[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Revisió del manual Hola

 Perdò a tothom, això anava a l'altra llista.

--- Antoni Bella <evasten5@yahoo.es> escribió:

> 
>  Hola Jordà
> 
> --- Jordà Polo <jorda@ettin.org> escribió:
> > El diff es prou llarg, toca 60 fitxers, però tots
> > els canvis són de
> > poques paraules. Agrairia els comentaris
> 
>  Saps a on podria trobar tot el manual en una única
> pàgina web? Maniria bé per llegir-lo tot a estones.
> Poca cosa més puc fer que oferir observacions per a
> que algú les arrangi.
> 
> > A banda de typos diversos, la correcció més
> repetida
> > és, sens dubte,
> > "desprès". Però també n'he trobat d'altres com
> > "serie" i "video". Hi
> > ha altres paraules que em fan dubtar molt, com són
> > tots els particio-
> > (particionament, particionat, etc.), que sembla
> que
> > no tenim gaire
> > estandarditzat. Algun suggeriment?
> > 
> 
>  Quedar-se amb particionar/t.
> 
> > Un altre canvi que finalment no he fet però que
> tal
> > vegada seria bo
> > corregir és canviar els "deshabilitar" per
> > inhabilitar/desactivar.
> > 
> 
>  Manllevar el deshabilitar em sembla horrend. En
> breu
> faré un escrit per explicar què, i en quin context,
> no
> tinc el PC a mà per a fer-ho ara.
> 
>  Atentament
>  Toni
> 
> Sort


Sort

######## Antoni Bella Perez ######################
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
col·laborador dels projectes:
  Debian en català: http://www.debian.org/international/Catalan/
  KDE en català: http://l10n.kde.org/teams/infos.php?teamcode=ca
  T.P: http://www.iro.umontreal.ca/translation/registry.cgi?team=ca
-


		
______________________________________________ 
LLama Gratis a cualquier PC del Mundo. 
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto. 
http://es.voice.yahoo.comReply to: