[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://gnome-appletsmsgid "Install cpufreq-selector with SUID root?"
msgstr "Pot instal·lar cpufreq-selector com a SUID root?"

Crec que s'hauria de treure el "Pot" d'aquesta, tipus:

msgstr "Instal·lar cpufreq-selector com a SUID root?"

msgid ""
"You have the option of installing a component of the CPU Frequency Scaling "
"Monitor (cpufreq-selector) with the SUID bit set."
msgstr "Té la opció d'instal·lar un component de Monitor de Escalat de Freqüència de la > CPU (cpufreq-selector) amb el bit SUID activat."

Em sona que la convenció és de utilitzar el vosaltres aquí tipus:

Teniu l'opció d'instal·lar ...

(i crec que hauria de ser l'opció en lloc de "la opció", no?)

Així la resta de les traduccions, si soc correcte, necessiten la forma
activeu en lloc de activa, et cetera...

You may need to restart this applet before this decision takes effect

"Deurà reiniciar l'aplet per a que aquesta opció surta efecte."

Potser sigui mes correcte quelcom així?  Mai he estat segur que entenc
les matisos de deure.

"Es possible que hageu de re iniciar l'aplet per a que aquesta opció
surta efecte."

(no sé què vol dir "surta", suposo que és de València...)

msgstr "Si canvia la seva decisió més tard, executa \"dpkg-reconfigure
gnome applets\""

has perdut el guio entre gnome i applets, que precisa per funcionar...

espero que ajudi,
Matt


On 3/8/07, Juan Andres Gimeno Crespo <juagicre@fiv.upv.es> wrote:
espere que esta volta estiga ben enviat...

--

Reply to: