[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: release-notes.--- Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net> escribió:
> Per cert, el fitxer ara està en ISO-8859-1 (aka
> Latin-1). No sé com
> arribarà a la llista, però potser l'haureu de
> convertir, perquè a mi
> amb UTF-8 em surten els accents trastocats en el
> PDF.


 Hola Ernest i família de la llista

 Per evitar que el correu faci de les seves fora
millor que envieu els fitxers dins d'un fitxer tar o
comprimits amb gzip o bunzip2. El receptor s'ho troba
de més bon manipular.

 Vet aquí uns exemples per a qui vagi mosca amb la
línea de comandaments:
 tar:
   tar -cvf fitxer.tar fitxer.txt

 tar i gzip:
   tar -cvzf fitxer.tar.gz fitxer.txt

 tar i bzip2:
   tar -cvjf fitxer.tar.bz2 fitxer.txt

 Bones Festes a tothom
 ToniSort

######## Antoni Bella Perez ######################
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
col·laborador dels projectes:
  Debian en català: http://www.debian.org/international/Catalan/
  KDE en català: http://l10n.kde.org/teams/infos.php?teamcode=ca
  T.P: http://www.iro.umontreal.ca/translation/registry.cgi?team=ca
-


	
	
		
______________________________________________ 
LLama Gratis a cualquier PC del Mundo. 
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto. 
http://es.voice.yahoo.comReply to: