[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#420355] po-debconf://mediawiki1.7He enviat aquesta traducció en nom de l'Álvaro Martínez per aprofitar
l'upload imminent[1].

  1. http://lists.debian.org/debian-i18n/2007/04/msg00094.htmlReply to: