[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://lynx-curL'agafo de moment, que avisi el traductor original si encara està
per aquí.Reply to: