[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nou patch pel manual (22/8/06) (Amb les revisions de Jordà)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hola,

He aplicat tots els canvis que m'ha enviat Jordà i els envie per una
segona revisió si cregueu que fa falta. He fet un parell de canvis més,
errades que feien que no es pogués compilar.

Tan sols no he canviat una cosa, la següent:

>> -Password:
>> > +Arrancant primers discs encriptats...
>crypt<replaceable>X</replaceable>(engegant)
>> > +Introduïu la contrasenya LUKS:
<> > </screen></informalexample>
>
>Arrencant els primers discs xifrats...
>
>(Això cal traduir-ho? Algú te idea de si està traduït "upstream"?)

No se si ho te el upstream traduït, però si no ho te, ho hauríem de
traduir? Tinc el dubte..., això voldria dir que si ara algú ho tradueix,
no estaria sincronitzat, o la traducció no seria perfecta...

Que cregueu?

PD: Gràcies per les correccions Jordà
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux)

iD8DBQFE7NOlNTNQylgICMQRAn+YAKC/+UA5JNQ1dCblIxVCSMrSjn+CgwCgw7fM
joiF3lMaqjQA3Wz4B85+IYI=
=Aroi
-----END PGP SIGNATURE-----
Index: ca/howto/installation-howto.xml
===================================================================
--- ca/howto/installation-howto.xml	(revision 40179)
+++ ca/howto/installation-howto.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 39887 -->
 
 <appendix id="installation-howto">
 <title>Com Instal·lar</title>
@@ -224,7 +224,7 @@
 Una vegada l'instal·lador ha començat, voreu la pantalla de benvinguda.
 Premeu &enterkey; per arrencar, o llegiu les instruccions per seleccionar
 altres mètodes i paràmetres (vegeu la <xref linkend="boot-parms" />).
-<phrase arch="x86">
+<phrase arch="i386">
 Si voleu utilitzar el nucli 2.4, escriviu <userinput>install24</userinput>
 a la petició «<prompt>boot:</prompt>».
 <footnote><para>
Index: ca/install-methods/floppy/i386.xml
===================================================================
--- ca/install-methods/floppy/i386.xml	(revision 40179)
+++ ca/install-methods/floppy/i386.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28672 -->
+<!-- original version: 39870 -->
 
 
 <!-- This is not set off for i386 only, because many people will have -->
@@ -9,7 +9,7 @@
 
 <para>
 
-Si teniu accés a una maquina i386, podeu usar un dels següents programes
+Si teniu accés a una maquina i386 o amd64, podeu usar un dels següents programes
 per a copiar imatges a disquets.
 
 </para><para>
Index: ca/install-methods/tftp/rarp.xml
===================================================================
--- ca/install-methods/tftp/rarp.xml	(revision 40179)
+++ ca/install-methods/tftp/rarp.xml	(working copy)
@@ -1,14 +1,13 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28997 -->
+<!-- original version: 39897 -->
 
 
  <sect2 condition="supports-rarp" id="tftp-rarp">
-  <title>Configurant un servidor RARP</title>
+ <title>Configuració	 un servidor RARP</title>
 <para>
 
 Per configurar el RARP, necessitareu la adreça Ethernet (és a dir l'adreça
 MAC) dels clients on instal·lar-se.
-
 Si no sabeu aquesta informació, podeu
 
 <phrase arch="sparc">agafar-la dels missatges d'arrancada de l'OpenPROM,
@@ -17,47 +16,19 @@
 arrencar amb el mode de <quote>recuperació</quote> (es a dir des del disquet
 de recuperació) i utilitzar l'ordre <userinput>/sbin/ifconfig eth0</userinput>.
 
-</para><para>
 
-Si utilitzeu el nucli de Linux 2.2.x al servidor RARP, necessitareu omplir
-la taula RARP del nucli. Per fer-ho, executeu les ordres següents:
-
-<informalexample><screen>
-# <userinput>/sbin/rarp -s
-<replaceable>client-hostname</replaceable>
-<replaceable>client-enet-addr</replaceable></userinput>
-
-# <userinput>/usr/sbin/arp -s
-<replaceable>client-ip</replaceable>
-<replaceable>client-enet-addr</replaceable></userinput>
-</screen></informalexample>
-
-Si obteniu:
-
-<informalexample><screen>
-SIOCSRARP: Invalid argument
-</screen></informalexample>
-
-Probablement, necessitareu carregar el mòdul del nucli pel RARP o bé
-recompilar el nucli per que suporti RARP. Executeu
-<userinput>modprobe rarp</userinput> i desprès altra vegada l'ordre
-<command>rarp</command>.
-
 </para><para>
 
-Si utilitzeu un nucli de Linux 2.4.x al servidor RARP, no hi ha cap mòdul
-RARP, i hauríeu d'utilitzar el programa <command>rarpd</command>. El
-procediment és semblant al utilitzat pel SunOS al paràgraf següent.
-
-</para><para>
-
-Al SunOS, necessitareu estar segurs que l'adreça física del client és
+A un servidor RARP que utilize un nucli de Linux 2.4 o 2.6, o Solaris/SunOS,
+podeu utilitzar l'ordre <command>rarpd</command>.
+Assegureu-vos que l'adreça física Ethernet del client és
 a la base de dades <quote>ethers</quote> (o bé al fitxer
 <filename>/etc/ethers</filename>, o via NIS/NIS+) i a la base de dades
 <quote>hosts</quote>. Necessitareu aleshores engegar el dimoni RARP.
-Al SunOS 4, introduïu (com a root) l'ordre:
-<userinput>/usr/etc/rarpd -a</userinput>; al SunOS 5, utilitzeu
-<userinput>/usr/sbin/rarpd -a</userinput>.
+Executeu (com a root) l'ordre: <userinput>/usr/sbin/rarpd -a</userinput>
+a la majoria dels sistemes Linux i SunOS5 (Solaris 2),
+<userinput>/usr/sbin/in.rarpd -a</userinput> a altres sistemes Linux o
+bé <userinput>/usr/etc/rarpd -a</userinput> al SunOS 4 (Solaris 1).
 
 </para>
  </sect2>
Index: ca/partitioning/partition/alpha.xml
===================================================================
--- ca/partitioning/partition/alpha.xml	(revision 40179)
+++ ca/partitioning/partition/alpha.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39465 -->
+<!-- original version: 39920 -->
 
 
  <sect2 arch="alpha"><title>Particionament per &arch-title;</title>
@@ -26,12 +26,13 @@
 
 A no ser que desitgeu utilitzar el disc que esteu particionant des del
 Unix Tru64 o un dels sistemes operatius lliures derivats de 4.4BSD-Lite
-(FreeBSD, OpenBSD o NetBSD), es suggereix que <emphasis>no</emphasis>
-feu que la tercera partició contingui el disc complet. No és necessària
-per l'ordre <command>aboot</command>, i de fet, porta a confusió ja que
-la utilitat <command>swriteboot</command> que s'utilitza per instal·lar
-l'<command>aboot</command> al sector d'arrencada es queixarà de que s'està
-xafant la partició amb el bloc d'arrencada.
+(FreeBSD, OpenBSD o NetBSD), <emphasis>no</emphasis> hauríeu de crear
+la tercera partició com a partició <quote>disc senzer</quote> (es a dir 
+amb amb sector d'inici i el final que ocupint tot el disc), ja que el fa 
+incompatible amb les eines utilitzades per fer-lo arrencable amb aboot.
+Açò vol dir que el disc que ha configurat l'instal·lador per utilitzar-lo
+amb el disc d'arranc Debian no serà accessible als sistemes operatius
+anomenats abans.
 
 </para><para>
 
Index: ca/preparing/bios-setup/i386.xml
===================================================================
--- ca/preparing/bios-setup/i386.xml	(revision 40179)
+++ ca/preparing/bios-setup/i386.xml	(working copy)
@@ -1,6 +1,11 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 39887 -->
 
+<!-- This section is heavily outdated. It only really describes
+   older BIOSes and not the current situation. Most of it is not
+   really relevant for AMD64, but a general description would be.
+   File should be renamed to x86.xml if a more general text is
+   written. -->
 
  <sect2 arch="x86" id="bios-setup"><title>Invocant el Menú de configuració de la BIOS</title>
 
Index: ca/appendix/files.xml
===================================================================
--- ca/appendix/files.xml	(revision 40179)
+++ ca/appendix/files.xml	(working copy)
@@ -1,18 +1,19 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39463 -->
+<!-- original version: 39551 -->
 
 
 <sect1 id="linuxdevices"><title>Dispositius del Linux</title>
 <para>
 
-En el Linux teniu diversos fitxers especials a <filename>/dev</filename>,
-anomenats fitxers de dispositiu. Al món Unix l'accés al maquinari és
-diferent. Hi teniu un fitxer especial que el que fa és executar un
-controlador que al seu torn accedeix al maquinari. El fitxer de dispositiu,
-doncs, és una interfície del component real del sistema. El comportament
-dels fitxers de <filename>/dev</filename> és també diferent del dels
-fitxers ordinaris. A sota hi ha una relació dels fitxers de dispositiu
-més importants.
+En el Linux teniu diversos fitxers especials que podeu trobar al 
+directori <filename>/dev</filename>. Aquests fitxers s'anomenen
+fitxers de dispositiu i no es comporten com fitxers normals. Els tipus
+més comuns de fitxers de dispositiu són per dispositius de bloc i
+els dispositius de caracter. Aquests fitxers són l'interfície amb el
+controlador real (que forma part del nucli de Linux) que accedeix
+per al maquinari. Un altre tipus de fitxer de dispositiu menys habitual
+és el que s'anomena <firstterm>pipe</firstterm>.
+Podeu vore els fitxers de dispositiu més important a la taula de baix.
 
 </para><para>
 
@@ -106,7 +107,7 @@
 <informaltable><tgroup cols="2"><tbody>
 <row>
  <entry><filename>null</filename></entry>
- <entry>Tot el que apunte a aquest dispositiu desapareixerà, no serà vist.</entry>
+ <entry>Qualsevol cosa escrita a aquest dispositiu desapareixerà</entry>
 </row><row>
  <entry><filename>zero</filename></entry>
  <entry>Aquest dispositiu produeix sempre zeros</entry>
Index: ca/appendix/plip.xml
===================================================================
--- ca/appendix/plip.xml	(revision 40179)
+++ ca/appendix/plip.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 39644 -->
 
 <sect1 id="plip" arch="x86">
 <title>Instal·lació de &debian; per Parallel Line IP (PLIP)</title>
@@ -122,7 +122,7 @@
 <orderedlist>
 <listitem><para>
 
-<guimenuitem>Carrega els components de l'instal·lador</guimenuitem>
+<guimenuitem>Carrega els components de l'instal·lador des del CD</guimenuitem>
 
 </para><para>
 
Index: ca/appendix/preseed.xml
===================================================================
--- ca/appendix/preseed.xml	(revision 40179)
+++ ca/appendix/preseed.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39468 -->
+<!-- original version: 39932 -->
 
 <!--
 Be carefull with the format of this file as it is parsed to generate
@@ -763,6 +763,8 @@
 d-i partman-auto/disk string /dev/discs/disc0/disc
 # O bé si voleu utilitzar LVM:
 #d-i partman-auto-lvm/disk string /dev/discs/disc0/disc
+# O bé si voleu més d'un disc amb LVM:
+#d-i partman-auto-lvm/disk string /dev/discs/disc0/disc /dev/discs/disc1/disc
 
 # Podeu triar qualsevol de les receptes de particionat predefinides.
 # Nota: Aquesta s'ha de omplir amb valors localitzats (traduits).
@@ -957,9 +959,11 @@
 
 # Com a alternativa, si voleu instal·lar-lo a un lloc diferent de l'MBR,
 # tragueu-ne el comentari i editeu aquestes línies:
-#d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0)
 #d-i grub-installer/only_debian boolean false
 #d-i grub-installer/with_other_os boolean false
+#d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0)
+# Per instal·lar grub a més d'un disc:
+#d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0) (hd1,0) (hd2,0)
 </screen></informalexample>
 
  </sect2>
Index: ca/post-install/kernel-baking.xml
===================================================================
--- ca/post-install/kernel-baking.xml	(revision 40179)
+++ ca/post-install/kernel-baking.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 39887 -->
 
 <sect1 id="kernel-baking"><title>Compilant un nou nucli</title>
 <para>
@@ -160,7 +160,7 @@
 </phrase>
 La part <replaceable>subarquitectura</replaceable> és una subarquitectura
 opcional
-<phrase arch="x86"> com per exemple <quote>i586</quote>, </phrase>
+<phrase arch="i386"> com per exemple <quote>686</quote>, </phrase>
 en funció de les opcions del nucli seleccionades.
 
 L'ordre <userinput>dpkg -i</userinput> instal·larà el nucli,
Index: ca/post-install/post-install.xml
===================================================================
--- ca/post-install/post-install.xml	(revision 40179)
+++ ca/post-install/post-install.xml	(working copy)
@@ -1,9 +1,10 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28715 -->
+<!-- original version: 39894 -->
 
 <chapter id="post-install">
 <title>Següents passos i per on seguir</title>
 
+&shutdown.xml;
 &new-to-unix.xml;
 &orientation.xml;
 &reactivating-win.xml;
Index: ca/post-install/shutdown.xml
===================================================================
--- ca/post-install/shutdown.xml	(revision 40179)
+++ ca/post-install/shutdown.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 21690 -->
+<!-- original version: 39942 -->
 
 
 <sect1 id="shutdown">
@@ -7,19 +7,24 @@
 
 <para>
 
-Per aturar un sistema Linux, ni heu de reiniciar prement el botó de reset
-de l'ordinador, ni heu de prémer el botó d'apagar. Per evitar que es
-perdin fitxers o es produeixin errors al disc cal aturar-lo de manera
-controlada. Podeu prémer la combinació de tecles <keycombo>
+Per aturar un sistema Linux, ni heu de reiniciar prement el botó de reiniciar
+l'ordinador, ni heu de prémer el botó d'apagar. Per evitar que es
+perdin fitxers o es produeixin errors al disc hauríeu d'aturar-lo de manera
+controlada. Si utilitzeu un entorn d'escriptori, és comú tenir a l'abast 
+l'opció <quote>Surt</quote> al menú que us permet apagar (o reiniciar) el
+sistema. 
+
+</para><para>
+
+De forma opcional podeu utilitzar la combinació de tecles <keycombo>
 <keycap>Ctrl</keycap> <keycap>Alt</keycap> <keycap>Del</keycap> </keycombo>
 <phrase arch="powerpc;m68k"> o en el cas del sistemes Macintosh
 <keycombo> <keycap>Control</keycap> <keycap>Shift</keycap>
-<keycap>Power</keycap> </keycombo></phrase>.
+<keycap>Power</keycap> </keycombo></phrase>. Una última opció és entrar
+com a root i escriure una de les ordres <command>poweroff</command>, 
+<command>halt</command> o <command>shutdown -h now</command> si no 
+funcionen les combinacions de tecles o preferiu escriure ordres; 
+o utilitzeu <command>reboot</command> per reiniciar el sistema.
 
-En cas que les combinacions de tecles anteriors no funcionin correctament
-o vulgueu escriure les ordres, podeu entrar com a superusuari i escriure
-<userinput>shutdown -h now</userinput>,
-<userinput>reboot</userinput>, o <userinput>halt</userinput>.
-
 </para>
 </sect1>
Index: ca/boot-new/boot-new.xml
===================================================================
--- ca/boot-new/boot-new.xml	(revision 40179)
+++ ca/boot-new/boot-new.xml	(working copy)
@@ -1,8 +1,8 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39380 -->
+<!-- original version: 39583 -->
 
 <chapter id="boot-new">
- <title>Arrancada en el vostra nou sistema Debian</title>
+ <title>Arrancada del vostre nou sistema Debian</title>
 
 <sect1 id="base-boot"><title>El moment de la veritat</title>
 <para>
@@ -201,17 +201,17 @@
 
 </para>
 
- <sect2 id="mount-loop-aes">
- <title>loop-AES</title>
+ <sect2 id="mount-dm-crypt">
+ <title>dm-crypt</title>
 
 <para>
 
-A les particions xifrades amb loop-AES se us mostrarà l'indicador
+A les particions xifrades amb dm-crypt se us mostrarà l'indicador
 següent a l'arrencada:
 
 <informalexample><screen>
-mount: going to use loop device /dev/loop<replaceable>X</replaceable>
-Password:
+Arrancant primers discs xifrats... crypt<replaceable>X</replaceable>(engegant)
+Introduïu la contrasenya LUKS:
 </screen></informalexample>
 
 A la primera línia de d'indicador, <replaceable>X</replaceable> és el
@@ -223,17 +223,30 @@
 configurat el volum. Si heu configurat més d'un volum xifrat a la
 instal·lació, us seran útils les notes que heu escrit a l'últim pas de
 <xref linkend="partman-crypto"/>. Si no vàreu fer una nota del mapatge
-dels <filename>loop<replaceable>X</replaceable></filename> i els punt
-de muntatge abans, encara podeu trobar-ho al <filename>/etc/fstab</filename>
-del vostre sistema.
+dels <filename>crypt<replaceable>X</replaceable></filename> i els punt
+de muntatge abans, encara podeu trobar-ho al 
+<filename>/etc/cryptab</filename> 
+i al <filename>/etc/fstab</filename> del vostre nou sistema.
 
 </para><para>
 
-No es mostrarà cap caràcter (ni asteriscs) quan introduïu la contrasenya.
-Aneu en compte, tan sols teniu <emphasis>un intent</emphasis>. Si
-introduïu una contrasenya incorrecta, us apareixerà un missatge d'error i
-el procés d'arrencada deixarà el volum actual per muntar i continuarà
-muntant el pròxim sistema de fitxers. Vegeu
+L'indicador es pot mostrar diferent quan està muntat el sistema de fitxers arrel
+xifrat. Açò depen de quin generador de initramfs es va utilitzar per
+generar el initrd utilitzat per arrencar el sistema. L'exemple de baix
+és per un initrd generat amb <classname>initramfs-tools</classname>:
+
+<informalexample><screen>
+Begin: Muntant el <emphasis>sistema de fitxers arrel</emphasis>... ...
+Begin: Executant /scripts/local-top ...
+Introduïu la contrasenya LUKS:
+</screen></informalexample>
+
+</para><para>
+
+No es mostrarà cap caràcter (ni asteriscs) mentre introduïu la contrasenya.
+Si introduïu una contrasenya incorrecta, tindreu dos intents més per 
+corregir-ho. Desprès del tercer intent, el procés d'arrencada obviarà
+aquest volum i continuarà per muntar el pròxim sistema de fitxers. Vegeu
 <xref linkend="crypto-troubleshooting"/> per obtenir més informació.
 
 </para><para>
@@ -244,13 +257,33 @@
 </para>
  </sect2>
 
- <sect2 id="mount-dm-crypt" condition="FIXME">
- <title>dm-crypt</title>
+ <sect2 id="mount-loop-aes">
+ <title>loop-AES</title>
 
 <para>
 
-TODO: write something once it works.
+A les particions xifrades amb loop-AES voreu l'indicador següent a
+l'arrencada:
 
+<informalexample><screen>
+Comprovant els sitems de fitxes loop-encrypted.
+Configurant /dev/loop<replaceable>X</replaceable> (/<replaceable>puntdemuntatge</replaceable>
+Contrasenya:
+</screen></informalexample>
+
+</para><para>
+
+No es mostrarà cap caràcter (ni asteriscs) mentre introduïu la contrasenya.
+Si introduïu una contrasenya incorrecta, tindreu dos intents més per 
+corregir-ho. Desprès del tercer intent, el procés d'arrencada obviarà
+aquest volum i continuara per muntar el pròxim sistema de fitxers. Vegeu
+<xref linkend="crypto-troubleshooting"/> per obtenir més informació.
+
+</para><para>
+
+Després d'introduir totes les contrasenyes l'arrencada continuarà de forma
+normal.
+
 </para>
  </sect2>
 
@@ -313,8 +346,8 @@
 </para></listitem>
 <listitem><para>
 
-Si els volums que contenen sistemes de fitxers no crítics no es poden
-muntar (<filename>/usr</filename> o <filename>/var</filename>), el sistema
+Si qualsevol volums que continga sistemes de fitxers no crítics no es
+muntat (<filename>/usr</filename> o <filename>/var</filename>), el sistema
 encara podria arrencar i hauríeu de ser capaços de muntar els volums
 manualment com al cas anterior. Però, necessitareu tornar a iniciar alguns
 serveis que s'executen al vostre nivell d'execució per defecte ja que és
Index: ca/using-d-i/components.xml
===================================================================
--- ca/using-d-i/components.xml	(revision 40179)
+++ ca/using-d-i/components.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 38703 -->
+<!-- original version: 39622 -->
 
 <sect1 id="module-details">
 <title>Utilització dels elements individualment</title>
Index: ca/using-d-i/modules/partman.xml
===================================================================
--- ca/using-d-i/modules/partman.xml	(revision 40179)
+++ ca/using-d-i/modules/partman.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39346 -->
+<!-- original version: 39529 -->
 
  <sect3 id="partman">
  <title>Particionant els discs</title>
@@ -29,10 +29,18 @@
 Avís: la opció d'utilitzar LVM pot no estar disponible a totes les
 arquitectures.
 
-</para><para>
+</para>
+<warning><para>
 
+Si escolliu el particionament guiat utilitzant LVM, no podreu desfer els
+canvis fets a la taula de particions. Açò esborra totes les dades
+que són actualment al disc dur seleccionat.
+
+</para></warning>
+<para>
+
 Després d'escollir el particionament guiat (tant el clàssic com LVM),
-podreu triar entre els esquemes llistats a la tabla de baix.
+podreu triar entre els esquemes llistats a la taula que hi ha a continuació.
 Tots els esquemes tenen els seus pros i contres, alguns dels quals s'han
 discutit a <xref linkend="partitioning"/>. Si no n'esteu segurs escolliu
 la primera opció. Heu de tenir present que la partició guiada precisa
@@ -78,8 +86,9 @@
 <para>
 
 Si escolliu el particionament guiat utilitzant LVM, l'instal·lador també
-crearà una partició /boot separada. Les altres particions, exepte la
-d'intercanvi (swap), es crearà dins de la partició LVM.
+crearà una partició <filename>/boot</filename> separada. Les altres 
+particions, excepte la d'intercanvi (swap), es crearà dins de la 
+partició LVM.
 
 </para><para arch="ia64">
 
@@ -140,19 +149,10 @@
 per desar la nova taula de particions (tal i com es descriu
 al final d'aquesta secció). Si no satisfà les vostres necessitats podeu
 escollir l'opció <guimenuitem>Desfés els canvis de les
-particions</guimenuitem><footnote>
+particions</guimenuitem> i executar el particionament guiat altra vegada, o
+modificar els canvis proposats tal i com es descriu baix pel particionament
+guiat.
 
-<para>
-
-Si seleccioneu el particionament guiat utilitzant LVM, no podreu canviar
-els canvis fets com alguns canvis ja escrits al disc dur. L'instal·lador
-us avisarà abans de que açò passe.
-
-</para>
-
-</footnote> i executar el particionament guiat altra vegada, o modificar els
-canvis proposats com es descriu sota pel particionament manual.
-
 </para><para>
 
 En cas d'escollir la partició manual us apareixerà una pantalla
Index: ca/using-d-i/modules/partman-lvm.xml
===================================================================
--- ca/using-d-i/modules/partman-lvm.xml	(revision 40179)
+++ ca/using-d-i/modules/partman-lvm.xml	(working copy)
@@ -36,26 +36,71 @@
 
 </para><para>
 
-La configuració de LVM en l'&d-i; és força simple. Primer heu de
-marcar les particions per a ser utilitzades com a volums físics
-per part de LVM (l'opció s'habilita al <command>partman</command>
-al menú <guimenu>Paràmetres de la partició</guimenu> on hauríeu
-de seleccionar <menuchoice> <guimenu>Utilitza com a:</guimenu>
-<guimenuitem>volum físic per a LVM</guimenuitem> </menuchoice>).
-Seguidament inicieu el mòdul <command>lvmcfg</command> (directament
-a través de <command>partman</command> o a través de l'opció
-del menú principal del &d-i;) i combineu volums físics amb grups
-de volums a través del menú <guimenuitem>Modifica els volums de grups (VG)
-</guimenuitem>. A continuació hauríeu de crear volums lògics sobre
-els grups de volums al menú <guimenuitem>Modifica els volums lògics (LV)
-</guimenuitem>.
+La configuració de LVM al &d-i; es prou senzilla i està completament suportada
+dins del <command>partman</command>. Primer, heu de marcar les particions
+que voleu utilitzar com volums físics per LVM. Açò es fa al menú
+<guimenu>Paràmetres de la partició</guimenu> on seleccionaríeu
+<menuchoice> <guimenu>Utilitza-ho com a:
+</guimenu> <guimenuitem>volum físic per LVM</guimenuitem> </menuchoice>.
 
 </para><para>
 
-Un cop finalitzada l'execució de <command>lvmcfg</command> torneu a
-<command>partman</command>, visualitzareu qualsevol volum lògic creat
-de la mateixa manera que les particions ordinàries (i les haureu
-de gestionar de la mateixa manera).
+Quan torneu a la pantalla principal de <command>partman</command>, voreu
+una opció nova <guimenuitem>Configura el gestor de volums lògics</guimenuitem>.
+Quan ho seleccioneu, primer se us demanarà que confirmeu els canvis pendents a
+la taula de particions (si n'hi ha) i després es mostrarà el menú de configuració
+LVM. Dalt del menú es mostra un resum de la configuració LVM. El menú en 
+si mateix és sensible al context i tan sols mostra les accions vàlides. Les
+possibles accions són:
 
+<itemizedlist>
+ <listitem><para>
+  <guimenuitem>Mostra els detalls de la configuració</guimenuitem>:
+  mostra l'estructura del dispositiu LVM, noms i mides dels volums lògics i més
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+  <guimenuitem>Crea un grup de volums</guimenuitem>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+  <guimenuitem>Crea volums lògics</guimenuitem>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+  <guimenuitem>Suprimeix el grup de volums</guimenuitem>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+  <guimenuitem>Suprimeix el volum lògic</guimenuitem>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+  <guimenuitem>Estén grup de volums</guimenuitem>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+  <guimenuitem>Redueix el grup de volums</guimenuitem>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+  <guimenuitem>Finalitza</guimenuitem>:
+  torna a la pantalla principal de <command>partman</command>
+ </para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+</para><para>
+
+Utilitzeu les opcions d'aquest menú per crear primer un grup de volums i desprès
+crear volums lògics dins d'aquest.
+
 </para>
+<note><para>
+
+Podeu també utilitzar aquest menú per esborrar una configuració LVM existent
+al vostre disc dur abans d'escollir <quote>Particionament guiat amb LVM</quote>.
+El particionament guiat amb LVM no és possible si hi ha grups de volums
+definits, però esborrant-los podeu tenir un inici net.
+
+</para></note>
+<para>
+
+Després de tornar a la pantalla principal de <command>partman</command>,
+qualsevol volum lògic es mostrarà de la mateixa forma que les particions 
+normals (i les podreu tractar com a tals).
+
+</para>
  </sect3>
Index: ca/hardware/hardware-supported.xml
===================================================================
--- ca/hardware/hardware-supported.xml	(revision 40179)
+++ ca/hardware/hardware-supported.xml	(working copy)
@@ -1,9 +1,8 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 39886 -->
 
 <sect1 id="hardware-supported">
 <title>Maquinari suportat</title>
-
 <para>
 
 Debian no imposa cap requeriment mes enllà dels requeriments que demana
@@ -23,7 +22,6 @@
 </para>
 
  <sect2><title>Arquitectures suportades</title>
-
 <para>
 
 Debian &release; suporta onze arquitectures principals i diverses variacions
@@ -42,34 +40,17 @@
 
 <tbody>
 <row>
- <entry morerows="2">basada en Intel x86</entry>
- <entry morerows="2">i386</entry>
- <entry morerows="2"></entry>
- <entry>vanilla</entry>
-</row><row>
- <entry>speakup</entry>
-</row><row>
- <entry>linux26</entry>
+ <entry>Basada en Intel x86</entry>
+ <entry>i386</entry>
+ <entry></entry>
+ <entry></entry>
 </row>
 
 <row>
- <entry morerows="5">Motorola 680x0</entry>
- <entry morerows="5">m68k</entry>
- <entry>Atari</entry>
- <entry>atari</entry>
-</row><row>
- <entry>Amiga</entry>
- <entry>amiga</entry>
-</row><row>
- <entry>68k Macintosh</entry>
- <entry>mac</entry>
-</row><row>
- <entry morerows="2">VME</entry>
- <entry>bvme6000</entry>
-</row><row>
- <entry>mvme147</entry>
-</row><row>
- <entry>mvme16x</entry>
+ <entry>AMD64 &amp; Intel EM64t</entry>
+ <entry>amd64</entry>
+ <entry></entry>
+ <entry></entry>
 </row>
 
 <row>
@@ -80,15 +61,6 @@
 </row>
 
 <row>
- <entry morerows="1">Sun SPARC</entry>
- <entry morerows="1">sparc</entry>
- <entry morerows="1"></entry>
- <entry>sun4cdm</entry>
-</row><row>
- <entry>sun4u</entry>
-</row>
-
-<row>
  <entry morerows="2">ARM i StrongARM</entry>
  <entry morerows="2">arm</entry>
  <entry>Netwinder i CATS</entry>
@@ -102,22 +74,6 @@
 </row>
 
 <row>
- <entry morerows="3">IBM/Motorola PowerPC</entry>
- <entry morerows="3">powerpc</entry>
- <entry>CHRP</entry>
- <entry>chrp</entry>
-</row><row>
- <entry>PowerMac</entry>
- <entry>pmac</entry>
-</row><row>
- <entry>PReP</entry>
- <entry>prep</entry>
-</row><row>
- <entry>APUS</entry>
- <entry>apus</entry>
-</row>
-
-<row>
  <entry morerows="1">HP PA-RISC</entry>
  <entry morerows="1">hppa</entry>
  <entry>PA-RISC 1.1</entry>
@@ -169,6 +125,51 @@
 </row>
 
 <row>
+ <entry morerows="5">Motorola 680x0</entry>
+ <entry morerows="5">m68k</entry>
+ <entry>Atari</entry>
+ <entry>atari</entry>
+</row><row>
+ <entry>Amiga</entry>
+ <entry>amiga</entry>
+</row><row>
+ <entry>68k Macintosh</entry>
+ <entry>mac</entry>
+</row><row>
+ <entry morerows="2">VME</entry>
+ <entry>bvme6000</entry>
+</row><row>
+ <entry>mvme147</entry>
+</row><row>
+ <entry>mvme16x</entry>
+</row>
+
+<row>
+ <entry morerows="3">IBM/Motorola PowerPC</entry>
+ <entry morerows="3">powerpc</entry>
+ <entry>CHRP</entry>
+ <entry>chrp</entry>
+</row><row>
+ <entry>PowerMac</entry>
+ <entry>pmac</entry>
+</row><row>
+ <entry>PReP</entry>
+ <entry>prep</entry>
+</row><row>
+ <entry>APUS</entry>
+ <entry>apus</entry>
+</row>
+
+<row>
+ <entry morerows="1">Sun SPARC</entry>
+ <entry morerows="1">sparc</entry>
+ <entry morerows="1"></entry>
+ <entry>sun4cdm</entry>
+</row><row>
+ <entry>sun4u</entry>
+</row>
+
+<row>
  <entry morerows="1">IBM S/390</entry>
  <entry morerows="1">s390</entry>
  <entry>IPL de VM-reader i DASD</entry>
@@ -205,6 +206,7 @@
 
 <!-- supported cpu docs -->
 &supported-alpha.xml;
+&supported-amd64.xml;
 &supported-arm.xml;
 &supported-hppa.xml;
 &supported-i386.xml;
@@ -217,7 +219,6 @@
 &supported-sparc.xml;
 
  <sect2 id="gfx" arch="not-s390"><title>Targeta gràfica</title>
-
 <para arch="x86">
 
 Hauríeu d'utilitzar una interfície de pantalla compatible amb VGA per la
@@ -255,7 +256,6 @@
 pel BCM91250A.
 
 </para>
-
  </sect2>
 
  <sect2 arch="x86" id="laptops"><title>Ordinadors portàtils</title>
@@ -271,8 +271,7 @@
 
 
  <sect2 condition="defaults-smp">
-<title>Processadors múltiples</title>
-
+ <title>Processadors múltiples</title>
 <para>
 
 El suport de processadors múltiples &mdash; també anomenat
@@ -290,13 +289,32 @@
 (versió del nucli &kernelversion;) la manera de deshabilitar el SMP és
 desseleccionar l'opció <quote>&smp-config-option;</quote> a la secció
 <quote>&smp-config-section;</quote> de la configuració del nucli.
+
 </para>
+ </sect2>
 
+<sect2 condition="smp-alternatives">
+<title>Processadors múltiples</title>
+ 
+<para>
+
+Està disponible per aquesta arquitectura el suport multiprocessador 
+&mdash; també anomenat <quote>multiprocés simètric</quote> o SMP &mdash; .
+La imatge del nucli estàndard de Debian es va compilar amb suport
+<firstterm>SMP-alternatives</firstterm>. Açò vol dir que el nucli
+detecta el nombre de processadors (o nuclis de processador) i 
+automàticament desactivarà SMP a sistemes amb un processador.
+
+</para><para arch="i386">
+
+La variant 486 de la imatge del nucli dels paquets de Debian per
+&arch-title; no es compila amb suport SMP.
+
+</para>
  </sect2>
 
-
  <sect2 condition="supports-smp">
- <title>Processadors múltiples</title>
+ <title>Processadors múltiples</title>
 <para>
 
 El suport de processadors múltiples &mdash; també anomenat
@@ -319,7 +337,7 @@
  </sect2>
 
  <sect2 condition="supports-smp-sometimes">
- <title>Processadors múltiples</title>
+ <title>Processadors múltiples</title>
 <para>
 
 El suport de processadors múltiples &mdash; també anomenat
Index: ca/hardware/supported/i386.xml
===================================================================
--- ca/hardware/supported/i386.xml	(revision 40179)
+++ ca/hardware/supported/i386.xml	(working copy)
@@ -1,8 +1,8 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 39898 -->
 
 
- <sect2 arch="x86"><title>Suport de CPU, plaques base i vídeo</title>
+ <sect2 arch="i386"><title>Suport de CPU, plaques base i vídeo</title>
 <para>
 
 La informació completa pertinent als dispositius suportats es pot trobar al
@@ -14,12 +14,54 @@
  <sect3><title>CPU</title>
 <para>
 
-Casi tots els processadors basats en x86 estan suportats; això inclou
-també processadors AMD i VIA (anterior Cyrix). També estan suportats els
-nous processadors com els Athlon XP i Intel P4 Xeon. No obstant, Linux
-<emphasis>no</emphasis> funcionarà en processadors 286 o anteriors.
+Casi tots els processadors basats en x86 (IA-32) en ús als ordinadors personals
+estan suportats, incloses totes les varietats de les sèries "Pentium" d'Intel.
+Açò també inclou els processadors de 32 bits AMD i VIA (antic Cyrix), i
+els nous processadors com el Athlon XP i el Intel P4 Xeon.
 
 </para>
+<note><para>
+
+Si el vostre sistema és un processador de 64 bits AMD64, Intel EM64t o Intel Core 2 Duo,
+possiblement voldreu utilitzar l'instal·lador per la arquitectura amd64
+en comptes de l'instal·lador de la arquitectura i386 (32 bits).
+
+</para></note>
+<para>
+
+Per altra banda, Debian GNU/Linux &releasename; <emphasis>no</emphasis>
+funcionarà a processadors 386 o anteriors. Malgrat el nom de l'arquitectura
+"i386", Debian Sarge ha <emphasis>abandonat el suport</emphasis> pels
+processadors 80386 actuals (i les seves còpies), que es suportaven a 
+llançaments anteriors<footnote>
+
+<para>
+S'ha intentat evitar-ho molt de temps, però s'ha fet necessari degut
+a una sèrie desafortunada de problemes amb el compilador i el nucli,
+començant amb un error de programació a la ABI C++ donada pel GCC. Encara podreu 
+executar Debian GNU/Linux a processadors 80386 si compileu el vostre
+nucli i compileu tots els paquets des del font, però això és fora de
+l'abast d'aquest manual.
+</para>
+
+</footnote>. (Cap versió de Linux ha suportat mai els xips 286 o anteriors
+de la sèrie.) Tots els i486 i posteriors estan encara suportats<footnote>
+
+<para>
+
+Molts paquets Debian aniran més ràpid a ordinadors moderns com a efecte
+secundari positiu d'abandonar el suport per aquests xips antics. El i486
+, introduït a 1989, té tres opcodes (bswap, cmpxchg i xadd) que el i386,
+introduït a 1986, no tenia. Abans aquests no es podien utilitzar fàcilment
+als paquets Debian; ara sí.
+
+</para>
+
+</footnote>.
+
+</para><para>
+
+</para>
  </sect3>
 
  <sect3 id="bus"><title>Bus E/S</title>
@@ -29,7 +71,8 @@
 comunicar-se amb els perifèrics tals com els dispositius d'emmagatzemament.
 El vostre ordinador ha d'usar ISA, EISA, PCI, l'arquitectura Microchannel
 (MCA, fet servir en la línia PS/2 d'IBM) o VESA Local Bus (VLB, alguns cops
-anomenat el bus VL).
+anomenat el bus VL). Imprescindiblement tots els ordinadors personals venuts
+als últims anys utilitza un d'aquests.
 
 </para>
  </sect3>
Index: ca/hardware/supported/s390.xml
===================================================================
--- ca/hardware/supported/s390.xml	(revision 40179)
+++ ca/hardware/supported/s390.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28672 -->
+<!-- original version: 39895 -->
 
 
  <sect2 arch="s390"><title>Tipus de maquines S/390 i zSeries</title>
@@ -10,8 +10,8 @@
 <ulink url="http://www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooks/sg246264.pdf";>
 Linux per a servidors IBM eServer zSeries i S/390: Distribucions</ulink> en
 el capítol 2.1 o a la
-<ulink url="http://oss.software.ibm.com/developerworks/opensource/linux390/documentation-2.4.shtml";>plana web de detalls</ulink> a
-<ulink url="http://oss.software.ibm.com/developerworks/opensource/linux390/index.shtml";>developerWorks</ulink>.
+<ulink url="http://www-128.ibm.com/developerworks/linux/linux390/index.html";>
+pàgina zSeries del developerWorks </ulink>.
 Resumint, G5, Multiprise 3000, G6 i tots els zSeries estan completament
 suportats; les maquines Multiprise 2000, G3 i G4 estan suportades amb
 emulació de coma flotant IEEE i per tant rendiment degradat.
Index: ca/hardware/installation-media.xml
===================================================================
--- ca/hardware/installation-media.xml	(revision 40179)
+++ ca/hardware/installation-media.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 39887 -->
 
 <sect1 id="installation-media">
 <title>Mitjans d'instal·lació</title>
@@ -215,10 +215,10 @@
 
 Normalment, la instal·lació de Debian inclou el suport per disquets,
 discs IDE, disqueteres IDE, dispositius IDE per port paral·lel,
-controladores SCSI i discos, USB i FireWire. Els sistemes de fitxers
+controladores SCSI i discs, USB i FireWire. Els sistemes de fitxers
 suportats inclouen FAT, les extensions Win-32 FAT (VFAT), i NTFS.
 
-</para><para arch="x86">
+</para><para arch="i386">
 
 Les interfícies de disc que emulen la interfície de disc dur <quote>AT</quote>
 &mdash; que s'anomenen MFM,RLL, IDE o ATA estan suportades.

Reply to: