[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR]manual://d-i/preparing/bios-setup/powerpc.xmlOn Wed, Jan 04, 2006 at 12:28:43PM +0100, Pau Rul·lan Ferragut wrote:

Per favor no tingueu problema a criticar-la: no sols mai havia traduit
manuals sinò que tinc bastants de problemes amb la paraula "partició"

	salut!

P.S.: tampoc sé si és correcte com estic enviant els missatges, maleïda
por del principiant! 

-- 

Comparteixo, ergo existeixo.


Attachment: powerpc.xml
Description: XML document


Reply to: