[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://portsentryRequereix una revisió ràpida, la data límit és demà. Per sort
és curt.

Gràcies.
#
# Catalan translation for portsentry package.
# Copyright (C) 2007 Bruno Barrera C.
# This file is distributed under the same license as the portsentry
# package.
#
# Jordà Polo <jorda@ettin.org>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 1.2-11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bruno@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-29 19:45-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-19 22:47+0100\n"
"Last-Translator: Jordà Polo <jorda@ettin.org>\n"
"Language-Team: Català <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "PortSentry does not block anything by default."
msgstr "PortSentry no bloqueja res per defecte."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Please note that by default PortSentry takes no action against potential "
"attackers. It only dumps messages into /var/log/syslog. To change this edit /"
"etc/portsentry/portsentry.conf."
msgstr ""
"Si us plau, fixeu-vos que amb els valors predeterminats, PortSentry no "
"realitza cap acció contra atacs potencials. PortSentry només escriu "
"missatges de registre a /var/log/syslog. Per a canviar això, editeu /etc/"
"portsentry/portsentry.conf."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
" You may also want to check:\n"
" /etc/default/portsentry (daemon startup options) and\n"
" /etc/portsentry/portsentry.ignore.static (hosts/interfaces to ignore)"
msgstr ""
" Tal vegada us interessi comprovar també:\n"
" /etc/default/portsentry (opcions d'inici del dimoni) i\n"
" /etc/portsentry/portsentry.ignore.static (llocs/interfícies a ignorar)"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"For further details see the portsentry(8) and portsentry.conf(5) manpages."
msgstr ""
"Per a més detalls, vegeu les pàgines del manual portsentry(8) i portsentry."
"conf(5)."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "startup.conf is obsolete - use /etc/default/portsentry instead"
msgstr ""
"startup.conf està obsolet - utilitzeu /etc/default/portsentry en lloc seu"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"/etc/portsentry/startup.conf is no longer used and /etc/default/portsentry "
"is used instead. In order to ease the transition I'll do my best to preserve "
"your settings while copying them over to the new location.  Please check /"
"etc/default/portsentry against /etc/portsentry/startup.conf and remove it "
"after the installation has finished."
msgstr ""
"Ja no s'utilitza /etc/portsentry/startup.conf, i a partir d'ara "
"s'utilitzarà /etc/default/portsentry. Per tal de facilitar la transició, es "
"farà el possible per conservar la configuració mentre s'està copiant a la "
"nova ubicació. Si us plau, comproveu el contingut de /etc/default/portsentry "
"respecte el que teníeu a /etc/portsentry/startup.conf, i esborreu-lo una "
"vegada finalitzi la instal·lació."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Sorry for any inconvenience."
msgstr "Disculpeu les molèsties."

Reply to: