[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://glibcUna altra actualització, en aquest cas estava a la llista sense
traductor. De traductors anteriors només he trobat en Jordi (#133247).
#
# Catalan translations for glibc package.
# Copyright (C) 2007 GNU Libc Maintainers.
# This file is distributed under the same license as the glibc package.
#
# Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2002.
# Jordà Polo <jorda@ettin.org>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 2.3.6.ds1-13\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-glibc@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-22 04:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-28 22:13+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
"Language-Team: Català <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debhelper.in/locales.templates:1001
msgid "All locales"
msgstr "Tots els locales"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid "Locales to be generated:"
msgstr "Locales a generar:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid ""
"Locale is a framework to switch between multiple languages for users who can "
"select to use their language, country, characters, collation order, etc."
msgstr ""
"Locale és un entorn que permet que els usuaris canviïn l'idioma, el país, "
"els caràcters, la classificació alfabètica, etc. d'entre múltiples opcions, "
"segons les seves preferències."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid ""
"Choose which locales to generate.  The selection will be saved to `/etc/"
"locale.gen', which you can also edit manually (you need to run `locale-gen' "
"afterwards)."
msgstr ""
"Trieu els locales que vulgueu generar. La selecció es desarà al fitxer «/etc/"
"locale.gen», que també podeu editar manualment (si ho feu, recordeu que cal "
"executar «locale-gen» tot seguit)."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid ""
"When `All locales' is selected, /etc/locale.gen will be set as a symlink to /"
"usr/share/i18n/SUPPORTED."
msgstr ""
"Si seleccioneu «Tots els locales», s'establirà un enllaç simbòlic de /etc/"
"locale.gen a /usr/share/i18n/SUPPORTED."

#. Type: select
#. Choices
#: ../debhelper.in/locales.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Cap"

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid "Default locale for the system environment:"
msgstr "Locale predeterminat del sistema:"

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid ""
"Many packages in Debian use locales to display text in the correct language "
"for users. You can change the default locale if you're not a native English "
"speaker. These choices are based on which locales you have chosen to "
"generate."
msgstr ""
"A Debian, molts paquets fan servir els locales per a mostrar el text en "
"l'idioma dels usuaris. Podeu canviar el locale per defecte si la vostra "
"llengua materna no és l'anglès. Les alternatives disponibles es basen en els "
"locales generats."

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid ""
"Note: This will select the language for your whole system. If you're running "
"a multi-user system where not all of your users speak the language of your "
"choice, then they will run into difficulties and you might want not to set a "
"default locale."
msgstr ""
"Nota: Amb aquesta opció esteu triant l'idioma de tot el sistema. Si aquest "
"és un entorn multiusuari on no tothom parla la llengua seleccionada, alguns "
"usuaris podrien tindre dificultats; en aquest cas, és possible que us "
"interessi no definir el locale predeterminat."

Reply to: