[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://gpsdBones Jordà,

el que hi he vist:

#. Type: string
#. Description
#: ../gpsd.templates:1001
#| msgid "Device your GPS receiver is attached to:"
msgid "Device the GPS receiver is attached to:"
msgstr "Dispositiu al que està connectat el receptor GPS:"

-- hauria de ser «al qual», en lloc de «al que»

#. Type: string
#. Description
#: ../gpsd.templates:1001
#| msgid ""
#| "Enter the device your GPS is attached to; this will probably be something "
#| "like /dev/ttyS0 or /dev/ttyUSB0."
msgid ""
"Please enter the device the GPS receiver is attached to. It will probably be "
"something like /dev/ttyS0 or /dev/ttyUSB0."
msgstr ""
"Introduïu el dispositiu al que està connectat el GPS. És probable que sigui "
"quelcom semblant a /dev/ttyS0 o /dev/ttyUSB0."

-- hauria de ser «al qual», en lloc de «al que»

L'altra cosa que he vist és que manca l'article a tots els llocs on es
fa referència al gpsd [1].

Salut i bona feina,
David.

[1] http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm#2.10.%20Articles

Reply to: