[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2]manual://d-i/preparing/bios-setup/powerpc.xmlOn Wed, Jan 04, 2006 at 06:46:54PM +0100, Pau Rul·lan Ferragut wrote:
 
> aquest "suposo" que és el bo

Per cert, ara ho comentava amb ettin per l'irc: cal traduir les
combinacions de botons? quina és la política comú?

M'explic: surt la combinació "Command + Option + O + F" i no sé si
convendria posar "ordre + opció + O + F".

comentaris?

-- 

Comparteixo, ergo existeixo.
Reply to: