid "Accepting jobs"
msgstr "Acceptació de tasques"

#: ../system-config-printer.glade.h:45
msgid "Access Control"
msgstr "Control d'accés"

#: ../system-config-printer.glade.h:46
msgid "Add or Remove Members"
msgstr "Addició o supressió de membres"

#: ../system-config-printer.glade.h:47
msgid "Allow printing for everyone except these users:"
msgstr "Tots els usuaris poden imprimir, excepte els següents:"

#: ../system-config-printer.glade.h:48
msgid "Allow printing from the Internet"
msgstr "Permet la impressió des d'Internet"

#: ../system-config-printer.glade.h:49
msgid "Allow remote administration"
msgstr "Permet l'administració remota"

#: ../system-config-printer.glade.h:50
msgid "Allow users to cancel any job (not just their own)"
msgstr "Permet que els usuaris cancel·lin les tasques de qualsevol usuari"

#: ../system-config-printer.glade.h:51
msgid "Basic Server Settings"
msgstr "Configuració bàsica del servidor"

#: ../system-config-printer.glade.h:52
msgid "Baud Rate"
msgstr "Velocitat"

#: ../system-config-printer.glade.h:53
msgid "Bottom margin:"
msgstr "Marge inferior:"

#: ../system-config-printer.glade.h:54
msgid "Brightness:"
msgstr "Brillantor:"

#: ../system-config-printer.glade.h:55
msgid "Browse..."
msgstr "Navega..."

#: ../system-config-printer.glade.h:56
msgid "CUPS server:"
msgstr "Servidor CUPS:"

#: ../system-config-printer.glade.h:57
msgid "Change..."
msgstr "Canvia..."

#: ../system-config-printer.glade.h:58
msgid "Characters per inch:"
msgstr "Caràcters per polzada:"

#. Not more than 25 characters
#: ../system-config-printer.glade.h:60
msgid "Clean Print Heads"
msgstr "Neteja els capçals"

#: ../system-config-printer.glade.h:61
msgid "Columns:"
msgstr "Columnes:"

#: ../system-config-printer.glade.h:62
msgid "Comments..."
msgstr "Comentaris..."

#: ../system-config-printer.glade.h:63
msgid "Connect to CUPS server"
msgstr "Connecta al servidor CUPS"

#: ../system-config-printer.glade.h:64
msgid "Connecting"
msgstr "Connexió"

#: ../system-config-printer.glade.h:66
#, no-c-format
msgid ""
"Connecting to Server:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"S'està connectant al servidor:\n"
"%s\n"

#: ../system-config-printer.glade.h:69
msgid "Copies:"
msgstr "Còpies:"

#: ../system-config-printer.glade.h:70
msgid "Copy Printer"
msgstr "Copia la impressora"

#: ../system-config-printer.glade.h:71
msgid "Copyright © 2006-2008 Red Hat, Inc."
msgstr "Copyright © 2006-2008 Red Hat, Inc."

#: ../system-config-printer.glade.h:72
msgid ""
"Create a class from the selected printers (for failover or load-balancing)"
msgstr ""
"Crea una classe a partir de les impressores seleccionades (per a redundància o balanceig de càrrega)"

#: ../system-config-printer.glade.h:73
msgid "Data Bits"
msgstr "Bits de dades"

#: ../system-config-printer.glade.h:74
msgid ""
"Default\n"
"1200\n"
"2400\n"
"4800\n"
"9600\n"
"19200\n"
"38400\n"
"57600\n"
"115200"
msgstr ""
"Predeterminat\n"
"1200\n"
"2400\n"
"4800\n"
"9600\n"
"19200\n"
"38400\n"
"57600\n"
"115200"

#: ../system-config-printer.glade.h:83
msgid ""
"Default\n"
"8\n"
"7"
msgstr ""
"Predeterminat\n"
"8\n"
"7"

#: ../system-config-printer.glade.h:86
msgid ""
"Default\n"
"None\n"
"Odd\n"
"Even"
msgstr ""
"Predeterminat\n"
"Cap\n"
"Senar\n"
"Parell"

#: ../system-config-printer.glade.h:90
msgid ""
"Default\n"
"None\n"
"XON/XOFF (Software)\n"
"RTS/CTS (Hardware)\n"
"DTR/DSR (Hardware)"
msgstr ""
"Predeterminat\n"
"Cap\n"
"XON/XOFF (programari)\n"
"RTS/CTS (maquinari)\n"
"DTR/DSR (maquinari)"

#: ../system-config-printer.glade.h:95
msgid "Deny printing for everyone except these users:"
msgstr "Només poden imprimir els usuaris següents:"

#: ../system-config-printer.glade.h:96
msgid "Description:"
msgstr "Descripció:"

#: ../system-config-printer.glade.h:97 ../troubleshoot/DeviceListed.py:40
msgid "Device URI"
msgstr "URI del dispositiu"

#: ../system-config-printer.glade.h:98
msgid "Device URI:"
msgstr "URI del dispositiu:"

#: ../system-config-printer.glade.h:99
msgid "Device description."
msgstr "Descripció del dispositiu."

#: ../system-config-printer.glade.h:100
msgid "DirectJet"
msgstr "DirectJet"

#: ../system-config-printer.glade.h:102
msgid "Driver details"
msgstr "Detalls del controlador"

#: ../system-config-printer.glade.h:103
msgid "E_nable"
msgstr "Ha_bilita"

#: ../system-config-printer.glade.h:104
msgid "Empty"
msgstr "Buit"

#: ../system-config-printer.glade.h:105
msgid "Enabled"
msgstr "Habilitada"

#: ../system-config-printer.glade.h:106
msgid "Ending Banner:"
msgstr "Bàner de peu de pàgina:"

#: ../system-config-printer.glade.h:107
msgid "Error Policy: \t"
msgstr "Política d'errors: \t"

#: ../system-config-printer.glade.h:108
msgid "Find _Queue..."
msgstr "Cerca una c_ua..."

# FIXME
#: ../system-config-printer.glade.h:109
msgid "Finishings:"
msgstr "Acabaments:"

#: ../system-config-printer.glade.h:110
msgid "Flow Control"
msgstr "Control de flux"

#: ../system-config-printer.glade.h:111
msgid ""
"For the printer you have selected there are drivers available for download."
msgstr ""
"Hi ha controladors que es poden baixar per a la impressora que heu "
"seleccionat."

#: ../system-config-printer.glade.h:112
msgid "Gamma:"
msgstr "Gamma:"

#: ../system-config-printer.glade.h:113
msgid "Hold until:"
msgstr "Suspèn fins:"

#: ../system-config-printer.glade.h:114
msgid "Host:"
msgstr "Ordinador:"

#: ../system-config-printer.glade.h:115
msgid "Hue adjustment:"
msgstr "Ajustament del to:"

#: ../system-config-printer.glade.h:116
msgid "Human-readable description such as \"HP LaserJet with Duplexer\""
msgstr "Descripció de la impressora, com ara «HP LaserJet amb Duplexer»"

#: ../system-config-printer.glade.h:117
msgid "Human-readable location such as \"Lab 1\""
msgstr "Descripció de la ubicació, per exemple «Laboratori 1»"

#: ../system-config-printer.glade.h:118
msgid "IPP"
msgstr "IPP"

#: ../system-config-printer.glade.h:119
msgid "IPP Browser"
msgstr "Navegador IPP"

#: ../system-config-printer.glade.h:120
msgid "Installed Options"
msgstr "Opcions instal·lades"

#: ../system-config-printer.glade.h:121
msgid "Job Options"
msgstr "Opcions de les tasques"

#: ../system-config-printer.glade.h:122
msgid "Job priority:"
msgstr "Prioritat de les tasques:"

#: ../system-config-printer.glade.h:123
msgid "LPD"
msgstr "LPD"

#: ../system-config-printer.glade.h:124
msgid "Left margin:"
msgstr "Marge esquerre:"

#: ../system-config-printer.glade.h:125
msgid ""
"Left to right, top to bottom\n"
"Left to right, bottom to top\n"
"Right to left, top to bottom\n"
"Right to left, bottom to top\n"
"Top to bottom, left to right\n"
"Top to bottom, right to left\n"
"Bottom to top, left to right\n"
"Bottom to top, right to left"
msgstr ""
"D'esquerra a dreta, de dalt a baix\n"
"D'esquerra a dreta, de baix a dalt\n"
"De dreta a esquerra, de dalt a baix\n"
"De dreta a esquerra, de baix a dalt\n"
"De dalt a baix, d'esquerra a dreta\n"
"De dalt a baix, de dreta a esquerra\n"
"De baix a dalt, d'esquerra a dreta\n"
"De dalt a baix, de dreta a esquerra"

#: ../system-config-printer.glade.h:133
msgid "License:"
msgstr "Llicència:"

#: ../system-config-printer.glade.h:134
msgid "Lines per inch:"
msgstr "Línies per polzada:"

#: ../system-config-printer.glade.h:135
msgid "Local Driver"
msgstr "Controlador local"

#: ../system-config-printer.glade.h:136
msgid "Location:"
msgstr "Ubicació:"

#: ../system-config-printer.glade.h:137
msgid "Make and Model:"
msgstr "Fabricant i model:"

#: ../system-config-printer.glade.h:138
msgid "Make and model:"
msgstr "Fabricant i model:"

#: ../system-config-printer.glade.h:139
msgid "Media:"
msgstr "Suports:"

#: ../system-config-printer.glade.h:140
msgid "Members"
msgstr "Membres"

# FIXME
#: ../system-config-printer.glade.h:141
msgid "Mirror"
msgstr "Inverteix"

#: ../system-config-printer.glade.h:142
msgid "More"
msgstr "Més"

#: ../system-config-printer.glade.h:143
msgid "New Clas_s"
msgstr "Cla_sse nova"

#: ../system-config-printer.glade.h:145
msgid "New _Printer"
msgstr "Im_pressora nova"

#: ../system-config-printer.glade.h:146
msgid "New name for the printer"
msgstr "Nom nou de la impressora"

#: ../system-config-printer.glade.h:147
msgid "No, I do not accept this license"
msgstr "No, no accepto aquesta llicència"

#: ../system-config-printer.glade.h:148
msgid ""
"None\n"
"Staple\n"
"Punch\n"
"Cover\n"
"Bind\n"
"Saddle stitch\n"
"Edge stitch\n"
"Fold\n"
"Trim\n"
"Bale\n"
"Booklet maker\n"
"Job offset\n"
"Staple (top left)\n"
"Staple (bottom left)\n"
"Staple (top right)\n"
"Staple (bottom right)\n"
"Edge stitch (left)\n"
"Edge stitch (top)\n"
"Edge stitch (right)\n"
"Edge stitch (bottom)\n"
"Staple dual (left)\n"
"Staple dual (top)\n"
"Staple dual (right)\n"
"Staple dual (bottom)\n"
"Bind (left)\n"
"Bind (top)\n"
"Bind (right)\n"
"Bind (bottom)"
msgstr ""
"Cap\n"
"Grapa\n"
"Forats\n"
"Coberta\n"
"Lligat\n"
"Cosit pel mig\n"
"Cosit a un costat\n"
"Doblegat\n"
"Tallat\n"
"Embalat\n"
"Confeccionador de llibrets\n"
"Separador de tasques\n"
"Grapa (superior esquerre)\n"
"Grapa (inferior esquerre)\n"
"Grapa (superior dret)\n"
"Grapa (inferior dret)\n"
"Cosit a un costat (esquerre)\n"
"Cosit a un costat (superior)\n"
"Cosit a un costat (dret)\n"
"Cosit a un costat (inferior)\n"
"Grapa doble (esquerre)\n"
"Grapa doble (superior)\n"
"Grapa doble (dret)\n"
"Grapa doble (inferior)\n"
"Coberta (esquerre)\n"
"Coberta (superior)\n"
"Coberta (dret)\n"
"Coberta (inferior)"

#: ../system-config-printer.glade.h:176
msgid ""
"One-sided\n"
"Two-sided (long edge)\n"
"Two-sided (short edge)"
msgstr ""
"Una cara\n"
"Dues cares (cantó llarg)\n"
"Dues cares (cantó curt)"

#: ../system-config-printer.glade.h:179
msgid "Operation Policy:"
msgstr "Política d'operacions:"

#: ../system-config-printer.glade.h:180
msgid "Orientation:"
msgstr "Orientació:"

#: ../system-config-printer.glade.h:181
msgid "Pages per side layout:"
msgstr "Disposició de les pàgines per cara:"

#: ../system-config-printer.glade.h:182
msgid "Pages per side:"
msgstr "Pàgines per cara:"

#: ../system-config-printer.glade.h:183
msgid "Parity"
msgstr "Paritat"

#: ../system-config-printer.glade.h:185
msgid "Please Wait"
msgstr "Espereu, si us plau"

#: ../system-config-printer.glade.h:186
msgid "Policies"
msgstr "Polítiques"

#: ../system-config-printer.glade.h:187
msgid "Port number:"
msgstr "Número de port:"

#: ../system-config-printer.glade.h:188
msgid ""
"Portrait (no rotation)\n"
"Landscape (90°)\n"
"Reverse landscape (270°)\n"
"Reverse portrait (180°)"
msgstr ""
"Vertical (sense girar)\n"
"Apaïsat (90°)\n"
"Apaïsat invertit (270°)\n"
"Vertical invertit (180°)"

#: ../system-config-printer.glade.h:192
msgid ""
"PostScript Printer Description (PPD) files can often be found on the driver "
"disk that comes with the printer. For PostScript printers they are often "
"part of the Windows<sup>®</sup> driver."
msgstr ""
"Els fitxers de descripció de la impressora PostScript (PPD) són sovint al "
"disc dels controladors de la impressora. Per a les impressores PostScript, "
"solen formar part del controlador del Windows<sup>®</sup>."

# FIXME http://en.wikipedia.org/wiki/Prettyprint (dpm)
#: ../system-config-printer.glade.h:193
msgid "Pretty print"
msgstr "Decoració del format"

#. Not more than 25 characters
#: ../system-config-printer.glade.h:195
msgid "Print Self-Test Page"
msgstr "Imprimeix la pàgina de comprovació"

#. Not more than 25 characters
#: ../system-config-printer.glade.h:197 ../troubleshoot/PrintTestPage.py:68
msgid "Print Test Page"
msgstr "Imprimeix una pàgina de prova"

#: ../system-config-printer.glade.h:199
msgid "Printer Properties"
msgstr "Propietats de la impressora"

#: ../system-config-printer.glade.h:200
msgid "Printer State:"
msgstr "Estat de la impressora:"

#: ../system-config-printer.glade.h:201
msgid "Printer model:"
msgstr "Model del la impressora:"

#: ../system-config-printer.glade.h:202
msgid "Probe"
msgstr "Sondeja"

#: ../system-config-printer.glade.h:203
msgid "Prompt user if authentication is required"
msgstr "Sol·licita l'autenticació a l'usuari, si cal"

#: ../system-config-printer.glade.h:204
msgid "Provide PPD file"
msgstr "Proporcioneu un fitxer PPD"

#: ../system-config-printer.glade.h:205
msgid "Queue:"
msgstr "Cua:"

#: ../system-config-printer.glade.h:206
msgid "Require encryption"
msgstr "Requereix xifratge"

#: ../system-config-printer.glade.h:207
msgid "Reset"
msgstr "Reinicialitza"

#: ../system-config-printer.glade.h:208
msgid "Reset to system default"
msgstr "Reinicialitza als valors predeterminats del sistema"

#: ../system-config-printer.glade.h:209
msgid "Right margin:"
msgstr "Marge dret:"

#: ../system-config-printer.glade.h:210
msgid "SCSI"
msgstr "SCSI"

#: ../system-config-printer.glade.h:211
msgid "SMB"
msgstr "SMB"

#: ../system-config-printer.glade.h:212
msgid "SMB Browser"
msgstr "Navegador SMB"

#: ../system-config-printer.glade.h:213
msgid "Saturation:"
msgstr "Saturació:"

#: ../system-config-printer.glade.h:214
msgid "Save debugging information for troubleshooting"
msgstr "Desa la informació de depuració per a analitzar els errors"

#: ../system-config-printer.glade.h:215
msgid "Scale to fit"
msgstr "Millor ajust"

#: ../system-config-printer.glade.h:216
msgid "Scaling:"
msgstr "Escalat:"

#: ../system-config-printer.glade.h:217
msgid "Search for a printer driver to download"
msgstr "Cerca un controlador d'impressora a baixar"

#: ../system-config-printer.glade.h:218
msgid "Select A File"
msgstr "Escolliu un fitxer"

#: ../system-config-printer.glade.h:219
msgid "Select printer from database"
msgstr "Seleccioneu una impressora de la base de dades"

#: ../system-config-printer.glade.h:220
msgid "Serial"
msgstr "Sèrie"

#: ../system-config-printer.glade.h:221
msgid "Set As De_fault"
msgstr "Fes-la la _predeterminada"

#: ../system-config-printer.glade.h:222
msgid "Set As Default"
msgstr "Fes-la la predeterminada"

#: ../system-config-printer.glade.h:223
msgid "Set authentication details now"
msgstr "Estableix els detalls de l'autenticació ara"

#: ../system-config-printer.glade.h:224
msgid "Settings"
msgstr "Configuració"

#: ../system-config-printer.glade.h:225
msgid "Share published printers connected to this system"
msgstr "Comparteix les impressores publicades connectades a aquest sistema"

#: ../system-config-printer.glade.h:226
msgid "Shared"
msgstr "Compartida"

#: ../system-config-printer.glade.h:227
msgid "Short name for this printer such as \"laserjet\""
msgstr "Sobrenom d'aquesta impressora, com ara «laserjet»"

#: ../system-config-printer.glade.h:228
msgid "Show printers shared by other systems"
msgstr "Mostra les impressores compartides per altres sistemes"

#: ../system-config-printer.glade.h:229
msgid "Sides:"
msgstr "Cares:"

#: ../system-config-printer.glade.h:230
msgid ""
"Specify the default job options for this printer. Jobs arriving at this "
"print server will have these options added if they are not already set by "
"the application."
msgstr ""
"Estableix les opcions per defecte de les tasques d'aquesta impressora. Si "
"l'aplicació no les ha establert, s'afegiran aquestes opcions als treballs "
"que arribin a aquest servidor d'impressió."

#: ../system-config-printer.glade.h:231
msgid "Starting Banner:"
msgstr "Bàner d'inici:"

#: ../system-config-printer.glade.h:232
msgid "Supplier:"
msgstr "Proveïdor:"

#: ../system-config-printer.glade.h:233
msgid "System-Config-Printer"
msgstr "System-Config-Printer"

#: ../system-config-printer.glade.h:234
msgid ""
"The foomatic printer database contains various manufacturer provided "
"PostScript Printer Description (PPD) files and also can generate PPD files "
"for a large number of (non PostScript) printers. But in general manufacturer "
"provided PPD files provide better access to the specific features of the "
"printer."
msgstr ""
"La base de dades d'impressores del foomatic conté fitxers de descripció de "
"la impressora (PPD) proporcionats pels fabricants i també pot generar "
"fitxers PPD per a un gran nombre d'impressores no PostScript. En general, "
"però, els fitxers PPD dels fabricants proporcionen un millor accés a la "
"impressora."

#: ../system-config-printer.glade.h:235
msgid ""
"These drivers do not come from your operating system supplier and will not "
"be covered by their commercial support. See the support and license terms "
"of the driver's supplier."
msgstr ""
"Aquests controladors no els distribueix el proveïdor del sistema operatiu i "
"no n'obtindreu assistència comercial. Vegeu les condicions d'assistència "
"tècnica i de llicència del proveïdor del controlador."

#: ../system-config-printer.glade.h:236
msgid ""
"This driver supports additional hardware that may be installed in the "
"printer."
msgstr ""
"Aquest controlador pot funcionar amb maquinari addicional que es pot "
"instal·lar a la impressora."

#: ../system-config-printer.glade.h:237
msgid ""
"This is done by assuming that options with the same name do have the same "
"meaning. Settings of options that are not present in the new PPD will be "
"lost and options only present in the new PPD will be set to default."
msgstr ""
"Això es farà suposant que les opcions amb el mateix nom tenen el mateix "
"significat. Les opcions que no existeixin en el nou PPD es perdran, i les "
"que només apareguin al nou PPD es faran servir amb el valor predeterminat."

#: ../system-config-printer.glade.h:238
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
"any later version.\n"
"\n"
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
"more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass "
"Ave, Cambridge, MA 02139, USA."
msgstr ""
"Aquest programa és programari lliure; el podeu redistribuir i/o modificar "
"sota els termes de la Llicència Publica General GNU tal i com ha estat "
"publicada per la Free Software Foundation; ja sigui la versió 2 de la "
"llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.\n"
"\n"
"Aquest programa es distribueix amb l'expectativa que serà útil, però SENSE "
"CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia implícita de COMERCIALITZACI� o "
"ADEQUACI� PER A UN PROP�SIT PARTICULAR. Vegeu la Llicència Publica General "
"GNU per a obtenir-ne més detalls.\n"
"\n"
"Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU "
"juntament amb aquest programa; en cas contrari, escriviu a la Free Software "
"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, "
"USA."

#: ../system-config-printer.glade.h:243
msgid ""
"This way all current option settings will be lost. The default settings of "
"the new PPD will be used. "
msgstr ""
"Es perdran totes les opcions de configuració actuals. Es farà servir la "
"configuració predeterminada del nou PPD. "

#: ../system-config-printer.glade.h:244
msgid "To add a new option, enter its name in the box below and click to add."
msgstr ""
"Per a afegir una opció nova, introduïu-ne el nom al quadre d'aquí sota i feu "
"clic a «Afegeix»."

#: ../system-config-printer.glade.h:245
msgid "Top margin:"
msgstr "Marge superior:"

#: ../system-config-printer.glade.h:246
msgid "Try to copy the option settings over from the old PPD. "
msgstr "Intenta copiar les opcions de configuració de l'antic PPD. "

#: ../system-config-printer.glade.h:247
msgid "URI:"
msgstr "URI:"

#: ../system-config-printer.glade.h:248
msgid "Use the new PPD (Postscript Printer Description) as is."
msgstr "Empra el nou PPD (descripció d'impressora Postscript) tal com és."

#: ../system-config-printer.glade.h:250
msgid "View Print _Queue"
msgstr "Mostra la _cua d'impressió"

#: ../system-config-printer.glade.h:251
msgid ""
"With this choice no driver download will be performed. In the next steps a "
"locally installed driver will be selected."
msgstr ""
"Amb aquesta opció no es baixarà cap controlador. En els passos següents se "
"seleccionarà un controlador instal·lat localment."

#: ../system-config-printer.glade.h:252
msgid "Word wrap"
msgstr "Ajustament de paraules"

#: ../system-config-printer.glade.h:253
msgid "Yes, I accept this license"
msgstr "Sí, accepto aquesta llicència"

#: ../system-config-printer.glade.h:254
msgid "_Connect..."
msgstr "_Connecta..."

#: ../system-config-printer.glade.h:255
msgid "_Create Class"
msgstr "_Crea la classe"

#: ../system-config-printer.glade.h:256
msgid "_Disable"
msgstr "In_habilita"

#: ../system-config-printer.glade.h:257
msgid "_Do not apply"
msgstr "_No ho apliquis"

#: ../system-config-printer.glade.h:258
msgid "_Edit"
msgstr "_Edita"

#: ../system-config-printer.glade.h:259 ../applet.glade.h:9
msgid "_File"
msgstr "_Fitxer"

#: ../system-config-printer.glade.h:260
msgid "_Help"
msgstr "A_juda"

#: ../system-config-printer.glade.h:261
msgid "_Install"
msgstr "_Instal·la"

#: ../system-config-printer.glade.h:262
msgid "_Rename"
msgstr "_Torna a anomenar"

#: ../system-config-printer.glade.h:263
msgid "_Search"
msgstr "_Cerca"

#: ../system-config-printer.glade.h:264
msgid "_Server Settings..."
msgstr "Paràmetres del _servidor..."

#: ../system-config-printer.glade.h:265
msgid "_Troubleshoot"
msgstr "_Resolució de problemes"

#: ../system-config-printer.glade.h:266
msgid "_Verify..."
msgstr "_Verifica..."

#: ../system-config-printer.glade.h:267
msgid "default"
msgstr "per defecte"

#: ../system-config-printer.glade.h:268
msgid "none"
msgstr "cap"

#: ../system-config-printer.glade.h:269
msgid "points"
msgstr "punts"

#: ../system-config-printer.glade.h:270
msgid "system-config-printer"
msgstr "system-config-printer"

#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line. Thank you very much for your effort on translating system-config-printer and all our other tools!
#: ../system-config-printer.glade.h:272
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Xavier Conde Rueda <xavi.conde@gmail.com>\n"
"David Planella Molas <david.planella@gmail.com>"

#: ../system-config-printer.desktop.in.h:1
msgid "Configure printers"
msgstr "Configuració d'impressores"

#: ../system-config-printer.desktop.in.h:2
msgid "Printing"
msgstr "Impressió"

#: ../statereason.py:85
msgid "Toner low"
msgstr "Poc tòner"

#: ../statereason.py:86
#, python-format
msgid "Printer '%s' is low on toner."
msgstr "La impressora «%s» té poc tòner."

#: ../statereason.py:87
msgid "Toner empty"
msgstr "Tòner buit"

#: ../statereason.py:88
#, python-format
msgid "Printer '%s' has no toner left."
msgstr "La impressora «%s» no té tòner."

#: ../statereason.py:89
msgid "Cover open"
msgstr "Tapa oberta"

#: ../statereason.py:90
#, python-format
msgid "The cover is open on printer '%s'."
msgstr "La impressora «%s» té la tapa oberta"

#: ../statereason.py:91
msgid "Door open"
msgstr "Porta oberta"

#: ../statereason.py:92
#, python-format
msgid "The door is open on printer '%s'."
msgstr "La impressora «%s» té la porta oberta."

#: ../statereason.py:93
msgid "Paper low"
msgstr "Poc paper"

#: ../statereason.py:94
#, python-format
msgid "Printer '%s' is low on paper."
msgstr "La impressora «%s» té poc paper."

#: ../statereason.py:95
msgid "Out of paper"
msgstr "Sense paper"

#: ../statereason.py:96
#, python-format
msgid "Printer '%s' is out of paper."
msgstr "La impressora «%s» no té paper."

#: ../statereason.py:97
msgid "Ink low"
msgstr "Poca tinta"

#: ../statereason.py:98
#, python-format
msgid "Printer '%s' is low on ink."
msgstr "La impressora «%s» té poca tinta."

#: ../statereason.py:99
msgid "Ink empty"
msgstr "Sense tinta"

#: ../statereason.py:100
#, python-format
msgid "Printer '%s' has no ink left."
msgstr "La impressora «%s» no té tinta."

#: ../statereason.py:101
msgid "Printer off-line"
msgstr "La impressora està fora de línia"

#: ../statereason.py:102
#, python-format
msgid "Printer `%s' is currently off-line."
msgstr "La impressora «%s» està fora de línia."

#: ../statereason.py:103
msgid "Not connected?"
msgstr "Sense connectar?"

#: ../statereason.py:104
#, python-format
msgid "Printer '%s' may not be connected."
msgstr "Pot ser que la impressora «%s» no estigui connectada."

#: ../statereason.py:105 ../statereason.py:121
msgid "Printer error"
msgstr "Error de la impressora"

#: ../statereason.py:106
#, python-format
msgid "There is a problem on printer `%s'."
msgstr "Hi ha un problema amb la impressora «%s»."

#: ../statereason.py:117
msgid "Printer report"
msgstr "Informe de la impressora"

#: ../statereason.py:119
msgid "Printer warning"
msgstr "Avís de la impressora"

#: ../statereason.py:122
#, python-format
msgid "Printer '%s': '%s'."
msgstr "Impressora «%s»: «%s»."

#: ../troubleshoot/__init__.py:53
msgid "Printing troubleshooter"
msgstr "Resolució de problemes de la impressió"

#: ../troubleshoot/base.py:26
msgid ""
"To start this tool, select System->Administration->Printing from the main "
"menu."
msgstr ""
"Seleccioneu l'entrada de menú principal Sistema->Administració->Impressió "
"per a utilitzar aquesta eina."

#: ../troubleshoot/CheckLocalServerPublishing.py:28
msgid "Server Not Exporting Printers"
msgstr "El servidor no exporta les impressores"

#: ../troubleshoot/CheckLocalServerPublishing.py:29
msgid ""
"Although one or more printers are marked as being shared, this print server "
"is not exporting shared printers to the network."
msgstr ""
"Tot i que una o més impressores estan marcades com a compartides, aquest "
"servidor d'impressió no les exporta a la xarxa."

#: ../troubleshoot/CheckLocalServerPublishing.py:33
msgid ""
"Enable the 'Share published printers connected to this system' option in the "
"server settings using the printing administration tool."
msgstr ""
"Habiliteu l'opció «Comparteix les impressores publicades connectades a "
"aquest sistema» en els paràmetres del servidor amb l'eina d'administració de "
"la impressió."

#: ../troubleshoot/CheckPPDSanity.py:45 ../applet.py:146
msgid "Install"
msgstr "Instal·la"

#: ../troubleshoot/CheckPPDSanity.py:80
msgid "Invalid PPD File"
msgstr "El fitxer PPD no és vàlid"

#: ../troubleshoot/CheckPPDSanity.py:89
#, python-format
msgid ""
"The PPD file for printer `%s' does not conform to the specification. "
"Possible reason follows:"
msgstr ""
"El fitxer PPD de la impressora «%s» no s'adiu a l'especificació. La següent "
"n'és una raó possible:"

#. Perhaps cupstestppd is not in the path.
#: ../troubleshoot/CheckPPDSanity.py:95
#, python-format
msgid "There is a problem with the PPD file for printer `%s'."
msgstr "Hi ha un problema amb el fitxer PPD de la impressora «%s»."

#: ../troubleshoot/CheckPPDSanity.py:105
msgid "Missing Printer Driver"
msgstr "Manca el controlador de la impressora"

#: ../troubleshoot/CheckPPDSanity.py:108
#, python-format
msgid "Printer `%s' requires the %s package but it is not currently installed."
msgstr "La impressora «%s» necessita el paquet %s, però no està instal·lat."

#: ../troubleshoot/CheckPPDSanity.py:113
#, python-format
msgid ""
"Printer `%s' requires the `%s' program but it is not currently installed."
msgstr "La impressora «%s» necessita el programa %s, però no està instal·lat."

#: ../troubleshoot/ChooseNetworkPrinter.py:29
msgid "Choose Network Printer"
msgstr "Escolliu una impressora de xarxa"

#: ../troubleshoot/ChooseNetworkPrinter.py:30
msgid ""
"Please select the network printer you are trying to use from the list below. "
"If it does not appear in the list, select 'Not listed'."
msgstr ""
"Seleccioneu la impressora de xarxa que vulgueu utilitzar de la llista de "
"sota. Si no hi apareix, escolliu «No és a la llista»."

#: ../troubleshoot/ChooseNetworkPrinter.py:35
#: ../troubleshoot/ChoosePrinter.py:36 ../troubleshoot/DeviceListed.py:36
msgid "Name"
msgstr "Nom"

#: ../troubleshoot/ChooseNetworkPrinter.py:39
#: ../troubleshoot/ChoosePrinter.py:40 ../troubleshoot/DeviceListed.py:38
msgid "Information"
msgstr "Informació"

#: ../troubleshoot/ChooseNetworkPrinter.py:75
#: ../troubleshoot/ChoosePrinter.py:64 ../troubleshoot/DeviceListed.py:70
msgid "Not listed"
msgstr "No és a la llista"

#: ../troubleshoot/ChoosePrinter.py:30
msgid "Choose Printer"
msgstr "Escolliu una impressora"

#: ../troubleshoot/ChoosePrinter.py:31
msgid ""
"Please select the printer you are trying to use from the list below. If it "
"does not appear in the list, select 'Not listed'."
msgstr ""
"Seleccioneu la impressora que vulgueu utilitzar de la llista de sota. Si no "
"hi apareix, escolliu «No és a la llista»."

#: ../troubleshoot/DeviceListed.py:30
msgid "Choose Device"
msgstr "Trieu el dispositiu"

#: ../troubleshoot/DeviceListed.py:31
msgid ""
"Please select the device you want to use from the list below. If it does not "
"appear in the list, select 'Not listed'."
msgstr ""
"Seleccioneu el dispositiu que vulgueu utilitzar de la llista de sota. Si no "
"hi apareix, escolliu «No és a la llista»."

#: ../troubleshoot/ErrorLogCheckpoint.py:30
#: ../troubleshoot/ErrorLogFetch.py:30
msgid "Debugging"
msgstr "Depuració"

#: ../troubleshoot/ErrorLogCheckpoint.py:31
msgid ""
"I would like to enable debugging output from the CUPS scheduler. This may "
"cause the scheduler to restart. Click the button below to enable debugging."
msgstr ""
"S'hauria d'habilitar la depuració en el planificador del CUPS, cosa que pot "
"causar el seu reinici. Feu clic al botó de sota per a habilitar la depuració."

#: ../troubleshoot/ErrorLogCheckpoint.py:35
msgid "Enable Debugging"
msgstr "Habilita la depuració"

#: ../troubleshoot/ErrorLogCheckpoint.py:143
msgid "Debug logging enabled."
msgstr "S'ha habilitat el registre de la depuració"

#: ../troubleshoot/ErrorLogCheckpoint.py:145
msgid "Debug logging was already enabled."
msgstr "Ja estava habilitat el registre de la depuració"

#: ../troubleshoot/ErrorLogFetch.py:31
msgid ""
"I would like to disable debugging output from the CUPS scheduler. This may "
"cause the scheduler to restart. Click the button below to disable debugging."
msgstr ""
"S'hauria d'inhabilitar la depuració en el planificador del CUPS, cosa que "
"pot causar el seu reinici. Feu clic al botó de sota per a inhabilitar la "
"depuració."

#: ../troubleshoot/ErrorLogFetch.py:35
msgid "Disable Debugging"
msgstr "Inhabilita la depuració"

#: ../troubleshoot/ErrorLogFetch.py:123
msgid "Debug logging disabled."
msgstr "S'ha inhabilitat el registre de la depuració."

#: ../troubleshoot/ErrorLogFetch.py:125
msgid "Debug logging was already disabled."
msgstr "Ja estava inhabilitat el registre de la depuració."

#: ../troubleshoot/ErrorLogParse.py:30
msgid "Error log messages"
msgstr "Missatges en el registre d'errors"

#: ../troubleshoot/ErrorLogParse.py:31
msgid "There are messages in the error log."
msgstr "Hi ha missatges en el registre d'errors."

#: ../troubleshoot/LocalOrRemote.py:27
msgid "Printer Location"
msgstr "Ubicació de la impressora"

#: ../troubleshoot/LocalOrRemote.py:28
msgid "Is the printer connected to this computer or available on the network?"
msgstr ""
"La impressora està connectada a aquest ordinador o bé està disponible a la "
"xarxa?"

#: ../troubleshoot/LocalOrRemote.py:30
msgid "Locally connected printer"
msgstr "Impressora connectada localment"

#: ../troubleshoot/LocalOrRemote.py:31
msgid "Network printer"
msgstr "Impressora de xarxa"

#: ../troubleshoot/NetworkCUPSPrinterShared.py:28
msgid "Queue Not Shared"
msgstr "La cua no és compartida"

#: ../troubleshoot/NetworkCUPSPrinterShared.py:29
msgid "The CUPS printer on the server is not shared."
msgstr "La impressora CUPS del servidor no és compartida."

#: ../troubleshoot/PrinterStateReasons.py:29
msgid "Status Messages"
msgstr "Missatges d'estat"

#: ../troubleshoot/PrinterStateReasons.py:30
msgid "There are status messages associated with this queue."
msgstr "Hi ha missatges d'estat associats a aquesta cua."

#: ../troubleshoot/PrinterStateReasons.py:53
#, python-format
msgid "The printer's state message is: `%s'."
msgstr "Missatge de l'estat de la impressora: «%s»."

#: ../troubleshoot/PrinterStateReasons.py:78
msgid "Errors are listed below:"
msgstr "Es mostren els errors aquí sota:"

#: ../troubleshoot/PrinterStateReasons.py:83
msgid "Warnings are listed below:"
msgstr "Es mostren els avisos aquí sota:"

#: ../troubleshoot/PrintTestPage.py:55
msgid "Test Page"
msgstr "Pàgina de prova"

#: ../troubleshoot/PrintTestPage.py:56
msgid ""
"Now print a test page. If you are having problems printing a specific "
"document, print that document now and mark the print job below."
msgstr ""
"Ara hauríeu d'imprimir una pàgina de prova. Si teniu problemes en imprimir "
"un document determinat, proveu d'imprimir-lo ara i marqueu la tasca "
"d'impressió d'aquí sota."

#: ../troubleshoot/PrintTestPage.py:71
msgid "Cancel All Jobs"
msgstr "Cancel·la totes les tasques"

#: ../troubleshoot/PrintTestPage.py:77
msgid "Test"
msgstr "Prova"

#: ../troubleshoot/PrintTestPage.py:107
msgid "Did the marked print jobs print correctly?"
msgstr "S'han imprimit correctament les tasques d'impressió marcades?"

#: ../troubleshoot/PrintTestPage.py:114
msgid "Yes"
msgstr "Sí"

#: ../troubleshoot/PrintTestPage.py:115
msgid "No"
msgstr "No"

#: ../troubleshoot/PrintTestPage.py:322
msgid "Error submitting test page"
msgstr "S'ha produït un error en enviar la pàgina de prova"

#: ../troubleshoot/QueueNotEnabled.py:57
#: ../troubleshoot/QueueRejectingJobs.py:67
#, python-format
msgid "The reason given is: `%s'."
msgstr "S'ha donat el motiu següent: «%s»."

#: ../troubleshoot/QueueNotEnabled.py:59
msgid "This may be due to the printer being disconnected or switched off."
msgstr ""
"Això pot ser degut al fet que la impressora estigui desconnectada o bé "
"apagada."

#: ../troubleshoot/QueueNotEnabled.py:63
msgid "Queue Not Enabled"
msgstr "La cua no està habilitada"

#: ../troubleshoot/QueueNotEnabled.py:64
#, python-format
msgid "The queue `%s' is not enabled."
msgstr "La cua «%s» no està habilitada."

#: ../troubleshoot/QueueNotEnabled.py:72
msgid ""
"To enable it, select the `Enabled' checkbox in the `Policies' tab for the "
"printer in the printer administration tool."
msgstr ""
"Per habilitar-la, seleccioneu la casella de verificació «Habilitada» a la "
"pestanya de «Polítiques» de la impressora en l'eina d'administració "
"d'impressores."

#: ../troubleshoot/QueueRejectingJobs.py:32
msgid "Queue Rejecting Jobs"
msgstr "La cua rebutja les tasques"

#: ../troubleshoot/QueueRejectingJobs.py:64
#, python-format
msgid "The queue `%s' is rejecting jobs."
msgstr "La cua «%s» rebutja les tasques."

#: ../troubleshoot/QueueRejectingJobs.py:71
msgid ""
"To make the queue accept jobs, select the `Accepting Jobs' checkbox in the "
"`Policies' tab for the printer in the printer administration tool."
msgstr ""
"Per a fer que la cua accepti tasques, seleccioneu la casella de verificació "
"«Accepta tasques» a la pestanya de «Polítiques» de la impressora en l'eina "
"d'administració d'impressores."

#: ../troubleshoot/RemoteAddress.py:27
msgid "Remote Address"
msgstr "Adreça remota"

#: ../troubleshoot/RemoteAddress.py:28
msgid ""
"Please enter as many details as you can about the network address of this "
"printer."
msgstr ""
"Introduïu tanta informació com sigui possible sobre l'adreça de xarxa de la "
"impressora."

#: ../troubleshoot/RemoteAddress.py:36
msgid "Server name:"
msgstr "Nom del servidor:"

#: ../troubleshoot/RemoteAddress.py:43
msgid "Server IP address:"
msgstr "Adreça IP del servidor:"

#: ../troubleshoot/SchedulerNotRunning.py:28
msgid "CUPS Service Stopped"
msgstr "El servei CUPS està aturat"

#: ../troubleshoot/SchedulerNotRunning.py:29
msgid ""
"The CUPS print spooler does not appear to be running. To correct this, "
"choose System->Administration->Services from the main menu and look for the "
"`cups' service."
msgstr ""
"Sembla ser que el gestor de cues d'impressió CUPS no s'està executant. Per a "
"arreglar-ho, escolliu Sistema->Administració->Serveis en el menú principal i "
"cerqueu el servei del «CUPS»."

#: ../troubleshoot/ServerFirewalled.py:27
msgid "Check Server Firewall"
msgstr "Comproveu el tallafoc del servidor"

#: ../troubleshoot/ServerFirewalled.py:28
msgid "It is not possible to connect to the server."
msgstr "No es pot connectar al servidor."

#: ../troubleshoot/ServerFirewalled.py:43
#, python-format
msgid ""
"Please check to see if a firewall or router configuration is blocking TCP "
"port %d on server `%s'."
msgstr ""
"Comproveu si un tallafoc o la configuració de l'encaminador bloquen el port "
"TCP %d al servidor «%s»."

#: ../troubleshoot/Shrug.py:27
msgid "Sorry!"
msgstr "Disculpeu"

#: ../troubleshoot/Shrug.py:28
msgid ""
"I have not been able to work out what the problem is, but I have collected "
"some useful information to put in a bug report."
msgstr ""
"No s'ha pogut determinar quin és el problema, però s'ha recollit prou "
"informació útil per a incloure-la en un informe d'error."

#: ../troubleshoot/Welcome.py:36
msgid "Trouble-shooting Printing"
msgstr "Resolució dels problemes de la impressió"

#: ../troubleshoot/Welcome.py:38
msgid ""
"In the next few screens I will ask you some questions about your problem "
"with printing. Based on your answers I will try to suggest a solution."
msgstr ""
"A les pantalles següents se us faran unes quantes preguntes sobre el "
"problema amb la impressió, i basant-se en les respostes, se us suggerirà una "
"solució si és possible."

#: ../troubleshoot/Welcome.py:42
msgid "Click 'Forward' to begin."
msgstr "Feu clic a «Endavant» per a començar."

#: ../applet.py:135
msgid "Printer added"
msgstr "S'ha afegit la impressora"

#: ../applet.py:137
msgid "Missing printer driver"
msgstr "Manca el controlador de la impressora"

#: ../applet.py:141
msgid "Install printer driver"
msgstr "Instal·la el controlador de la impressora"

#: ../applet.py:142
#, python-format
msgid "`%s' requires driver installation: %s."
msgstr "«%s» requereix la instal·lació d'un controlador: %s."

#: ../applet.py:150
#, python-format
msgid "`%s' is ready for printing."
msgstr "«%s» està a punt per a imprimir."

#: ../applet.py:153
msgid "Configure"
msgstr "Configura"

#. Model mismatch
#: ../applet.py:156
#, python-format
msgid "`%s' has been added, using the `%s' driver."
msgstr "S'ha afegit «%s», que utilitzarà el controlador «%s»."

#: ../applet.py:160
msgid "Find driver"
msgstr "Cerca el controlador"

#: ../applet.glade.h:1
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Password required</span>\n"
"\n"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Cal contrasenya</span>\n"
"\n"

#: ../applet.glade.h:5
msgid "Printer status"
msgstr "Estat de les impressores"

#: ../applet.glade.h:6
msgid "Re_print"
msgstr "Torna a im_primir"

#: ../applet.glade.h:7
msgid "Show _completed jobs"
msgstr "Mostra les tasques _completades"

#: ../applet.glade.h:8
msgid "Show _printer status"
msgstr "Mostra l'estat de la im_pressora"

#: ../applet.glade.h:10
msgid "_Hide"
msgstr "_Amaga"

#: ../applet.glade.h:11
msgid "_Hold"
msgstr "_Suspèn"

#: ../applet.glade.h:12
msgid "_Refresh"
msgstr "R_efresca"

#: ../applet.glade.h:13
msgid "_Release"
msgstr "Allibe_ra"

#: ../applet.glade.h:14
msgid "_View"
msgstr "_Visualitza"

#: ../print-applet.desktop.in.h:1
msgid "Print Queue Applet"
msgstr "Miniaplicació de la cua d'impressió"

#: ../print-applet.desktop.in.h:2
msgid "System tray icon for managing print jobs"
msgstr "Icona de l'àrea de notificació per a gestionar les tasques d'impressió"

#: ../manage-print-jobs.desktop.in.h:1
msgid "Cancel, pause, resume or reprint jobs"
msgstr "Cancel·la, posa en pausa, reprèn o torna a imprimir tasques"

#: ../manage-print-jobs.desktop.in.h:2
msgid "Manage Print Jobs"
msgstr "Gestió de tasques d'impressió"

#: ../my-default-printer.desktop.in.h:2
msgid "Select default printer"
msgstr "Seleccioneu la impressora predeterminada"

#~ msgid "Create a new printer group"
#~ msgstr "Crea un grup d'impressores nou"

#~ msgid "Create a new printer queue"
#~ msgstr "Crea una cua d'impressió nova"

#, fuzzy
#~ msgid "Make:"
#~ msgstr "Fabricants"

#~ msgid ""
#~ "May contain any printable characters except \"/\", \"#\", and space.\n"
#~ "Name must be unique on the local machine!"
#~ msgstr ""
#~ "Pot tenir qualsevol caràcter excepte «/», «#» i l'espai.\n"
#~ "El nom ha d'ésser únic a l'ordinador local."

#~ msgid "Refresh the list of printer queues"
#~ msgstr "Refresca la llista de cues d'impressió"

#~ msgid "This is the default printer"
#~ msgstr "Aquesta és la impressora predeterminada"

#~ msgid "No default printer set."
#~ msgstr "No s'ha establert cap impressora predeterminada."

#~ msgid "Cancel Tests"
#~ msgstr "Cancel·la les proves"

#, fuzzy
#~ msgid "Authentication required"
#~ msgstr "Autenticació"

#~ msgid "Default Printer:"
#~ msgstr "Impressora predeterminada:"

#~ msgid "Make Default"
#~ msgstr "Fes-la predeterminada"

#~ msgid "User name:"
#~ msgstr "Nom de l'usuari:"

#~ msgid "Support for downloadable drivers is not yet completed."
#~ msgstr ""
#~ "El funcionament amb controladors que es poden baixar no està del tot "
#~ "complet."

#~ msgid "Enter some search terms for the model of your printer."
#~ msgstr "Introduïu alguns termes de cerca per al model de la impressora."

#~ msgid "Search terms:"
#~ msgstr "Termes de la cerca:"

#~ msgid "Connect to a different print server"
#~ msgstr "Connecta a un servidor d'impressió diferent"

#~ msgid "Copy this printer queue"
#~ msgstr "Copia aquesta cua d'impressió"

#~ msgid "Delete this printer queue"
#~ msgstr "Suprimeix aquesta cua d'impressió"

#~ msgid "Goto Server"
#~ msgstr "Vés al servidor"

#~ msgid "_Goto Server"
#~ msgstr "_Vés al servidor"

#~ msgid "Password required"
#~ msgstr "Cal una contrasenya"

#~ msgid "Queue Not Accepting Jobs"
#~ msgstr "La cua no accepta tasques"

#~ msgid "The CUPS printer on the server is not accepting jobs."
#~ msgstr "La impressora CUPS del servidor no accepta tasques."

#~ msgid "The CUPS printer on the server is not enabled."
#~ msgstr "La impressora CUPS del servidor no està habilitada."

#~ msgid "Printer's state reasons:"
#~ msgstr "Motius de l'estat de la impressora:"

#~ msgid ""
#~ "THe remote server did not accept the print job, most likely because the "
#~ "printer is not shared."
#~ msgstr ""
#~ "El servidor remot no ha acceptat la tasca d'impressió. Probablement la "
#~ "impressora no s'està compartint."

#~ msgid "Hostname"
#~ msgstr "Nom de l'ordinador"

#~ msgid "Printername"
#~ msgstr "Nom de la impressora"

#~ msgid "Default printer is %s"
#~ msgstr "La impressora predeterminada és %s"

#~ msgid "Going to create a new class %s."
#~ msgstr "Es crearà una nova classe «%s»."

#~ msgid " PPD "
#~ msgstr " PPD "

#~ msgid "<b>Comment about the Printer</b>"
#~ msgstr "<b>Comentari sobre la impressora</b>"

#~ msgid "<b>Information about the PPD</b>"
#~ msgstr "<b>Informació quant al PPD</b>"

#~ msgid "About"
#~ msgstr "Quant a"

#~ msgid "About System-Config-Printer"
#~ msgstr "Quant al System-Config-Printer"

#~ msgid "Apply"
#~ msgstr "Aplica"

#~ msgid "Authors"
#~ msgstr "Autors"

#~ msgid "Change PPD"
#~ msgstr "Canvia el PPD"

#~ msgid "Class Members"
#~ msgstr "Membres de la classe"

#~ msgid "Comments: "
#~ msgstr "Comentaris: "

#~ msgid "Copyright"
#~ msgstr "Copyright"

#~ msgid "Device"
#~ msgstr "Dispositiu"

#~ msgid "Driver"
#~ msgstr "Controlador"

#~ msgid "Make Default Printer"
#~ msgstr "Fes-la impressora predeterminada"

#~ msgid "PPD"
#~ msgstr "PPD"

#~ msgid "System-Config-Printer %s"
#~ msgstr "System-Config-Printer %s"

#~ msgid ""
#~ "This PPD is provided by the manufacturer and is included with the "
#~ "foomatic package."
#~ msgstr ""
#~ "Aquest PPD ha sigut proporcionat pel fabricant i s'inclou amb el paquet "
#~ "del foomatic."

#~ msgid "This PPD is provided by CUPS."
#~ msgstr "Aquest PPD s'ha obtingut del CUPS."

#~ msgid "Port number"
#~ msgstr "Número de port"

#~ msgid "PostScript Printer Description (*.ppd[.gz])"
#~ msgstr "Descripció d'impressora Postscript (*.ppd[.gz])"

#~ msgid "points (72 points per inch)"
#~ msgstr "punts (72 punts per polzada)"

#~ msgid " The reason given is: `%s'."
#~ msgstr " S'ha donat el motiu següent: «%s»."

Reply to: